Editorial


Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 25, 2017, No. 1, p. 3
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vás pozdravila v roce 2017 a krátce se ohlédla za tím, co bylo v časopise Klinická biochemie a metabolismus uděláno v loňském roce. Kromě změny na pozici vedoucí redaktorky došlo i k určitým změnám ve složení redakční rady. Všichni dosavadní členové byli osloveni, zda jsou ochotni pokračovat i pod novým vedením. Velmi mne potěšilo, že se téměř všichni rozhodli kladně. Redakční rada byla navíc doplněna o další přední české i zahraniční odborníky, kteří byli ochotni se na chodu časopisu podílet. Na pozici výkonné redaktorky souhlasila zůstat paní Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D., z jejíhož pracovního nasazení je jasně vidět, že má časopis velmi ráda a že jím prostě žije. Těší mne, že se tak mohu opřít o skvělý tým lidí, kteří hned na začátku roku svými aktivními příspěvky do časopisu ukázali, že jim na časopise záleží a jsou pro něj ochotni něco udělat. Kéž by jim to hlavně vydrželo!

Časopis Klinická biochemie a metabolismus patří mezi recenzovaná neimpaktovaná periodika uznávaná Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Je rovněž časopisem zařazeným do databáze SCOPUS. Jsme si vědomi toho, že prestiži časopisu by velmi pomohlo, kdyby byl indexován v Medline. V souvislosti s tím byla provedena další změna, a to aktualizace pokynů pro autory dle současné legislativy a zásad publikace výzkumných prací a odborných textů. Budeme pracovat na dalším nezbytném, abychom se o indexaci v Medline mohli alespoň pokusit.

Především nám ale jde o to, aby časopis Klinická biochemie a metabolismus byl zajímavým pro Vás čtenáře a abyste v něm nalézali potřebné informace. Proto jsou tradičně v prvním čísle vydávána doporučení k laboratorním vyšetřením, která byla schválena v přechozím roce výborem České společnosti klinické biochemie. Chtěli bychom Vám předkládat jak původní práce, vycházející z vlastních sledování v laboratoři, tak přehledové práce, zpracovávající nějaké aktuální téma, tak komentované kazuistiky či porovnání metod. V tomto čísle přinášíme doporučení pro vyšetření mozkomíšního moku, stanovisko českých odborných společností k vyšetření krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot, původní práci týkající se změn kardiomarkerů při plavání ve studené vodě, přehledovou práci o výživě a kostním metabolismu, kazuistiku na téma falešně pozitivních výsledků u otravy etylenglykolem a další neméně zajímavé práce týkající se vyšetření u nemocných s mnohočetným myelomem či otázku přístupu k mírné hyperhomocysteinémii. Věřím, že si z této pestré nabídky každý najdete něco, co Vás zaujme a obohatí novými vědomostmi.

Marta Kalousová


Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 1

2017 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se