Co nového ve Věstníku MZ ČR


Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 13, 2009, č. 3, s. 54-55
Kategorie: Zprávy

V tomto čísle časopisu pokračujeme v publikování obsahů Věstníků MZ ČR.

Částka 1 – vydáno: únor 2009

Obsah

 1. Rámcová dohoda mezi MZ a MO
 2. Specifické léčebné programy v období říjen–prosinec 2008
 3. Seznam registrovaných chemických látek za rok 2008
 4. Metodika a zásady využívání klasifikačního systému IR DRG pro vykazování akutní lůžkové zdravotní péče
 5. Změna vedení NRL pro AIDS
 6. Změna vedení NRL pro herpetické viry
 7. Změna vedení NRL pro antibiotika
 8. Oprava Věstníku MZ ČR č. 7/2008 – bod č. 6 – Onkologická péče v České republice
 9. Statut a jednací řád Akreditačních komisí MZ
 10. Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice
 11. Oznámení o vydání Českého lékopisu 2009

Částka 2 – vydáno: 31. března 2009

Obsah

 1. Cenový předpis 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
 2. Cenové rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
 3. Cenový předpis 3/2009/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
 4. Cenové rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
 5. Metodický návod Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb
 6. Surveillance lymeské borreliózy
 7. Změna vedení NRL pro dezinsekci a deratizaci

Částka 3 – vydáno: 20. května 2009

Obsah:

 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
 2. Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a bakalářských studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví (ke dni 1. ledna 2009)
 3. Metodický pokyn k vyhlášce č. 39/2005 Sb. ke studijnímu oboru pro získání odborné způsobilosti biomedicínského inženýra, biomedicínského technika, radiologického fyzika, radiologického technika
 4. Metodický pokyn k vyhlášce č. 39/2005 Sb. pro studijní obor porodní asistentka
 5. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období leden – březen 2009

Částka 4 – vydáno 1. července 2009

Obsah:

 1. Vzdělávací program v oboru všeobecné praktické lékařství
 2. Seznam registrovaných chemických látek za rok 2008 – oprava z Věstníku MZ č. 1/2009
 3. Změny ve vedení NRC pro průmyslové chemické látky a přípravky a NRC pro pesticidy

Částka 5 – vydáno: 16. července 2009

Obsah:

 • 1.   Kardiovaskulární péče v ČR
 • 2.   Změna Věstníku MZ ČR č. 6/2008 – bod č. 

      10 – Traumatologická péče v České republice

 • 3.   Změna Věstníku MZ ČR č. 7/2008 – bod č. 

      6 – Onkologická péče v České republice

Částka 6 – vydáno 12. srpna 2009

Obsah

 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů
 2. Metodický návod k zajištění celoplošného novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče
 3. Metodický návod ke sjednocení postupu orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví při kontrole dodržování opatření uložených fyzickým a právnickým osobám v ochraně před neionizujícím zářením
 4. Metodický pokyn k realizaci a ukončení adaptačního procesu pro nelékařské zdravotnické pracovníky
 5. Metodický pokyn k zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
 6. Akreditovaný kvalifikační kurz Laboratorní metody pro získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zdravotní laborant
 7. Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni
 8. Vývoj Národní sady ukazatelů kvality zdravotních služeb
 9. Metodické doporučení pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů
 10. Analytické zhodnocení onkologických populačních dat ČR pro monitoring výsledků a nákladů léčebné péče

Jana Křížová

Subkatedra revizního lékařství IPVZŠtítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství

Číslo 3

2009 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se