Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 22. 5. 2009 na MOÚ Brno


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2009; 22(3): 123
Kategorie: Informace z České onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Fínek, Feltl, Bartoš, Petera, Přibylová, Cwiertka
Omluveni:
Žaloudík, Abrahámová, Stáhalová
Host:
doc. Dušek, prof. Duda

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru ČOS.
 2. Prof. Vorlíček překontroloval zápis z minulé schůze.
 3. Využití grantu společnosti BMS navrženého České onkologické společnosti – doc. Dušek navrhuje požádat o prostředky pro NOR či screening kolorektálního karcinomu. Doc. Fínek navrhuje projekt sebeevaluace onkologických pracovišť – diskutuje prof. Vyzula, prof. Duda, doc. Dušek. Výbor ČOS souhlasí s projektem pro zkvalitnění sítě a sebeevaluace onkologických center a posílení vlivu ČOS na tvorbě sítě pracovišť.
 4. Výtěžek z TESCO Běhu pro život věnovaný ČOS: o podporu projektu přišla zatím jedna žádost.
 5. Prof. Vyzula: Připravují se nové Zásady cytostatické léčby, tvoří se jednotlivé týmy, hledají se garanti jednotlivých diagnóz. Vedoucí KOC byli osloveni se žádostí o spolupráci. U hlavních diagnóz budou uvedeny zásadní studie, ze kterých doporučení vycházejí.
 6. Národní referenční centrum, zástupcem ČOS je doc. Fínek a doc. Dušek.
 7. V březnu 2010 vyjde onkologické číslo Postgraduální medicíny. Výbor ČOS doporučuje vytvořit číslo ve spolupráci s chirurgickou společností. Výbor navrhuje dva editory – prof. Rysku, prim. Cwiertku, výbor ČOS vyzve ke spolupráci ostatní chirurgické obory.
 8. Časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Spolupracuje prof. Petruželka, doc. Dušek.
 9. Akreditační komise klinické onkologie – rozdělení rezidentských míst bere výbor ČOS na vědomí.
 10. Výbor ČOS nesouhlasí s hrazením Vectibixu zvláštní smlouvou pouze na dobu 3 měsíců. Doc. Fínek – dopis VZP byl odeslán.
 11. Konference Hypertermické chemoterapie, členové výboru ČOS se omlouvají z účasti, koliduje s konferencí ASCO.
 12. Podání Lapatinibu u karcinomu prsu, z 21 žádostí schváleno podle paragrafu 16 za celou ČR jen 9 žádostí.
 13. Prim. Gatěk je předsedou mamologické sekce České chirurgické společnosti. Výbor ČOS blahopřeje.
 14. Prof. Starý a prof. Štěrba protestují v pediatrické společnosti proti revizi referenčních skupin znemožňující léčbu dětských onkologických pacientů. Výboru ČOS byl zaslán na vědomí dopis adresovaný MZ.
 15. Noví členové ČOS: Kateřina Nekolná, Praha, Marek Mráz, Brno, Tomáš Novák, Praha, Martin Majirský, Praha, Jana Bucharová, Praha.
 16. Prof. Duda referoval o stavu jednání, které vede Česká chirurgická společnost o zahájení pilotního projektu nového způsobu úhrady onkochirurgických operací, který by odpovídal skutečným nákladům na tyto operace. Dosud nebylo dosaženo konečné dohody o výši úhrady, jednání však pokračují a ze strany VZP je příslib brzkého podpisu dohody, která měla vstoupit v platnost od května 2009. Výbor ČOS plně podporuje požadavek ČCHS, aby výše úhrady plně odpovídala skutečným nákladům na tyto náročné operace a aby pilotní projekt byl zahájen co nejdříve.
 17. 16. 6. 2009 se koná výbor ČOS v Hradci Králové.
 18. Prof. Vyzula anoncuje založení Klubu onkologických juniorů.
 19. Prof. Petruželka – atestace z klinické onkologie proběhly 21. 5. 2009. V průběhu června 2009 budou vypsány podzimní termíny.
 20. Doc. Dušek informoval o rozvoji informačního zázemí programu screeningu kolorektálního karcinomu ČR. Ve spolupráci se všemi relevantními subjekty (komise MZ ČR pro kolorektální screening, odborné společnosti – gastroenterologická, gynekologická, praktičtí lékaři) je připravován celostátní program odborné propagace prevence tohoto onemocnění. Projekt s pracovním názvem „Časná diagnostika a prevence kolorektálního karcinomu“ podpořila výzkumným grantem společnost Roche. Prvním vznikajícím výstupem je portál zajišťující komunikační zázemí (www.kolorektum.cz). Cílem projektu je dosáhnout u propagace a datového zázemí tohoto screeningu minimálně stejné úrovně, jakou již má screening mamární, a dále také podpořit standardy péče o již diagnostikované pacienty. Projekt plánuje sérii regionálních seminářů s adekvátními vstupy do médií, již byla přislíbena mediální záštita Českého rozhlasu. Výbor ČOS vyslovil projektu podporu a souhlasí s uváděním loga ČOS a záštity ČOS u regionálních seminářů. Detailní plán akcí předloží doc. Dušek výboru ČOS do 2 měsíců.
 21. 21. seminář Dobrá onkologie se neobejde bez dobré paliativní péče se koná dne 5. 6. 2009 od 10 do 13 hod., Charvátova síň, III. interní klinika, U nemocnice 1, Praha 2, 1. p.
 22. Prim. Aschermannová přednesla zprávu Revizní komise.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2009 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se