Užívání dlouhodobě působících inzulinových analog a incidence karcinomu prsu


Autoři: Meditorial Redakce
Vyšlo v časopise: Oborový speciál
Kategorie: Převzatý článek

Asociace mezi dlouhodobě působícími inzulinovými analogy a zvýšeným rizikem karcinomu prsu není zcela jasná, především kvůli příliš krátkému období sledování v předchozích studiích. Letos zveřejněná studie otištěná v Journal of Clinical Oncology hodnotila toto riziko během 12 let u více než 22 tisíc diabetiček 2. typu.

Sledovaná populace a metodika studie

Do studie byly zahrnuty pacientky s diabetem 2. typu vyhledané v databázi United Kingdom’s Clinical Practice Research Datalink ve věku 40 a více let, které byly v letech 2002 a 2012 léčeny dlouhodobě působícími inzulinovými analogy (glargin, detemir) nebo neutrálními protaminovými inzuliny (NPH). Ženy byly sledovány do února 2015 nebo do stanovení diagnózy nádoru prsu. K odhadu upraveného poměru rizik (HR) a 95% intervalu spolehlivosti (CI) rozvoje karcinomu prsu byl použit Coxův model proporcionálních rizik a srovnávány byly celková data o skupině dlouhodobě působících inzulinových analog a inzulinů NPH, údaje o době trvání a kumulativní dávce.

Výsledná zjištění 

Kohorta zahrnovala 22 395 žen léčených inzulinem, u kterých se během až 12 let sledování objevilo 321 případů nádorů prsu (incidence 3,3 případu na 1000 pacientoroků). Ve srovnání s inzulinem NPH byl inzulin glargin spojen se zvýšeným rizikem rozvoje karcinomu prsu (HR 1,44; 95% CI 1,11–1,85); většinou k němu došlo 5 let po zahájení terapie glarginem (HR 2,23; 95% CI 1,32–3,77) a po > 30 preskripcích (HR 2,29; 95% CI 1,26–4,16). Riziko bylo nejvyšší u pacientek, které užívaly inzulin již dříve (HR 1,53; 95% CI 1,10–2,12), nových uživatelek bylo ve studii málo, a proto nelze data přesně vyhodnotit. Riziko spojené s inzulinem detemirem nebylo signifikantně zvýšené (HR 1,17; 95% CI 0,77–1,77).

Závěr

Dlouhodobé užívání inzulinového analoga glarginu je spojeno se zvýšeným rizikem rozvoje karcinomu prsu u žen s diabetem 2. typu. Riziko spojené s inzulinem detemirem zůstává nejasné, protože těchto uživatelek bylo v prezentované studii méně.

(epa)

Zdroj: Wu J. W., Azoulay L., Majdan A. et al. Long-term use of long-acting insulin analogs and breast cancer incidence in women with type 2 diabetes. J Clin Oncol 2017 Nov 10; 35 (32): 3647–3653, doi: 10.1200/JCO.2017.73.4491.


Štítky
Dětská onkologie Dětská radiologie Chirurgie všeobecná Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Onkologie Radiodiagnostika Radioterapie

Článek vyšel v časopise

Oborový speciál

Číslo 1 Onkologie - rozšířená verze

2019 Číslo 1 Onkologie - rozšířená verze

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×