FUNKČNÍ LICENCE ČLK DLE STAVOVSKÉHO PŘEDPISU Č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY


Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 11, 2007, č. 3, s. 40-41

Tento předpis České lékařské komory upravuje podmínky, za kterých lze vykonávat specializované diagnostické a léčebné metody při poskytování léčebné a preventivní péče ve zdravotnických zařízeních (dále jen funkční licence), podmínky k výkonu funkce školitele pro lékařský výkon a podmínky, za kterých lze akreditovat školicí pracoviště pro výuku specializovaných diagnostických a léčebných metod. Tento předpis je současně závazným stanoviskem pro všechny členy komory, kterým se stanoví podmínky pro vykonávání specializovaných diagnostických a léčebných metod a pro školení lékařů v těchto metodách.

Odborné diagnostické a léčebné metody uvedené ve stavovském předpisu č. 12 je na území České republiky oprávněn vykonávat pouze lékař, který je držitelem funkční licence podle tohoto předpisu. Tato podmínka se nevztahuje na lékaře který:

  • a) vykonává tyto metody pod vedením lékaře-školitele v rámci dalšího vzdělávání,
  • b) nebo vykonal atestaci, jejíž součástí je příslušná metoda.

Seznam odborných diagnostických a léčebných metod

(funkčních licencí)

F001 – ezofagogastroduodenoskopie

F002 – koloskopie a metoda endoskopické polypektomie

F003 – endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP) a následné terapeutické výkony

F004 – endoskopická ultrasonografie

F005 – další specializované terapeutické endoskopické metody

F006 – endoskopická léčba stenóz jícnu

F007 – perkutánní transhepatální cholangiografie a od ní odvozené terapeutické výkony

F008 – abdominální ultrasonografie

F009 – invazivní diagnostická kardiologie

F010 – intervenční kardiologie

F011 – trvalá kardiostimulace – kardiologická činnost

F012 – trvalá kardiostimulace – chirurgická činnost

F013 – srdeční elektrofyziologie – diagnostická činnost

F014 – srdeční elektrogyziologie – katetrizační ablace

F015 – transezofageální echokardiografie

F016 – umělá výživa a metabolická péče

F017 – kolposkopická expertiza

F018 – rigidní a intervenční bronchoskopie

F019 – pneumologická cytodiagnostika

F020 – vyšetření senzorických a motorických složek binokulárního vidění

Celý text stavovského předpisu č. 12 včetně všech příloh naleznete na www.lkcr.cz, v oddíle legislativa.

Lékaři, kteří chtějí získat funkční licenci, naleznou na této webové stránce seznam školitelů a akreditovaných pracovišť pro jednotlivé funkční licence.

MUDr. Eva Klimovičová

výkonná sekretářka VR ČLK


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×