PROBLEMATIKA INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉORTOPEDICKO-PROTETICKÉ POMŮCKY – KAZUISTIKA KONTAKTUS POJIŠTĚNCEM


The Issue of Individually Elaborated Orthopedic - prosthetic Appliance: a Case Study of a Contact with a Health Insurant

A case study focuses on the issue of solving the complaint of a health insurant related to the quality of providedhealth care and function of an individually elaborated ortopedic-prosthetic appliance of the “Canadian type“.The procedure of the case refers to an uneasy task of the revisory medical officer during the approval process.The difficulties stem from the willingness to accommodate the health insurant even in the case of complexcompetitive relationships among specialized ortopedic-prosthetic departments in the situation when the healthinsurance company is not able to make a contract with external revisory medical officer specialized in the fieldof orthopedic-prosthetics in the region. The procedure of selection of the department for making a new specialprosthesis and the issue of financial coverage are presented in the above mentioned context.It is a typical example of a health and social issue in the practice related to approval and revisory activities ofrevision medical officer.

Key words:
quality of provided health care – complaint of a health insurant – approval activities of revisory medical


Autoři: H. Dolanský ;  J. Šelle
Působiště autorů: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, Ostrava-Vítkovice
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., , 2004, č. 1, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Kazuistika poukazuje na problematiku řešení stížnosti pojištěnky, související s kvalitou poskytované zdravotnípéče, funkčností individuálně zhotovené ortopedicko-protetické pomůcky – protézy „kanadského typu“.Řešení kazuistiky poukazuje na nesnadnou úlohu revizního lékaře při schvalovacím a povolovacím procesu, vesnaze vyhovět pojištěnci v případě složitých konkurenčních vztahů mezi specializovanými ortopedicko-protetickýmipracovišti a v případě, kdy zdravotní pojišťovna nemá v dané lokalitě možnost uzavřít smlouvu s externímrevizním lékařem, specialistou v oboru ortopedická protetika. V těchto souvislostech je uveden postup volbyvýběru pracoviště ke stavbě nové speciální protézy a problematika finanční úhrady.Jedná se o typický příklad zdravotně-sociální problematiky v praxi, s vazbou na schvalovací, posuzovací a kontrolníčinnost revizního lékaře.

Klíčová slova:
kvalita poskytované zdravotní péče – stížnost pojištěnky – schvalovací a povolovací činnostrevizního lékaře

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se