PŘEDEPISOVÁNÍ ANTIBIOTIK V JEDNOTLIVÝCH VĚKOVÝCH KOHORTÁCH POJIŠTĚNCŮ VZP


Prescription of antibiotics in particular age cohorts of the insured of the General Health Insurance Company

Concerning the support of effective pharmacotherapy, it is suitable that physicians who prescribe medicaments get analyses of prescriptions, whereas their prescription habits should be compared with the common habits of physicians of the same specialization taking into account recommended therapeutical procedures. This paper responds to the question whether it is necessary to take into account the age when analyzing prescription of antibiotics. The database of archives of prescribed and reimbursed medicaments of the General Health Insurance Company of the Czech Republic in 2004 was analyzed without distinguishing the specialization of physicians.The age of the insured and particular groups of antibiotics were distinguished. It was found that the structure of antibiotics prescription is changing with the age of patients, more in children than in adults. Therefore, it is suitable to take into account the age of patients in detailed analysis of antibiotics prescription, wheres it is recommended to divide patients into 4 or 5 age groups. The average costs on antibiotics per one insured and the average payment per one defined daily dose of antibiotics are the most stable summary indicators in adults. These summary indicators may serve in searching physicians with atypical prescription without taking into account age in all physicians whose patients are predominantly adult patients.

Key words:
effective pharmacotherapy – prescription analyses – microbial resistance to antibiotics – project of global strategy


Autoři: M. Prokeš 1;  O. Němec 2
Působiště autorů: INFOPHARM a. s., 2VZP ČR 1
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 10, 2006, č. 4, s. 49-52

Souhrn

V rámci podpory účelné farmakoterapie je vhodné, aby předepisující lékaři dostávali rozbory preskripce, přičemž jejich preskripční návyky by měly být porovnávány s běžnými návyky lékařů téže odbornosti a s dikcí doporučených terapeutických postupů. Tato práce odpovídá na otázku, zda je v rámci rozborů preskripce antibiotik zapotřebí zohledňovat i věk. Zkoumání bylo provedeno nad archivní databází předepsaných a uhrazených léků VZP ČR v roce 2004, bez rozlišení odbornosti lékařů. Rozlišen byl věk pojištěnců a jednotlivé skupiny antibiotik. Bylo zjištěno, že struktura antibiotické preskripce se s věkem pacientů poněkud mění, a to více u dětí než u dospělých. Při podrobném rozboru preskripce antibiotik je proto vhodné věk pacientů zohlednit, přičemž bude vhodné rozdělit pacienty do 4 nebo 5 věkových skupin. Ze souhrnných ukazatelů jsou v dospělém věku nejstabilnější průměrné náklady na antibiotika na jednoho pojištěnce a průměrná úhrada za 1 definovanou denní dávku antibiotik. Tyto souhrnné ukazatele mohou sloužit k vyhledávání atypicky předepisujících lékařů bez zohlednění věku u všech lékařů, jejichž pacienty tvoří převážně dospělí pacienti.

Klíčová slova:
efektivní farmakoterapie – analýza preskripce – mikrobiální rezistence na antibiotika – projekt globální strategie


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×