IntegRECAMO: úspěšná realizace projektu OP VK


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2015; 28(Supplementum 2): 97-98
Kategorie: Tisková zpráva

IntegRECAMO: Intellectual Anchor je projekt Regionálního centra aplikované molekulární onkologie (RECAMO) Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního Programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ.1.07/ 2.3.00/ 20.0097). Projekt byl řešen v období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015.

Projekt IntegRECAMO byl realizován v rámci centra RECAMO MOÚ, které vzniklo za podpory OP VaVpI (CZ.1.05/ /2.1.00/ 03.0101) v roce 2010 a od roku 2015 je spolufinancováno projektem RECAMO2020 (LO1413) NPU I MŠMT. Hlavním cílem centra RECAMO je úzká spolupráce vědců zabývajících se základním výzkumem v oblasti nádorové bio­logie s lékařskými specialisty a rychlá aplikace nových poznatků základního výzkumu do klinické praxe. Klíčovým aspektem celkové strategie projektu je pak zefektivnit využití získaných výsledků výzkumu včasným zahájením spolupráce s aplikační sférou. Konečným cílem projektu je přenést poznatky základního výzkumu do podoby klinicky použitelných markerů, které mohou přispět ke zlepšení péče o pa­cienta.

Partnerem projektu IntegRECAMO byla Masarykova univerzita (MU), resp. její pracoviště věnující se problematice spojené s nádorovou bio­logií na Lékařské a Přírodovědecké fakultě. Spolupráce s MU je formálně ustanovena i ve statutu MOÚ, které je školicím pracovištěm pro pregraduální i postgraduální studenty MU v oblasti medicíny a přírodních věd; zaměstnanci MOÚ se podílí na výuce na Lékařské a Přírodovědecké fakultě MU a jsou školiteli a vedoucími diplomových a dizertačních prací.

Projekt IntegRECAMO podpořil integraci špičkových tuzemských a zahraničních výzkumných pracovníků do týmu RECAMO, přenesení jejich zkušeností na mladé české vědce a vytvoření podmínek pro interakce v oboru na mezinárodní úrovni. Projekt IntegRECAMO umožnil zapojení studentů a akademických pracovníků do výzkumu centra RECAMO a posílil vzájemnou spolupráci organizací stáží členů týmu a studentů MU na zahraničních pracovištích. Od začátku projektu bylo realizováno 20 krátkodobých a dlouhodobých stáží pracovníků na předních evropských pracovištích zabývajících se problematikou onkologického výzkumu. Stáže umožnily edukaci pracovníků v oblasti nových technologií, případně jejich zavedení na pracoviště RECAMO a nově získané výsledky společného výzkumu budou základem publikací v renomovaných vědeckých časopisech.

Projekt IntegRECAMO byl dále zaměřen na přímou edukaci pracovníků MOÚ a MU v oblastech souvisejících s onkologickým výzkumem i v oblastech podporujících výzkum a vývoj (VaV). V rámci IntegRECAMO bylo celkem zorganizováno 30 odborných workshopů zaměřených na konkrétní oblast nádorové bio­logie, na nichž přednášeli domácí i zahraniční specialisté v oboru. V rámci dvou „Dnů otevřených dveří“ se odborná i laická veřejnost mohla seznámit s výzkumem v RECAMO a prohlédnout si prostory laboratoří RECAMO v nově rekonstruovaném Morávkově pavilonu MOÚ.

Především pro mladé vědecké pracovníky a studenty byly organizovány dvě „Letní školy IntegRECAMO“ s ústředními tématy „Metody základního a aplikovaného výzkumu v onkologii“ a „Aplikovaný a klinický onkologický výzkum“. Náplň těchto týdenních intenzivních kurzů tvořily přednášky z konkrétních oblastí nádorové bio­logie, kurz bio­statistické analýzy s možností praktického hodnocení vlastních naměřených bio­logických dat i exkurze na pracoviště aplikační sféry zabývající se oblastí spojené s bio­technologií a výzkumem. O odborné náplni Letní školy IntegRECAMO 2013 informuje práce s názvem „Knowledge transfer at the RECAMO Sum­mer School of 2013“ autorů M. Sheard a L. Zdražilová Dubská publikovaná v časopisu Klinická onkologie v roce 2014.

Pod záštitou IntegRECAMO byly organizovány tři ročníky (2013, 2014, 2015) sympozia s mezinárodní účastí „RECAMO joint meeting –  Through Cancer towards Applied Molecular Oncology“. Pracoviště RECAMO konferenci tradičně pořádá již od roku 2010 a je určena především pro mladé začínající vědce zabývající se problematikou molekulární onkologie, kteří tak kromě prezentace výsledků svého výzkumu mají příležitost navázat spolupráci s ostatními pracovišti.

V roce 2015 projekt podpořil organizaci konference „Laboratorní dia­gnostika v onkologii 2015“, pořádanou již tradičně MOÚ společně s Lékařskou fakultou MU pod záštitou České asociace sester. Konference je primárně určena pro zdravotní laboranty a další pracovníky v klinických laboratořích. Setkání je zaměřeno na onkologickou dia­gnostiku a specifické aspekty laboratorní dia­gnostiky u onkologického pa­cienta napříč specializacemi laboratorní medicíny.

Kromě pořádání odborných seminářů zaměřených na konkrétní problematiku z oblasti nádorové bio­logie se projekt IntegRECAMO věnoval i dalšímu vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje organizací 19 workshopů na témata řízení projektů VaV včetně managementu kvality ve výzkumných laboratořích, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transferu technologií a osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví.

Projekt IntegRECAMO: Intellectual Anchor maximálně naplnil primární vytyčené cíle spočívající v zapojení expertů do výzkumných aktivit RECAMO, dále ve smyslu široké vědecké spolupráce prostřednictvím studijních pobytů a také ve smyslu pokrytí dosud nerealizovaných edukačních aktivit v oblastí VaV v onkologii. V úspěšných aktivitách projektu IntegRECAMO budeme nadále pokračovat (www.recamo.cz).

RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

garant projektu IntegRECAMO

V Brně 12. 7. 2015


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum 2

2015 Číslo Supplementum 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×