INFORMACE O NOVÝCH VÝKONECH ODBORNOSTI 813-LABORATOŘ ALERGOLOGICKÁ A IMUNOLOGICKÁ V SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S BODOVÝMI HODNOTAMI Z ROKU 2006


Information on new procedures of the specialty No. 813 – an allergology and immunology laboratory in the List of health procedures with point values from 2006

New procedures mostly related to transplantations, some of them to diagnostics of autoimmune diseases, one procedure directed to an immunoflorescence proof of an infectious agens in a biological material and others on the diagnostics of a specific IgE against the mixture of inhalation and food allergens are presented in the List of health procedures with point values from 2006 (Directive of the Ministry of Health of CR No. 493/2005) at the end of the chapter No. 813 – an allergology and immunology laboratory. The paper provides basic information on new procedures and deals with the impact of these diagnostic procedures in the clinical practice and also with a rationale which lead to their including into the List of health procedures with point values.

Key words:
HLA system – anti-HLA antibodies – tissue transglutaminase – coeliac disease – autoantibodies – inhalation and food allergens – specific IgE


Autoři: V. Skokanová
Působiště autorů: Oddělení imunologie, Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, pobočka Praha
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 10, 2006, č. 4, s. 55-57

Souhrn

V Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami z r. 2006 (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.493/2005 Sb.) se objevují v závěru kapitoly 813 – Laboratoř alergologická a imunologická některé nové výkony, z nichž většina se týká transplantační problematiky, některé diagnostiky autoimunitních onemocnění, jeden výkon je zaměřený na imunofluorescenční průkaz infekčního agens v biologickém materiálu a další pak na stanovení specifického IgE proti směsi inhalačních nebo potravinových alergenů. Článek poskytuje základní informace o nových výkonech a zabývá se významem této diagnostiky v klinické praxi, a tudíž i důvody, které vedly k jejich zařazení do Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Klíčová slova:
HLA systém – anti-HLA protilátky – tkáňová transglutamináza – celiakie – autoprotilátky – inhalační a potravinové alergeny – specifické IgE


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství

Číslo 4

2006 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se