SEZNAM LITERATURY OBORU REVIZNÍHO LÉKAŘSTVÍ ZA OBDOBÍ 2006–2007


Autoři: J. Calta;  J. Křížová
Působiště autorů: Subkatedra revizního lékařství IPVZ, Praha
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 12, 2008, č. 1, s. 13-14
Kategorie: SPOLEČNOST REVIZNÍHO LÉKAŘSTVÍ ČLS JEP

Uveřejňujeme úplný seznam odborné literatury v revizním lékařství, která byla publikována v letech 2006–2007. Uvedené články byly uveřejněny v časopise Listy revizního lékařství, který tvoří přílohu časopisu Revizní a posudkové lékařství vydávaného ČLS JEP. Pro informaci připomínáme, že seznam literatury oboru revizní lékařství za období 2004–2005 byl publikován v Listech revizního lékařství č. 1/2006.

 1. Alušíková, M.: Přínos lékového bulletinu Farmakoterapeutické informace pro lékaře. LRL, 2007, 4, s. 56.
 2. Beranová, Z.: Revize ZUM u výkonů 51711 po zavedení obligatorního a fakultativního ZUM k 1. 1. 2001. LRL, 2006, 3, s. 33.
 3. Bilyk, I.: Úpravy kapitoly 801 SZV dané vyhláškou MZ ČR č. 493/2005 Sb. LRL, 2006, 3, s. 46.
 4. Bilyk. I.: Metodika pro nasmlouvání úseků provádějících akutní laboratorní vyšetření charakteru POCT. LRL, 2006, 2, s. 27.
 5. Calta, J., Mairovský, J.: Školní rok 2005–2006 na Subkatedře revizního lékařství IPVZ. LRL, 2006, 4, s. 61.
 6. Calta, J., Mairovský, J.: Vydané aktuální informace ÚZIS v roce 2005. RPL, 2006, 3, s. 64.
 7. Calta, J., Mairovský, J.: Přehled pedagogických akcí Subkatedry revizního lékařství IPVZ Praha ve II. pololetí 2006. LRL, 2006, 2, s. 30.
 8. Calta, J., Mairovský, J.: Reforma zdravotnictví očima EURO FORA. LRL, 2006, 2, s. 29.
 9. Calta, J., Mairovský, J.: Seznam literatury oboru Revizní lékařství za období 2004–2005. LRL, 2006, 1, s. 15.
 10. Calta, J., Mairovský, J.: Bilance subkatedry revizního lékařství IPVZ v roce 2005. RPL, 2006, 1, s. 19.
 11. Calta, J.: Z referátu na 5. konferenci revizního lékařství. LRL, 2006, 2, s. 18.
 12. Čeledová, L., Dolanský, H., Čevela, R.: Perspektiva posudkového a revizního lékařství. RPL, 20074, 2, s. 59.
 13. Černohorský, L.: Úrad pre dohľad nad zdravotnou poisťovňou a styčné plochy s revíznym lekárstvom. LRL, 2007, 2, s. 19.
 14. Černohorský, L.: Ako sme začínali. LRL, 2006, 1, s. 2.
 15. Dolanský, H., Trunkát, I., Wagner, K.: Zásady dispenzární prenatální péče ve fyziologickém těhotenství a odhalování chromozomálních aberací. LRL, 2007. 3, s. 37.
 16. Dolanský, H.: II. medzinárodná konferencia „Pacient v strede záujmu – starostivosť o pacienta v domácom prostredí“. LRL, 2006, 3, s. 45.
 17. Dolanský, H.: Zkušenosti revizního lékaře s dosavadní realizací screeningu nádorů prsu. LRL, 2006, 3, s. 38.
 18. Dudek, J.: Problémy při preskripci magistraliter léků. LRL, 2006, 1, s. 8.
 19. Herle, P.: Je každá skvrna na kůži po kousnutí klíštětem či hmyzem infekcí Lymskou borreliózou? LRL, 2007, 4, s. 53.
 20. Hoch, J.: Chcete jet s VZP ČR do lázní na Slovensko? LRL, 2006, 2, s. 25.
 21. Hoskovec, D., Antoš, F.: Novinky v chirurgii. LRL, 2007, 4, s. 47.
 22. Janíková, V.: Řešení obecné kontraindikace lázeňské léčby – kazuistika. LRL, 2007, 2, s. 14.
 23. Jechová, M.: Mají některé nemocnice na JIP palandy? LRL, 2006, 2, s. 26.
 24. Jirotka, J.: Zkušenosti asistentů revizních lékařů Zdravotni pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. LRL, 2007, 3, s. 35.
 25. Klimovičová, E.: Funkční licence ČLK podle Stavovského předpisu č. 12 České lékařské komory. LRL, 2007, 3, s. 40.
 26. Kozlerová, L.: Pacient v pasti. LRL, 2007, 1, s. 4.
 27. Ladmanová, O.: Smluvní pojištění – změny po vstupu ČR do EU. LRL, 2007, 1, s. 6.
 28. Lomozová, J.: Chřipka. LRL, 2007, 2, s. 17.
 29. Machytka, L., Ranc, V.: Některé problémy screeningové mamografie z pohledu plátce zdravotní péče. LRL, 2006, 4, s. 53.
 30. Mareček, A.: Příběh klienta VZP ČR. LRL, 2006, 1, s. 13.
 31. Marečková, H.: Alergologie v revizním lékařství. LRL, 2007, 1, s. 8.
 32. Mazánek, J.: Současný stav a perspektivy orofaciální onkologie. LRL, 2007, 3, s. 30.
 33. Pokorná, M.: Zdravotní transporty z hlediska revizního lékaře. LRL, 2006, 2, s. 23.
 34. Procházková, S.: Současné trendy v chirurgii předního segmentu oka. LRL, 2006, 2, s. 28.
 35. Prokeš, M., Němec, O.: Předepisování antibiotik v jednotlivých věkových kohortách pojištěnců VZP. LRL, 2006, 4, s. 49.
 36. Prokop, M.: Přehled preskripce ATB praktickými lékaři v Praze 4. LRL, 2007, 1, s. 2.
 37. Ranc, V.: Zdravotnická dokumentace a kontrolní činnost zdravotních pojišťoven. LRL, 2007, 3, s. 27.
 38. Richter, T.: Novinky v diabetologii. LRL, 2007, 3, s. 42.
 39. Rolná, R., Ortančík, P.: Stručný zápis z Pracovného dňa Společnosti revizního lékařství v Prahe 12. 5. 2006. LRL, 2006, 4, S. 58.
 40. Santulíková, M.: Limitování úhrady standardní stomatologické péče pro 1. pololetí 2006. LRL, 2007, 1, s. 3.
 41. Sedláčková, M., Čermáková, J., Trendová, P.: Regulační srážky v neobvyklém světle. LRL, 2007, 2, s. 15.
 42. Skokanová, V.: Informace o nových výkonech odbornosti 813-laboratoř alergologická a imunologická v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami z r. 2006. LRL, 2006, 4, s. 55.
 43. Šírová, K.: Závažné nežádoucí účinky biologické léčby – tuberkulóza. LRL, 2007, 1, s. 10.
 44. Švestková, S.: Chronická žilní insuficience. LRL, 2006, 3, s. 42.
 45. Tvrdíková, N.: Rok v EU z pohledu revizního lékaře REZUP. LRL, 2006, 2, s. 22.
 46. Závada, F.: Funkční licence v gastroenterologii a digestivní endoskopii. LRL, 2007, 3, s. 41.
 47. Žmolíková, J.: Revizní činnost v Krajské pobočce VZP pro hl. m. Prahu. LRL, 2006, 2, s. 19.

LRL – Listy revizního lékařství – příloha časopisu Revizní a posudkové lékařství


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×