Doc. MUDr. Jiří Mrázek, CSc. – in memoriam


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 58, 2009, No. 3, pp. 160.
Kategorie: Osobní zpráva

Dne 26. června 2009 nás náhle opustil doc.  MUDr. Jiří Mrázek, CSc.

Doc. MUDr. Jiří Mrázek, CSc., se narodil 11. 7. 1936 v Mukačevě na bývalé Podkarpatské Rusi jako syn středoškolského profesora a úřednice. Po absolvování Lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci v roce 1960 pracoval v nemocnici v Bruntále a od roku 1962 přešel i s manželkou, která je lékařkou v oboru neurologie, do Litomyšle, kde začal působit na ORL oddělení. V letech 19661978 působí jako otorinolaryngolog v Ostravě na Železniční poliklinice, stává se metodickým vedoucím v oboru otorinolaryngologie pro celou železniční síť a působí v Ústředním ústavu železničního zdravotnictví v Praze. V roce 1978 je jmenován zástupcem primáře ORL oddělení v Ostravě-Zábřehu. Intenzivně se také věnuje vědecké práci a v roce 1988 obhajuje kandidátskou dizertační práci na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Habilitován je v roce 1994 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Doc. Mrázek se stává přednostou ORL kliniky Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě v roce 1989 a kliniku úspěšně vede do roku 2006. Klinika se pod jeho vedením stává význačným otorinolaryngologickým pracovištěm v České republice. Na pracovišti se rozvíjí onkologická léčba, traumatologie, jsou léčeny vrozené anomálie hlavy a krku, je zavedena laserová chirurgie a endoskopie. Je vypracována spolupráce s hraničními chirurgickými obory, zejména je rozvíjena, jako na jednom z prvních pracovišť v České republice, chirurgie lební baze.

Doc. Mrázek si nachází čas i na metodickou a organizační činnost v oboru otorinolaryngologie. Byl členem akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR a dlouholetým členem redakční rady časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie. V roce 2000 mu bylo uděleno čestné členství České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Mimo jiné pracoval také jako soudní znalec při Krajském soudu v Ostravě, byl čestným prezidentem pracovní skupiny lební baze v České republice, působil jako člen rady Interní grantové soutěže a člen akademického senátu Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity a v řadě dalších organizací a společností. Doc. MUDr. Jiří Mrázek, CSc., byl uznávaným odborníkem a svoje rozsáhlé znalosti a zkušenosti předával dalším lékařům, ze kterých vychoval řadu specialistů, kteří našli v oboru otorinolaryngologie velmi dobré uplatnění. Své organizační schopnosti uplatnil například v roce 1996 při bezchybné přípravě 59. ORL kongresu s mezinárodní účastí a čtyřikrát organizoval mezioborové celostátní dny chirurgie lební baze v Rožnově pod Radhoštěm. Také jeho publikační a přednášková činnost byla velmi bohatá, publikoval stovky prací a přednesl více než 160 přednášek.

Znal jsem doc. Mrázka dlouhá léta a vážil jsem si ho jako skvělého odborníka a čestného člověka. Doc. Mrázek nám bude hodně chybět jako kolega a přítel, na kterého vždy s úctou budeme vzpomínat. Určitě bude hodně chybět svým pacientům, kterým se vždy maximálně věnoval, svými odbornými znalostmi jim pomáhal a lidským přístupem si získával jejich důvěru. Poslední dva měsíce působil na Klinice pracovního a preventivního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě, kde ho vřele přijali a kde se stal významným členem týmu.

Doc. Mrázek spolu s manželkou předávali svoje hluboké znalosti a zkušenosti také v rámci rodiny, obě jeho dcery jsou vystudované lékařky, starší Eva je otorinolaryngolog jako otec a mladší Pavla se věnuje radioterapii a onkologii.

Doc. MUDr. Jiří Mrázek, CSc., odešel náhle uprostřed práce a bude nám všem velmi chybět. Čest jeho památce.

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se