Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 22. 5. 2009 na MOÚ Brno


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2009; 22(3): 123
Kategorie: Informace z České onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Fínek, Feltl, Bartoš, Petera, Přibylová, Cwiertka
Omluveni:
Žaloudík, Abrahámová, Stáhalová
Host:
doc. Dušek, prof. Duda

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru ČOS.
 2. Prof. Vorlíček překontroloval zápis z minulé schůze.
 3. Využití grantu společnosti BMS navrženého České onkologické společnosti – doc. Dušek navrhuje požádat o prostředky pro NOR či screening kolorektálního karcinomu. Doc. Fínek navrhuje projekt sebeevaluace onkologických pracovišť – diskutuje prof. Vyzula, prof. Duda, doc. Dušek. Výbor ČOS souhlasí s projektem pro zkvalitnění sítě a sebeevaluace onkologických center a posílení vlivu ČOS na tvorbě sítě pracovišť.
 4. Výtěžek z TESCO Běhu pro život věnovaný ČOS: o podporu projektu přišla zatím jedna žádost.
 5. Prof. Vyzula: Připravují se nové Zásady cytostatické léčby, tvoří se jednotlivé týmy, hledají se garanti jednotlivých diagnóz. Vedoucí KOC byli osloveni se žádostí o spolupráci. U hlavních diagnóz budou uvedeny zásadní studie, ze kterých doporučení vycházejí.
 6. Národní referenční centrum, zástupcem ČOS je doc. Fínek a doc. Dušek.
 7. V březnu 2010 vyjde onkologické číslo Postgraduální medicíny. Výbor ČOS doporučuje vytvořit číslo ve spolupráci s chirurgickou společností. Výbor navrhuje dva editory – prof. Rysku, prim. Cwiertku, výbor ČOS vyzve ke spolupráci ostatní chirurgické obory.
 8. Časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Spolupracuje prof. Petruželka, doc. Dušek.
 9. Akreditační komise klinické onkologie – rozdělení rezidentských míst bere výbor ČOS na vědomí.
 10. Výbor ČOS nesouhlasí s hrazením Vectibixu zvláštní smlouvou pouze na dobu 3 měsíců. Doc. Fínek – dopis VZP byl odeslán.
 11. Konference Hypertermické chemoterapie, členové výboru ČOS se omlouvají z účasti, koliduje s konferencí ASCO.
 12. Podání Lapatinibu u karcinomu prsu, z 21 žádostí schváleno podle paragrafu 16 za celou ČR jen 9 žádostí.
 13. Prim. Gatěk je předsedou mamologické sekce České chirurgické společnosti. Výbor ČOS blahopřeje.
 14. Prof. Starý a prof. Štěrba protestují v pediatrické společnosti proti revizi referenčních skupin znemožňující léčbu dětských onkologických pacientů. Výboru ČOS byl zaslán na vědomí dopis adresovaný MZ.
 15. Noví členové ČOS: Kateřina Nekolná, Praha, Marek Mráz, Brno, Tomáš Novák, Praha, Martin Majirský, Praha, Jana Bucharová, Praha.
 16. Prof. Duda referoval o stavu jednání, které vede Česká chirurgická společnost o zahájení pilotního projektu nového způsobu úhrady onkochirurgických operací, který by odpovídal skutečným nákladům na tyto operace. Dosud nebylo dosaženo konečné dohody o výši úhrady, jednání však pokračují a ze strany VZP je příslib brzkého podpisu dohody, která měla vstoupit v platnost od května 2009. Výbor ČOS plně podporuje požadavek ČCHS, aby výše úhrady plně odpovídala skutečným nákladům na tyto náročné operace a aby pilotní projekt byl zahájen co nejdříve.
 17. 16. 6. 2009 se koná výbor ČOS v Hradci Králové.
 18. Prof. Vyzula anoncuje založení Klubu onkologických juniorů.
 19. Prof. Petruželka – atestace z klinické onkologie proběhly 21. 5. 2009. V průběhu června 2009 budou vypsány podzimní termíny.
 20. Doc. Dušek informoval o rozvoji informačního zázemí programu screeningu kolorektálního karcinomu ČR. Ve spolupráci se všemi relevantními subjekty (komise MZ ČR pro kolorektální screening, odborné společnosti – gastroenterologická, gynekologická, praktičtí lékaři) je připravován celostátní program odborné propagace prevence tohoto onemocnění. Projekt s pracovním názvem „Časná diagnostika a prevence kolorektálního karcinomu“ podpořila výzkumným grantem společnost Roche. Prvním vznikajícím výstupem je portál zajišťující komunikační zázemí (www.kolorektum.cz). Cílem projektu je dosáhnout u propagace a datového zázemí tohoto screeningu minimálně stejné úrovně, jakou již má screening mamární, a dále také podpořit standardy péče o již diagnostikované pacienty. Projekt plánuje sérii regionálních seminářů s adekvátními vstupy do médií, již byla přislíbena mediální záštita Českého rozhlasu. Výbor ČOS vyslovil projektu podporu a souhlasí s uváděním loga ČOS a záštity ČOS u regionálních seminářů. Detailní plán akcí předloží doc. Dušek výboru ČOS do 2 měsíců.
 21. 21. seminář Dobrá onkologie se neobejde bez dobré paliativní péče se koná dne 5. 6. 2009 od 10 do 13 hod., Charvátova síň, III. interní klinika, U nemocnice 1, Praha 2, 1. p.
 22. Prim. Aschermannová přednesla zprávu Revizní komise.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se