Klasifikace vývojových poruch řeči


Classification of Developmental Language Disorders

Summary:
The more varied and inconsistent is the terminology that we use to refer to developmental language disorders. Children with unexplained difficulties in language acquisition have been variously referred to as having developmental aphasia, developmental dysphasia, delayed language, developmental language disorder, and, most recently, specific language impairment. The term that is usually preferred in contemporary research is SLI (specific language impairment). Some studies have focused on children with severe comprehension problems, asking how far their difficulties are auditory of linguistic. Others have concentrated on looking for a link between defective speech production and abnormal speech perception. However the identification of speech sounds appears to be a problem for all these groups. At the heart of SLI there is an impairment of auditory perception. In recent years developmental language disorders have ordered between CAPD – central auditory processing disorder. Central auditory deficits (impairment for the acquisition of auditory symbols) coexist with difficulties in children with specific language impairment. In our phoniatric department we use traditional classification sec. prof. Novak (developmental dysphasia and dysarthria and combination of both disorders).

Key words:
developmental language disorders, central auditory processing.


Autoři: O. Dlouhá
Působiště autorů: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha zastupující přednostka doc. MUDr. O. Dlouhá, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 1, pp. 27-31.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Vývojové poruchy řeči jsou v odborné literatuře definovány nejednotně. O dětech s obtížemi při osvojování si mateřské řeči se referuje jako o dětech, které mají vývojovou afázii, vývojovou dysfázii, opožděnou řeč, specifickou vývojovou poruchu řeči a nejvíce specifické řečové postižení. Termín, který se nejčastěji používá, je SLI – specific language impairment. Sledování vývojových poruch řeči je zaměřeno na děti s vážnými problémy s rozuměním řeči, kdy je snaha zjistit, do jaké míry jsou tyto obtíže sluchové či jazykové. Hledají se souvislosti mezi vadnou řečovou produkcí a abnormální řečovou percepcí. V centru vývojové poruchy je zhoršené sluchové vnímání. V posledních letech se vývojové poruchy řeči řadí i mezi poruchy centrálního sluchového zpracování zvukových signálů (CAPD – central auditory processing disorder). Na našem pracovišti používáme tradiční dělení podle Nováka na vývojovou dysfázii, vývojovou dysarthrii a kombinované formy vývojových poruch řeči, i když se nabízí termín porucha zpracování řečového signálu.

Klíčová slova:
vývojové poruchy řeči, centrální sluchové zpracování.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2005 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se