Deregulace vybraných mikroRNA u karcinomu sinonasálních dlaždicových buněk související s HPV


Autoři: H. Kovaříková 1;  I. Baranová 1;  J. Laco 2;  K. Rozkošová 2;  H. Vošmiková 2;  M. Vošmik 3;  P. Dundr 4;  K. Němejcová 4;  J. Michálek 5;  V. Palička 1;  M. Chmelařová 1
Působiště autorů: Institute of Clinical Biochemistry and Diagnostics, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové and University Hospital Hradec Králové 1;  The Fingerland Department of Pathology, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové and University Hospital Hradec Králové 2;  Department of Oncology and Radiotherapy, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové and University Hospital Hradec Králové 3;  Department of Pathology, Charles University, First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague 4;  Department of Clinical and Molecular Pathology, Palacky University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry and University Hospital Olomouc 5
Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 27, 2019, No. 3, p. 100-106

Souhrn

Cíl studie: V rámci této studie jsme využili metody kvantitativní real-time PCR pro sledování úrovně relativní exprese 
miR-145-5p, miR-484 a miR-99a-5p v souboru HPV pozitivních a HPV negativních vzorků sinonasálního dlaždicobuněčného karcinomu.

Typ studie: původní práce.

Název a sídlo pracoviště: Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.

Materiál a metody: Metoda kvantitativní real-time PCR s TaqManTM Advanced miRNA Assays byla použita pro sledování relativní exprese vybraných mikroRNA (miR-145-5p, miR-484 a miR-99a-5p) v unikátním souboru vzorků fixovaných ve formalínu a archivovaných v parafinu získaných od 46 pacientů se sinonasálním dlaždicobuněčných karcinomem. Statistická analýza (Studentův t-test, jednofaktorová analýza rozptylu a regresní analýza) byla provedena s cílem porovnat úroveň relativní exprese mikroRNA se zaznamenanými klinickopatologickými daty jako je HPV status.

Výsledky: Naše výsledky ukazují statisticky významnou downregulaci miR-145-5p (P < 0,001 a Fold change = -2,78) ve vzorcích sinonasálního skvamózního karcinomu. Přítomnost HPV infekce korelovala s mírou exprese všech tří studovaných mikroRNA. Exprese miR-145-5p byla nižší u HPV negativních vzorků (P = 0,019), miR-99a-5p byla upregulována u HPV pozitivních vzorků (P = 0,058) a miR-484 byla downregulována u HPV pozitivních vzorků (P = 0,016). Pacienti, kteří byli zařazeni do kategorie kuřáci nebo bývalí kuřáci, vykazovali downregulaci miR-99a-5p (P = 0,060). Perineurální šíření bylo spojeno s významnou downregulací miR-99a-5p (P = 0,0055). Významná downregulace miR-145-5p byla spojena s angioinvazí (P = 0,037) a regionálním šířením (P = 0,076).

Závěr: V rámci naší studie jsme nalezli spojitost mezi expresí studovaných mikroRNA a přítomností HPV infekce v nádorových vzorcích. Naše výsledky naznačují, že miR-145-5p, miR-484 a miR-99a jsou součástí patogeneze HPV. Avšak přesná role miRNA spojených s HPV infekcí ve vývoji sinonasálních karcinomů není dosud známá.

Klíčová slova:

sinonasální karcinom – mikroRNA – lidský papillomavirus.


Zdroje

. Kawaguchi, M., Kato, H., Tomita, H., et al. Imaging Characteristics of Malignant Sinonasal Tumors. J Clin Med, Dec 6 2017, 6(12).

2. Stelow, E. B. and Bishop, J. A. Update from the 4th Edition of the World Health Organization Classification of Head and Neck Tumours: Tumors of the Nasal Cavity, Paranasal Sinuses and Skull Base. Head Neck Pathol, Mar 2017, 11(1), 3-15.

3. Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., et al. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice. 2005 Masarykova Univerzita, Version 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861 [cit. 2018/05/30]. Available from: http://www.svod.cz].

4. Dutta, R., Dubal, P. M., Svider, P. F., et al. Sinonasal malignancies: A population-based analysis of site-specific incidence and survival. Laryngoscope, Nov 2015, 125(11), 2491-2497.

5. Barnes, L., Eveson, J. W., Reichart, P. and Sidransky, D. Tumours of the Nasal Cavity and Paranasal Sinuses. In World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours. Lyon: IARC Press, 2005, p. 9 - 80.

6. Bossi, P., Saba, N. F., Vermorken, J. B., et al. The role of systemic therapy in the management of sinonasal cancer: A critical review. Cancer Treat Rev, Dec 2015, 41(10), p. 836-843.

7. T Mannetje, A., Kogevinas, M., Luce, D., et al. Sinonasal cancer, occupation, and tobacco smoking in European women and men. Am J Ind Med, Jul 1999, 36(1), p. 101-107.

8. Mensi, C., Consonni, D., Sieno, C., et al. Sinonasal cancer and occupational exposure in a population-based registry. Int J Otolaryngol, 2013, 2013, 7 pages.

9. Kilic, S., Kilic, S. S., Kim, E. S., et al. Significance of human papillomavirus positivity in sinonasal squamous cell carcinoma. Int Forum Allergy Rhinol, Oct 2017, 7(10), p. 980-989.

10. Alos, L., Moyano, S., Nadal, A., et al. Human papillomaviruses are identified in a subgroup of sinonasal squamous cell carcinomas with favorable outcome. Cancer, Jun 15 2009, 115(12), p. 2701-2709.

11. Syrjanen, K. and Syrjanen, S. Detection of human papillomavirus in sinonasal carcinoma: systematic review and meta-analysis. Hum Pathol, Jun 2013, 44(6), p. 983-991.

12. Laco, J., Sieglova, K., Vosmikova, H., et al. The presence of high-risk human papillomavirus (HPV) E6/E7 mRNA transcripts in a subset of sinonasal carcinomas is evidence of involvement of HPV in its etiopathogenesis. Virchows Arch, Oct 2015, 467(4), p. 405-415.

13. Lee, R. C., Feinbaum, R. L. and Ambros, V. The C. elegans heterochronic gene lin-4 encodes small RNAs with antisense complementarity to lin-14. Cell, Dec 3 1993, 75(5), p. 843-854.

14. All Homo sapiens miRNAs. 2019, [cit. 12/11/2019]. Available from: http://www.mirbase.org/summary.shtml?org=hsa.

15. Kozomara, A. and Griffiths-Jones, S. miRBase: annotating high confidence microRNAs using deep sequencing data. Nucleic Acids Res, Jan 2014, 42(Database issue), D68-73.

16. Iwakawa, H. O. and Tomari, Y. The Functions of MicroRNAs: mRNA Decay and Translational Repression. Trends Cell Biol, Nov 2015, 25(11), p. 651-665.

17. Schmittgen, T. D. and Livak, K. J. Analyzing real-time PCR data by the comparative C(T) method. Nat Protoc, 2008, 3(6), p. 1101-1108.

18. Ferracin, M. and Negrini, M. Micromarkers 2.0: an update on the role of microRNAs in cancer diagnosis and prognosis. Expert Rev Mol Diagn, 2015, 15(10), p. 1369-1381.

19. Moody, L., He, H., Pan, Y.-X. and Chen, H. Methods and novel technology for microRNA quantification in colorectal cancer screening. Clin Epigenetics, 2017-10-24 2017, 9(1), 119.

20. Ogawa, T., Saiki, Y., Shiga, K., et al. miR-34a is downregulated in cis-diamminedichloroplatinum treated sinonasal squamous cell carcinoma patients with poor prognosis. Cancer Science, 2012, 103(9), p. 1737-1743.

21. Zhao, Y. and Wang, X. miR-34a targets BCL-2 to suppress the migration and invasion of sinonasal squamous cell carcinoma. Oncol Lett, Nov 2018, 16(5), p. 6566-6572.

22. Gao, G., Gay, H. A., Chernock, R. D., et al. A microRNA expression signature for the prognosis of oropharyngeal squamous cell carcinoma. Cancer, Jan 1 2013, 119(1), p. 72-80.

23. Kovarikova, H., Bubancova, I., Laco, J., et al. Dere-gulation of selected microRNAs in sinonasal carcinoma: Value of miR-21 as prognostic biomarker in sinonasal squamous cell carcinoma. Head & Neck, sep 2017, 39(12), p. 2528-2536.

24. Liu, S., Gao, G., Yan, D., et al. Effects of miR-145-5p through NRAS on the cell proliferation, apoptosis, migration, and invasion in melanoma by inhibiting MAPK and PI3K/AKT pathways. Cancer Med, Apr 2017, 6(4), p. 819-833.

25. Karatas, O. F., Yuceturk, B., Suer, I., et al. Role of miR-145 in human laryngeal squamous cell carcinoma. Head Neck, Feb 2016, 38(2), p. 260-266.

26. Pashaei, E., Guzel, E., Ozgurses, M. E., et al. A Meta-Analysis: Identification of Common Mir-145 Target Genes that have Similar Behavior in Different GEO Datasets. PLoS One, 2016, 11(9), e0161491.

27. Chen, D., Cabay, R. J., Jin, Y., et al. MicroRNA Dere-gulations in Head and Neck Squamous Cell Carcinomas. J Oral Maxillofac Res, 2013, 4(1), e2.

28. Chen, C. C., and Yang, S. F. Human Papillomavirus-Related Carcinoma With Adenoid Cystic-like Features of the Sinonasal Tract (Also Known as Human Papillomavirus-Related Multiphenotypic Sinonasal Carcinoma). Arch Pathol Lab Me, 2019.

29. Lajer, C. B., Garnaes, E., Friis-Hansen, L., et al. The role of miRNAs in human papilloma virus (HPV)-associated cancers: bridging between HPV-related head and neck cancer and cervical cancer. Br J Cancer, Apr 24 2012, 106(9), p. 1526-1534.

30. Lu, H., He, Y., Lin, L., et al. Long non-coding RNA MALAT1 modulates radiosensitivity of HR-HPV+ cervical cancer via sponging miR-145. Tumour Biol, 2016, 37(2), p. 1683-1691.

31. Vojtechova, Z., Sabol, I., Salakova, M., et al. Comparison of the miRNA profiles in HPV-positive and HPV-negative tonsillar tumors and a model system of human keratinocyte clones. BMC Cancer, Jul 4 2016, 16, 382.

32. Wu, D., Zhou, Y., Pan, H., et al. microRNA-99a inhibi-ting cell proliferation, migration and invasion by targeting fibroblast growth factor receptor 3 in bladder cancer. Oncol Lett, 2014 Vol. 7, p. 1219-1224.

33. Hu, Y., Xie, H., Liu, Y., et al. miR-484 suppresses proliferation and epithelial–mesenchymal transition by targeting ZEB1 and SMAD2 in cervical cancer cells. Cancer Cell Int. 2017, vol. 17. ISSN 1475-2867 (Electronic).

Conflict of interest: The authors declare no conflict of interest.

Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×