Bilaterálne germinatívne nádory testis – dlhoročné skúsenosti


Autoři: D. Ondruš 1;  M. Ondrušová 2,3;  V. Šťastná 4
Působiště autorů: 1st Department of Oncology, Comenius University Faculty of Medicine, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 1;  St. Elisabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, Slovak Republic 2;  Cancer Research Institute, Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovak Republic 3;  Department of Public Health, Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University in Trnava, Slovak Republic 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(6): 421-424
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Pacienti s germinatívnym nádorom testis majú zvýšené riziko vzniku nádoru v kontralaterálnom testis. Cieľom tejto práce bolo analyzovať skupinu pacientov s bilaterálnym testikulárnym nádorom z databázy jedného centra a upozorniť na potrebu individuálneho postupu.

Materiál a metódy:
V období január 1970 až jún 2013 bolo sledovaných celkovo 1 438 pacientov s primárnym germinatívnym testikulárnym nádorom. Súbor sa deli na 1 370 pacientov s jednostranným nádorom a 68 pacientov s bilaterálnym nádorom testis. Pacienti s bilaterálnym nádorom testis boli analyzovaní podľa veku a histologického typu a porovnaní so skupinou pacientov s jednostranným ochorením.

Výsledky:
Priemerný vek 1 370 pacientov s jednostranným nádorom testis bol 31,7 rokov. V tejto skupine bolo 480 pacientov so seminómom a 962 pacientov s neseminomatóznym nádorom testis. V skupine 68 pacientov s bilaterálnym nádorom bolo 63 pacientov s metachrónnym výskytom a päť pacientov so simultánnym výskytom nádoru. U pacientov s metachrónnym bilaterálnym výskytom sa prvý nádor zistil v signifikantne mladšom veku (v priemernom veku 25,8 rokov) v porovnaní s nádorom pri jednostrannom výskyte. V skupine 24 pacientov so seminómom v prvom nádore bolo 17 pacientov s identickým typom (seminóm) pri druhom nádore. V skupine 39 pacientov s prvým nádorom neseminomatózneho typu bolo 15 pacientov s nálezom seminómu pri druhom nádore. Pacienti so seminómom v prvom nádore boli signifikantne starší v porovnaní s pacientmi s neseminomatóznym typom prvého nádoru.

Záver:
Pacienti s jednostranným nádorom testis majú zvýšené riziko rozvoja nádoru v kontralaterálnom testis aj po desiatkach rokov. Manažment druhého nádoru by sa mal individualizovať pre každého pacienta podľa histologického typu, spôsobu liečby a klinického štádia prvého nádoru ako aj zmysle dlhoročného sledovania a substitúcie testosterónom.

Kľúčové slová:
bilaterálny nádor testis – sekundárny primárny nádor – seminóm – neseminomatózny germinatívny nádor

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
10. 7. 2013

Přijato:
28. 7. 2013


Zdroje

1. Livingstone J. A case of both testicles which terminated favourably by the suprevention of surgery. Edinburgh M & S J 1805; 1: 163–165.

2. Hamilton JB, Gilbert JB. Studies in malignant tumor of the testis. IV. Bilateral testicular cancer. Incidence, nature, and bearing upon management of the patients with single testicular cancer. Cancer Res 1942; 2: 125–129.

3. Nery F, Valadares D, Marques F. Metachronous testicular germ cell tumors: the importance of a long-term follow-up. World J Oncol 2010; 1(3): 145–147.

4. Che M, Tamboli P, Ro JY et al. Bilateral testicular germ cell tumors: twenty-year experience at M. D. Anderson Cancer Center. Cancer 2002; 95(6): 1228–1233.

5. Park DS, Prow DM, Amato RJ et al. Clinical characteris­tics of metachronous bilateral testicular tumors in the chemotherapeutic era. Yonsei Medical J 1999; 40(2): 137–143.

6. Andreassen KE, Grotmol T, Cvancarova MS et al. Risk of metachronous contralateral testicular germ cell tumors: a population-based study of 7,102 Norwegian patients (1953–2007). Int J Cancer 2011; 129(12): 2867–2874.

7. Theodore Ch, Terrier-Lacombe MJ, Laplanche A et al. Bilateral germ-cell tumours: 22-year experience at the Institut Gustave Roussy. Br J Cancer 2004; 90(1): 55–59.

8. Hoekstra HJ, Mehta DM, Koops HS. Synchronous bilateral primary germ cell tumors of the testis: a case report and review of the literature. J Surg Oncol 1983; 22(1): 59–61.

9. Hentrich M, Weber N, Bergsdorf T et al. Management and outcome of bilateral testicular germ cell tumors: Twenty-five year experience in Munich. Acta Oncol 2005; 44(6): 529–536.

10. Dieckmann KP, Hamm B, Düe W et al. Simultaneous bilateral testicular germ cell tumors with dissimilar histology: case report and review of the literature. Urol Int 1988; 43(5): 305–309.

11. Holzbeierlein JM, Sogani PC, Sheinfeld J. Histology and clinical outcomes in patients with bilateral testicular germ cell tumors. The Memorial Sloan-Kettering Cancer Center experience 1950 to 2001. J Urol 2003; 169(6): 2122–2125.

12. Klatte T, de Martino M, Arensmeier K et al. Management and outcome of bilateral testicular germ cell tumors: A 25-year single center experience. Int J Urol 2008; 15(9): 821–826.

13. Fosså SD, Chen J, Schonfeld SJ et al. Risk of contralateral testicular cancer: a population-based study of 29 515 U.S. men. J Natl Cancer Inst 2005; 97(14): 1056–1066.

14. Daugaard G, Giwercman A, Skakkebaek NE. Should the other testis be biopsied? Semin Urol Oncol 1996; 14(1): 8–12.

15. Heidenreich A, Moul JW. Contralateral testicular biopsy procedure in patients with unilateral testis cancer: is it indicated? Semin Urol Oncol 2002; 20(4): 234–238.

16. Tabernero J, Paz-Ares L, Salazar R et al. Incidence of contralateral germ cell testicular tumors in south Europe: report of the experience at 2 Spanish University Hospitals and review of the literature. J Urol 2004; 171(1): 164–167.

17. Brabrand S, Fosså SD, Cvancarova M et al. Androgen substitution with testosterone undecanoate in survivors of bilateral testicular cancer requires individually-adjusted injection intervals. BJU Int 2010; 107(7): 1080–1087.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2013 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se