Architektonika descendentních spojů sluchové dráhy a její možný význam v patogenezi tinnitu


Architecture of Descendent Connections of Auditory Pathway and Its Possible Role in Pathogenesis of Tinnitus

Tinnitus may be defined as a clinical correlation of spontaneous neural activity of the auditory pathway in conditions responsible for absent stimuli in the cases of affected tonotopy. The contribution suggests a disinhibition hypothesis for the pathogenesis of tinnitus based on a feed-back regulation of neural transfer of auditory pathway, where de-afferentation results in hyperex-citation in the region of presynaptic nerve endings, and thereby to alternativě activation of ascendant NMDA synapses. In the pathogenesis of tinnitus we presume a combined action of inhibiting facilitation connections for the presynaptic membráně; moreover, we suppose the stress to be a decisive factor in the origin of chronic tinnitus. The authors also discuss efficiency in the treatment of tinnitus related to disinhibition hypothesis and possibilities of closer specification of the systém responsible for pathogenesis of tinnitus

Key words:
tinnitus, pathogenesis, descendent connections, auditory pathway


Autoři: J. Rottenberg;  M. Žallmann;  R. Kostřica;  M. Novotný;  M. Votava *;  M. Jurajda *
Působiště autorů: Klinika ORL LF MU a FN U Sv. Anny, Brno, přednosta prof. MUDr. R. Kostřica, CSc. Patologicko-anatomický ústav FN, Brno, přednosta prof. MUDr. J. Mačák, CSc* Ústav patologické fyziologie LF MU, Brno, přednosta doc. MUDr. A. Vašků, CSc. **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2004, No. 3, pp. 137-143.
Kategorie: Články

Souhrn

Tinnitus může být definován jako klinický korelát spontánní neurální aktivity sluchové dráhy při stavu způsobujícím absenci stimulů v postižených tonotopiích. V práci je navržena desinhibiční hypotéza patogeneze tinnitu založená na zpětnovazebné regulaci neurálního přenosu sluchové dráhy, kdy deaferentace vede k hyperexcitaci v oblasti presynaptických nervových zakončení, a tím k alternativní aktivaci ascendentních NMDA synapsí. Při patogenezi tinnitu předpokládáme kombinované působení inhibičních spojů na presynaptickou membránu; rovněž předpokládáme, že stres může být rozhodujícím faktorem při vzniku chronického tinnitu. Diskutovány jsou rovněž účinnost léčby tinnitu v souvislosti s desinhibiění hypotézou a možnosti bližší specifikace systému odpovědného za patogenezi tinnitu.

Klíčová slova:
tinnitus, patogeneze, descendentní spoje, sluchová dráha.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.