Juvenilní angiofibrom nosohltanu(Souhrn zkušeností za období 1979-2003)


Juvenile Angiofibroma of Nasopharynx (A Review of Experience over the Period of 1979-2003)

Since the year 1979 till now we háve performed 54 operations on 31 boys suffering from angiofibroma juvenile nasopharyngis in ORL department for children, Charles University, 2n Medical School. The age range was 8 to 18 years. No females occurred in our set. We prefer angiographic obliteration of the feeding vessels followed by surgical approach. In the 23 primary-operated on patients in our department, one patient was operated on in two stages. We registered recurrent disease 7 times; 3 of them were irradiated by 45 Gy. Eight patients received primary operations in other hospitals (lx-4x) and were operated on in our department 20 times (up to five operations), 3 of them were irradiated by 30—Í0 Gy. Most operations were performed via lateral rhinotomy approach. We did not use chemotherapy. Irradiation appears to be an effective addition to extensive surgery in treating advanced juvenile angiofibroma. Morbidity has been minimal. Residual changes are seen in subsequent imaging studies (NMR) but háve remained stable with long-term follow-up.

Key words:
angiofibroma juvenile, nasopharynx, lateral rhinotomy


Autoři: Z. Kabelka;  J. Fajstavr;  J. Kozák *;  D. Groh;  J. Koutecký **;  V. Šmelhaus **;  V. Janík ***
Působiště autorů: Klinika ORL 2. LF UK a FN v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. Z. Kabelka Klinika čelistní chirurgie 2. LF UK a FN v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Kozák, DrSc* Dětská onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Ko ***
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 3, pp. 132-137.
Kategorie: Články

Souhrn

Od roku 1979 až dosud bylo na našem pracovišti provedeno u 31 chlapců celkem 54 operací pro juvenilní nazofaryngeální angiofibrom. Věkové rozpětí bylo 8-18 let. Nádor jsme nezaznamenali u žádné dívky. Upřednostňujeme chirurgický přístup, který následuje po angiografické obliteraci výživných tepen nádoru. 23 pacientů bylo primárně operováno na naší klinice, z nich jednou byl zákrok proveden ve dvou fázích, u 7 nastala recidiva a u 3 bylo indikováno ozáření 45 Gy. U 8 pacientů primárně operovaných v jiné nemocnici (1x-4x) bylo provedeno celkem 20 zákroků (jeden až pět) a 3 byli navíc ozářeni 30-40 Gy. Většina operací byla uskutečněna cestou laterální rinotomie. Chemoterapii jsme nepoužili. Ozáření se jeví jako účinný prostředek, jako doplnění rozsáhlého chirurgického zákroku při léčbě rozsáhlých juvenilních angiofibromů při minimální morbiditě. Rezidua zobrazená při kontrolních vyšetřeních (NMR) nejeví růstovou aktivitu i při dlouhodobém sledování

Klíčová slova:
juvenilní angiofibrom, nosohltan, laterální rinotomie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2004 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se