Editorial


Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 25, 2017, No. 1, p. 3
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vás pozdravila v roce 2017 a krátce se ohlédla za tím, co bylo v časopise Klinická biochemie a metabolismus uděláno v loňském roce. Kromě změny na pozici vedoucí redaktorky došlo i k určitým změnám ve složení redakční rady. Všichni dosavadní členové byli osloveni, zda jsou ochotni pokračovat i pod novým vedením. Velmi mne potěšilo, že se téměř všichni rozhodli kladně. Redakční rada byla navíc doplněna o další přední české i zahraniční odborníky, kteří byli ochotni se na chodu časopisu podílet. Na pozici výkonné redaktorky souhlasila zůstat paní Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D., z jejíhož pracovního nasazení je jasně vidět, že má časopis velmi ráda a že jím prostě žije. Těší mne, že se tak mohu opřít o skvělý tým lidí, kteří hned na začátku roku svými aktivními příspěvky do časopisu ukázali, že jim na časopise záleží a jsou pro něj ochotni něco udělat. Kéž by jim to hlavně vydrželo!

Časopis Klinická biochemie a metabolismus patří mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika uznávaná Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Je rovněž časopisem zařazeným do databáze SCOPUS. Jsme si vědomi toho, že prestiži časopisu by velmi pomohlo, kdyby byl indexován v Medline. V souvislosti s tím byla provedena další změna, a to aktualizace pokynů pro autory dle současné legislativy a zásad publikace výzkumných prací a odborných textů. Budeme pracovat na dalším nezbytném, abychom se o indexaci v Medline mohli alespoň pokusit.

Především nám ale jde o to, aby časopis Klinická biochemie a metabolismus byl zajímavým pro Vás čtenáře a abyste v něm nalézali potřebné informace. Proto jsou tradičně v prvním čísle vydávána doporučení k laboratorním vyšetřením, která byla schválena v přechozím roce výborem České společnosti klinické biochemie. Chtěli bychom Vám předkládat jak původní práce, vycházející z vlastních sledování v laboratoři, tak přehledové práce, zpracovávající nějaké aktuální téma, tak komentované kazuistiky či porovnání metod. V tomto čísle přinášíme doporučení pro vyšetření mozkomíšního moku, stanovisko českých odborných společností k vyšetření krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot, původní práci týkající se změn kardiomarkerů při plavání ve studené vodě, přehledovou práci o výživě a kostním metabolismu, kazuistiku na téma falešně pozitivních výsledků u otravy etylenglykolem a další neméně zajímavé práce týkající se vyšetření u nemocných s mnohočetným myelomem či otázku přístupu k mírné hyperhomocysteinémii. Věřím, že si z této pestré nabídky každý najdete něco, co Vás zaujme a obohatí novými vědomostmi.

Marta Kalousová


Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×