Rinomanometrie - úvod doproblematiky, prezentace nálezů


Rhinomanometry - Introduction into Problem, Presentationof Findings

The sensation of obstruction of nasal patency is a common symptom in patients witha cold, nasal polyps and inequalities of the nasal septum. It is very variable as regards subjectiveevaluation, it is difficult to quantify in clinical practice, more difficult than complete obstruction.A generally accepted method for assessment of nasal patency is rhinomanometry but the high priceof the instrument does not make its use possible in every department. By assessment in clinicalpractice it is possible to assess the extent of the structural deformity of the septumand by assessmentafter anaemization also the extent of the mucosal participation in the nasal resistance. For experimentalpurposes it is useful for measuring the effect of drugs which influence mucosal decongestion.In liminal indications of septoplasty it facilitates the decision of surgery or conservative treatmentof nasal obstruction, after operation it makes it possible to evaluate its effect.The objective of thework is tomakethe professional public familiar with the principle of themethod,clinical endoscopic findings and the corresponding rhinograms.

Key words:
rhinomanometry, nasal patency, nasal septum.


Autoři: D. Kučerová;  P. Vrabec;  Z. Kuchynková
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2003, No. 2, pp. 80-83.
Kategorie: Články

Souhrn

Pocit obstrukce nosní průchodnosti je běžným příznakem u pacientů s rýmou, nosnímipolypy i nerovností nosní překážky. Je velmi variabilní v subjektivním hodnocení, je těžké hokvantifikovat v klinické praxi, než je obstrukce kompletní. Všeobecně uznávanou metodou měřenínosní průchodnosti je rinomanometrie, ale vysoká cena přístroje neumožní její využití na každémpracovišti. Měřením v klinické praxi lze posoudit velikost strukturální deformity septa a měřenímpo anemizaci také velikost slizničního podílu na nosním odporu. Pro experimentální účely je vhodnák měření účinků léků ovlivňujících dekongescenci nosní sliznice. V hraničních indikacích septoplastikyulehčí rozhodování o operaci nebo konzervativním postupu léčby nosní neprůchodnosti, pooperaci objektivně zhodnotí její efekt. Cílempráce je seznámit odbornou veřejnost s principemmetody, klinickými endoskopickými nálezya jim odpovídajícími rinogramy.

Klíčová slova:
rinomanometrie, nosní průchodnost, nosní septum.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se