Klinický registr pro hepatocelulární karcinom


Autoři: J. Novotný
Působiště autorů: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, PrahaInstitut onkologie a rehabilitace Na Pleši, s. r. o., Nová Ves pod Pleší
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2010; 23(3): 185-186
Kategorie: Aktuality z registrů

Registr pro hepatocelulární karcinom je jedním z dalších registrů, které byly v posledních letech vytvořeny pro parametrický sběr dat v onkologii. Oproti ostatním registrům však má tento registr jeden unikát. Není cílen na lék, nýbrž na diagnózu.

Díky tomuto pojetí umožňuje zadat u daného pacienta všechny léčebné modality, tedy nejen farmakoterapii, ale i metody chirurgické a/nebo postupy intervenční radiodiagnostiky. Pro lékaře, kteří se s danou diagnózou setkávají vzácně, je k dispozici možnost konzultace specializovaných center. Registr umožňuje hodnotit i léčebné výsledky jednotlivých modalit, a tak vědecky přispět k optimalizaci jejich úlohy v celkové koncepci léčby těchto pacientů.

První nemocný byl registrován v polovině roku 2007, do dnešního dne již bylo na platformě https://www.registr-hcc.cz zaregistrováno 136 nemocných z osmi institucí. Jde o 98 mužů a 38 žen (graf 1). Věkový průměr dosáhl 59,7 let, s rozmezím 25–81 let. Onemocnění se manifestovalo u 39 osob bez předchozího jaterního postižení. Většina pacientů však měla před diagnózou HCC cirhózu na podkladě ethylizmu (20 osob), HBV infekce (16 osob), HCV infekce (26 osob) nebo šlo o kombinované a raritní příčiny (10 osob). U zbývajících osob nebyla tato informace uvedena. Základní stav chronické jaterní nemoci hodnocený dle skóre Child-Pugha byl A – 40,5%; B – 38,7%; C – 13,2%; ostatní – neuvedeno.

#graf:1#

Histopatologická verifikace HCC bylapřed zahájením léčby provedena u 54 osob. Ve 47 případech byla diagnóza založena na charakteristickém nálezu u kombinací dvou až tří vyšetřovacích metod (obvykle šlo o MRI – CT – AFP). V 15 případech byla nemoc diagnostikována pouze na základě výsledku jedné zobrazovací metody, což nelze považovat za optimální, možná však jde pouze o chybu referujícího lékaře, který další doplňující údaje neuvedl.

Většina nemocných byla zaznamenána kolegy z pracovišť provádějících chirurgickou léčbu (IKEM, Chirurgická klinika ÚVN), a proto v léčebných postupech dominuje operační léčba. Resekce byla provedena u 40 nemocných, transplantace u jiných 40 pacientů.

Radiofrekvenční ablace byla provedena u osmi nemocných, obvykle jako součást preoperační léčby inoperabilní jaterní léze. Alkoholizace byla provedena pouze 2krát, jako paliativní léčba recidivy nádoru.

Celkové přežívání pacientů je uvedeno v grafu 2. Medián přežívání zadaného souboru dosáhnul 3,2 roku. Toto velmi dobré přežívání je způsobeno zadáním především prognosticky příznivějších pacientů léčených transplantací a/nebo chirurgickou resekcí.

#graf:2#

Budeme velmi potěšeni, když najdeme nové spolupracovníky pro tento registr.

Poděkování

Registr je finančně podpořen edukačním grantem firmy Bayer a výzkumným záměrem MŠMT 0021620808.

MUDr. Jan Novotný, Ph.D.
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
e-mail: onkologie@seznam.cz


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×