Onkologické důsledky epidemie COVID-19


Autoři: O. Coufal 1,2;  S. Dobeš 3
Působiště autorů: Oddělení mamokutánní a onkoplastické chirurgie, Klinika operační onkologie MOÚ Brno 1;  Klinika operační onkologie LF MU Brno 2;  Interní ambulance, MOÚ Brno 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2021; 34(2): 164-165
Kategorie: Onkologie v obrazech
doi: 10.48095/ccko2021164

Paní H., ročník 1949, si na podzim roku 2019 nahmatala bulku v pravém prsu. Bulka příliš nerostla, paní H. jí tedy zpočátku nevěnovala mnoho pozornosti. Na jaře 2020 pak začala v médiích denně slýchat o epidemii covid-19. Mezi lidi i k lékaři se proto bála a většinu jara a léta strávila, jako každým rokem, prací na své milované zahradě. Začátkem podzimu 2020 se však bulka začala poměrně rychle zvětšovat a paní H. již silně cítila, že by měla podstoupit lékařské vyšetření. Nicméně přišla „druhá vlna“. Hrůzy epidemie covid-19 se z médií valily každým dnem, stejně jako neustálá varování, že starší lidé nemají vycházet z domu. A také že nemocnice jsou vyhrazeny pro covidové pacienty a lidé nemají svými „banálními“ problémy zatěžovat zdravotnický systém.

Epidemiologická situace a zprávy v televizi zůstávaly delší dobu neměnné. Paní H. tedy během podzimu a zimy doma, vystrašená, postupně slábla, více ležela, než chodila, a zhubla cca 10 kg, až zeslábla natolik, že přestala chodit úplně. Nádor v pravém prsu dosáhl obrovských rozměrů. Počátkem roku 2021, za již zcela neúnosné situace, byla dcerou na sedačce přivezena k lékařskému vyšetření (obr. 1). Nádor byl bio­ptován s výsledkem high-grade vřetenobuněčného nádoru. Celkový stav pacientky byl špatný, ale po několikadenní předoperační přípravě vč. podání krevních derivátů absolvovala dne 15. 2. 2021 resekci tohoto obrovského nádoru. Hmotnost resekátu činila 4 280 g (obr. 2).

Pacientka neschopná chůze, přivezena na sedačce k lékařskému
vyšetření.
Obr. 1. Pacientka neschopná chůze, přivezena na sedačce k lékařskému vyšetření.

Resekát pravého prsu s nádorem o hmotnosti 4 280 g.
Obr. 2. Resekát pravého prsu s nádorem o hmotnosti 4 280 g.

Dle histologického vyšetření šlo o maligní fyloidní tumor s negativními resekčními okraji. Po operaci se stav pacientky rychle zlepšil natolik, že 5. pooperační den odešla domů „po svých“. Na ambulantní kontrolu se dostavila 23. pooperační den pozitivně naladěná a již se opět těšila na jaro a na svou zahradu. Rána byla zhojena bez komplikací (obr. 3).

Operační rána zhojená per primam.
Obr. 3. Operační rána zhojená per primam.

Příběh by mohl skončit happy endem, kdyby na dodatečně doplněném CT nebyly nalezeny mnohočetné drobné plicní metastázy (obr. 4). Je vysoce pravděpodobné, že onemocnění mohlo být vyléčeno, pokud by se první návštěva lékaře neodkládala až do krajnosti.

Vícečetné drobné metastázy v obou plicních křídlech.
Obr. 4. Vícečetné drobné metastázy v obou plicních křídlech.

Tímto sdělením chceme upozornit na zdánlivou samozřejmost, totiž že i jiné nemoci než nákaza covid-19 vyžadují lékařskou péči a hrozí nebezpečí z prodlení. Je na nás, lékařích, zda podlehneme fascinaci tragédií, kterou v souvislosti s epidemií koronaviru vytváří média, nebo zůstaneme profesionály ve svém oboru.

Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805)

Supported by MH CZ – DRO (MMCI, 00209805)

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

The authors declare they have no potential confl icts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE recommendation for biomedical papers.

doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Klinika operační onkologie

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

e-mail: coufal@mou.cz

Přijato/Accepted: 16. 3. 2021


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se