Obsah ročníku


Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 4, p. 208-212
Kategorie: Rejstřík

Jmenný rejstřík

A

Adam T. viz Kittlová L. 101 (P-2)

Adam V. viz Cernei N. 196

Adamkov M. viz Kovalská M. 81

Adkins A. viz Martin J. 98 (B5-4)

Adonics A. viz Martin J. 98 (B5-4)

Andelová K. viz Bajnarová B. 104 (P-11)

B

Bajnarová B., Andelová K., Minář J.: Monitorování monoklonálních gamapatií v privátní laboratoři 104 (P-11)

Bartková M., Novotný D., Raida L., Bednaříková J., Pjajková D., Zrníková L.: Detekce DNA herpetických virů v různých biologických materiálech metodou real - time PCR u pacienta s hematologickým onemocněním - kazuistika 105 (P-12)

Bartková M. viz Novotný D. 116

Bartoš V.: Management kvality ve zdravotnických laboratořích 93 (B2-1)

Bartoš V. viz Bílovská M. 93 (B2-2)

Bártová P. viz Hodík J. 101 (P-1)

Bednaříková J. viz Bartková M. 105 (P-12)

Bekárek V. viz Kittlová L. 101 (P-2)

Benáková H. viz Brodská H. 11

Bennett T. viz Martin J. 98 (B5-4)

Beňovská M., Opluštilová A.: Praktické využití placentárního růstového faktoru a rozpustné tyrozinkinázy-1 při včasné diagnostice preeklampsie 95 (B3-3)

Bílovská M., Bartoš. V: Kontrola kvality v hematologické laboratoři 93 (B2-2)

Bittenglová R. viz Bláhová J. 105 (P-13)

Bláhová J., Prokop P., Turková Sedláčková T., Bittenglová R., Pešek M.: Pepsin – ukazatel přítomnosti mimojícnového refluxu 105 (P-13)

Blažková J., Pavlíková L.: Postgraduální vzdělávání laborantů 98 (B5-2)

Borg Ch. viz Martin J. 98 (B5-4)

Brincat I. viz Martin J. 98 (B5-4)

Brodská H.: Možná úskalí při laboratorním vyšetřování pacienta s hematologickým onemocněním 11

Brodská H. viz Kopecká M. 106 (P-16)

Brodská H. viz Kazda A. 169

Brozmanová H. viz Šištík P. 96 (B4-2)

Brozmanová H., Uřinovská R., Šištík P., Kacířová I., Grundmann M.: Stanovení imunosupresiv metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí 97 (B4-3)

Brozmanová H. viz Uřinovská R. 97 (B4-4)

Budina M. viz Friedecký B. 153

Bunešová M.: Biolab – slovo úvodem 47

Bunešová M. viz Sedlák T. 103 (P-7)

Buttigieg D. viz Martin J. 98 (B5-4)

C

Cernei N.: Chromatografická charakterizace aminokyselinových profilů vzorků moči pacientů s karcinomem prostaty 196

Ciantar N. viz Martin J. 98 (B5-4)

Čermáková Z. viz Malušková A. 95 (B3-4)

Čermáková Z. viz Vališová E. 107 (P-18)

Černá L. viz Klapová J. 106 (P-15)

Černá Š. viz Horáková H. 94 (B2-4)

Číhalová M. viz Dastych M. 184

D

Dastych M. viz Vališová E. 107 (P-18)

Dastych M.: Stanovení železa a mědi v jaterní bioptické tkáni pacientů s různou jaterní patologií, diagnostický význam a vztah k sérovým parametrům železa a mědi 184

Dastych M. jr. viz Dastych M. 184

Dušek P. viz Petrosjanová R. 101 (P-3)

Dvořák M. viz Kocna P. 99 (B6-2)

F

Fajkusová L. viz Kittlová L. 101 (P-2)

Farkačová J. viz Vávrová L. 102 (P-5)

Flodr P. viz Pika T. 61

Flodr P. viz Ščudla V. 49

Franěk T. viz Vokráčková K. 107 (P-19)

Franeková J. viz Jabor A. 8

Franeková J. viz Kotrbatý J. 103 (P-9)

Friedecký B.: Nová doporučení k diagnóze a klasifikaci chronických ledvinových onemocnění 3

Friedecký B.: Stanovení koncentrace glukózy v krvi glukometry. Přehled současné úrovně kvality. Možnosti a meze používání. 74

Friedecký B.: Validní referenční intervaly a rozhodovací limity zcela závisí na úrovni harmonizace výsledků laboratorních měření 114

Friedecký B.: Požadavky na kvalitu stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c a možnost využití jeho výsledků pro diagnostické účely 127

Friedecký B. viz Zima T. 138

Friedecký B.: Doporučení: Systém externího hodnocení kvality (EHK) 153

Friedecký B.: Doporučení k použití, výběru a kontrole glukometrů 155

Friedecký B.: Harmonizace, standardizace, metrologická návaznost v roce 2014. Princip, význam, data. 177

Friedecký D. viz Kittlová L. 101 (P-2)

Furjelová M. viz Kovalská M. 81

G

Gasljevic V. viz Martin J. 98 (B5-4)

Giacintov P., Vaverka J., Giacintová R.: TearLab - význam měření osmolarity slzného filmu a racionální indikace u pacientů 105 (P-14)

Giacintová R. viz Giacintov P. 105 (P-14)

Granátová J. viz Zima T. 138

Grečmalová D. viz Plevová P. 94 (B3-1)

Grundmann M. viz Brozmanová H. 97 (B4-3)

Grundmann M. viz Kacířová I. 96 (B4-1)

Grundmann M. viz Uřinovská R. 97 (B4-4)

H

Hájek R. viz Kufová Z. 65

Hájek R. viz Ščudla V. 49

Hájková K. viz Hodík J. 101 (P-1)

Haklová L., Mžik M., Voříšek V.: Klíčová role hmotnostní spektrometrie v toxikologické analýze 92 (B1-3)

Hauerová V. viz Kopecká M. 106 (P-16)

Heger Z. viz Cernei N. 196

Hlídková E. viz Kittlová L. 101 (P-2)

Hodík J., Hornik P., Paulová M., Hájková K., Bártová P., Koubíková H., Klímová E.: Stanovení koncentrace kyseliny orotové v moči metodou kapilární elektroforézy 101 (P-1)

Hon P.: Vyšetření likvoru v neurointenzivní péči 100 (B6-4)

Horáčková S. viz Marešová I. 96 (B3-5)

Horáková H., Černá Š.: Pre-preanalytika a edukace sester ve FN Brno 94 (B2-4)

Horáková L.: Využití proteinových biočipů v diagnostice ischemického poškození myokardu 203

Hornik P. viz Hodík J. 101 (P-1)

Horvath A. viz Martin J. 98 (B5-4)

Hrabovský V.: Význam stanovovení iontů v klinické praxi 99 (B6-1)

CH

Chmátalová Z.: Oxidační stres u Alzheimerovy choroby a jeho důsledky 189

J

Jabor A.: eGFR a problémy interpretace rovnic CKD-EPI 8

Jahodová B. viz Šálek T. 98 (B5-3)

Jakovcic M. viz Martin J. 98 (B5-4)

Janda J. viz Zima T. 138

Jurková K. viz Kovalská M. 81

K

Kacířová I., Grundmann M.: Terapeutické monitorování léčiv 96 (B4-1)

Kacířová I. viz Brozmanová H. 97 (B4-3)

Kacířová I. viz Uřinovská R. 97 (B4-4)

Kalousová M. viz Zima T. 138

Kaplán P. viz Kovalská M. 81

Kapustová M. viz Kittlová L. 101 (P-2)

Karásek D. viz Novotný D. 116

Kazda A. viz Brodská H. 11

Kazda A.: Realimentační syndrom – patobiochemie, iontové dysbalance a jejich korekce 169

Kittlová L., Ševčíková J., Friedecký D., Hlídková E., Bekárek V., Kapustová M., Růžičková V., Procházková D., Fajkusová L., Adam T.: Naše zkušenosti s celoplošným laboratorním novorozeneckým screeningem DMP – 3 roky zkušeností v Olomouci 101 (P-2)

Kizek R. viz Cernei N. 196

Klapková E. viz Ondrášková E. 104 (P-10)

Klapová J., Švestková O., Černá L., Vnenková A., Novotná J.: Význam klasických sérologických a molekulárně biologických testů pro diagnostiku, léčbu a prognózu VHB a VHC 106 (P-15)

Klímová E. viz Hodík J. 101 (P-1)

Kmeťová M. viz Kovalská M. 81

Kocna P., Dvořák M.: Němá forma celiakie - nejčastěji opomíjená diagnóza 99 (B6-2)

Kodydková J. viz Vávrová L. 102 (P-5)

Kopecká M., Brodská H., Hauerová V.: Racionální využití kardiomarkerů v diagnostice a monitorování akutního infarktu myokardu 106 (P-16)

Kotaška K. viz Petrosjanová R. 101 (P-3)

Kotrbatý J., Kubková B., Franeková J.: Monitorování a analýza vybraných indikátorů kvality preanalytické fáze na PLM IKEM 103 (P-9)

Koubíková H. viz Hodík J. 101 (P-1)

Kovalská L. viz Kovalská M. 81

Kovalská M.: Vplyv indukovanej hyperhomocysteinémie na kardiomyocyty v experimentálnom modeli 81

Kovářová P. viz Malušková A. 95 (B3-4)

Kratochvíla J. viz Friedecký B. 74

Kratochvíla J. viz Friedecký B. 127

Kratochvíla J. viz Zima T. 138

Kratochvíla J. viz Friedecký B. 153

Kratochvíla J. viz Friedecký B. 155

Kratochvíla J. viz Friedecký B. 177

Krechler T. viz Vávrová L. 102 (P-5)

Krumpholcová P. viz Malina P. 16

Kubešová P. viz Petrosjanová R. 101 (P-3)

Kubíček Z. viz Jabor A. 8

Kubíček Z. viz Zima T. 138

Kubíčková V., Novotný D.: Pravidelné porovnávání metod prováděných na dvou a více nezávislých analytických systémech (linkách) v laboratoři 103 (P-6)

Kubíčková V. viz Zápecová M. 103 (P-8)

Kubková B. viz Kotrbatý J. 103 (P-9)

Kufová Z.: Detekce hereditárních amyloidóz 65

L

Látalová P. viz Ščudla V. 49

Látalová P. viz Pika T. 61

Lhotská H., Zemanová Z., Svobodová K., Nováková M., Lizcová L., Michalová K.: Přínos komparativní genomové hybridizace na mikročipu v cytogenetické analýze 92 (B1-2)

Lizcová L. viz Lhotská H. 92 (B1-2)

Lochman P. viz Pika T. 61

Lukeš J. viz Novotný D. 116

M

Macášek J. viz Vávrová L. 102 (P-5)

Machálková K. : Rizikové faktory asymptomatického mnohočetného myelomu 70

Maisnar V. viz Machálková K. 70

Maisnar V. viz Ščudla V. 49

Malachovský I. viz Kovalská M. 81

Malíčková K. viz Brodská H. 11

Malina P.: Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí 16

Malušková A., Kovářová P., Pannová J., Čermáková Z.: RHD a RHCE genotypizace fetální DNA izolované z plazmy těhotných žen 95 (B3-4)

Marešová I., Horáčková S., Vávrová J., Zembol F., Stejskal D., Putzová M.: Prenascan v Gennetu, neinvazivní prenatální test trizomie 96 (B3-5)

Marková Šťastná M. viz Brodská H. 11

Martin J., Gasljevic V., Šálek T., Horvath A., Borg Ch., Meštrić Z., Jakovcic M., Silhavik J., Adonics A., Szlamka Z., Brincat I., Buttigieg D., Ciantar N., Sciortino A., Adkins A., Bennett T., Rice K., Taylor Y.: Comparison of Approaches and Measurement of Continuing Professional Development for Specialists in Laboratory Medicine within Five European Countries. 98 (B5-4)

Matura D.: Současný pohled na screening Downova syndromu 94 (B3-2)

Meštrić Z. viz Martin J. 98 (B5-4)

Michalová K. viz Lhotská H. 92 (B1-2)

Minář J. viz Bajnarová B. 104 (P-11)

Minařík J. viz Pika T. 61

Mžik M. viz Haklová L. 92 (B1-3)

N

Novák F. viz Kazda A. 169

Novák M. viz Pika T. 61

Nováková M. viz Lhotská H. 92 (B1-2)

Novotná J. viz Klapová J. 106 (P-15)

Novotný D. viz Malina P. 16

Novotný D. viz Kubíčková V. 103 (P-6)

Novotný D. viz Bartková M. 105 (P-12)

Novotný D.: Pozitivní asociace adiponektinu s adipocytárním proteinem vázajícím mastné kyseliny u pacientů s nepříznivým dyslipidemickým fenotypem 116

O

Ondrášková E., Rathouská E., Klapková E.: Porovnání metod fluorescenční polarizace a vysokoúčinné kapalinové chromatografie při stanovení hladiny karbamazepinu a jeho metabolitu epoxykarbamazepinu 104 (P-10)

Opluštilová A. viz Beňovská M. 95 (B3-3)

P

Palička V. viz Šálek T. 123

Pannová J. viz Malušková A. 95 (B3-4)

Paulová M. viz Hodík J. 101 (P-1)

Pavlíková L. viz Blažková J. 98 (B5-2)

Pešek M. viz Bláhová J. 105 (P-13)

Petrosjanová R., Kubešová P., Kotaška K., Dušek P.: Porovnání metod stanovení katepsinu B a prokatepsinu B v séru a v moči u pacientů s karcinomem močového měchýře 101 (P-3)

Petroušová L.: Likvorový nález z pohledu klinika, kazuistiky 100 (B6-3)

Pika T. viz Ščudla V. 49

Pika T.: Klinická problematika IgM monoklonálních gamapatií 61

Pjajková D. viz Bartková M. 105 (P-12)

Pláňková H. viz Šprongl L. 132

Plevová P., Grečmalová D.: Možnosti prenatální diagnostiky genetických onemocnění 94 (B3-1)

Ponížil P. viz Šálek T. 4

Pospíšilová I.: Močová analýza a kvantifikace bakterií v arb. j. dle hodnoty All Small Particles na analyzátoru iQ200 102 (P-4)

Procházka V. viz Malina P. 16

Procházková D. viz Kittlová L. 101 (P-2)

Prokop P. viz Bláhová J. 105 (P-13)

Prokop P., Richtrová P., Trefil L.: Sledování koncentrace citrátu během hemodiafiltrace s dialyzačním roztokem CITRASATE v plazmě a dialyzátu. 106 (P-17)

Pudil R. viz Horáková L. 203

Putzová M. viz Marešová I. 96 (B3-5)

R

Racek J. viz Zima T. 138

Raida L. viz Bartková M. 105 (P-12)

Rajdl D. viz Zima T. 138

Rathouská E. viz Ondrášková E. 104 (P-10)

Rice K. viz Martin J. 98 (B5-4)

Richtrová P. viz Prokop P. 106 (P-17)

Růžičková V. viz Kittlová L. 101 (P-2)

S

Sciortino A. viz Martin J. 98 (B5-4)

Sedlák T., Sedláková Š., Bunešová M.: Pacienti – priorita klinických laboratoří. 103 (P-7)

Sedláková Š. viz Sedlák T. 103 (P-7)

Schück O. viz Zima T. 138

Silhavik J. viz Martin J. 98 (B5-4)

Skoumalová A. viz Chmátalová Z. 189

Slačálková J. viz Vaňková L. 93 (B2-3)

Springer D. viz Friedecký B. 74

Springer D. viz Friedecký B. 155

Staňková B. viz Vecka M. 92 (B1-1)

Stejskal D. viz Marešová I. 96 (B3-5)

Stejskal D. viz Šprongl L. 132

Svobodová K. viz Lhotská H. 92 (B1-2)

Szlamka Z. viz Martin J. 98 (B5-4)

Šafarčík K., Zavacká I.: Studijní obor Zdravotní laborant – aneb laborantem snadno a rychle? 97 (B5-1)

Šálek T.: Estimated glomerular filtration rate in diabetic patients 4

Šálek T. viz Jabor A. 8

Šálek T., Jahodová B., Šilhavík J.: Celoživotní vzdělávání laborantů – projekt ENHANCE IT 98 (B5-3)

Šálek T. viz Martin J. 98 (B5-4)

Šálek T.: Comparison of creatinine clearance and estimated glomerular filtration rate in patients with chronic kidney disease 123

Šálek T. viz Zima T. 138

Ščudla V.: Diagnostika a stratifikace systémové AL amyloidózy ve světle „Doporučení České myelomové skupiny 2013“ 49

Ščudla V. viz Pika T. 61

Ševčíková J. viz Kittlová L. 101 (P-2)

Ševčíková S. viz Kufová Z. 65

Ševela S. viz Kazda A. 169

Šilhán P. viz Uřinovská R. 97 (B4-4)

Šilhavík J. viz Šálek T. 98 (B5-3)

Šištík P., Uřinovská R., Brozmanová H.: Radosti a strasti vývoje metod pro terapeutické monitorování léčiv 96 (B4-2)

Šištík P. viz Brozmanová H. 97 (B4-3)

Šištík P. viz Uřinovská R. 97 (B4-4)

Škrha J. viz Friedecký B. 155

Šprongl L.: Sjednocení a validace referenčních intervalů – pilotní studie 132

Švestková O. viz Klapová J. 106 (P-15)

T

Tatakrová Z. viz Kovalská M. 81

Taylor Y. viz Martin J. 98 (B5-4)

Teplan V. viz Zima T. 138

Tesař V. viz Zima T. 138

Tichý M. viz Horáková L. 203

Tošnerová J. viz Vokráčková K. 107 (P-19)

Tozzi I. viz Malina P. 16

Trávníčková J. viz Vávrová L. 102 (P-5)

Trefil L. viz Prokop P. 106 (P-17)

Turková Sedláčková T. viz Bláhová J. 105 (P-13)

U

Uřinovská R. viz Šištík P. 96 (B4-2)

Uřinovská R. viz Brozmanová H. 97 (B4-3)

Uřinovská R., Šištík P., Brozmanová H., Kacířová I., Šilhán P., Grundmann M.: Terapeutické monitorování psychofarmak 97 (B4-4)

V

Vališová E., Dastych M., Čermáková Z.: Pseudohyperkalémie u pacientů s leukemií - vliv typu leukemie, odběrové nádobky a způsobu transportu do laboratoře. 107 (P-18)

Vaňková L., Slačálková J.: Plánování a provádění interních auditů v MZ-BIOCHEM 93 (B2-3)

Vašatová M. viz Horáková L. 203

Vaverka J. viz Giacintov P. 105 (P-14)

Vaverková H. viz Novotný D. 116

Vávrová J. viz Marešová I. 96 (B3-5)

Vávrová L., Kodydková J., Trávníčková J., Farkačová J., Macášek J., Krechler T., Žák A.: Hladiny markerů oxidačního stresu a změny aktivit antioxidačních enzymů u pacientů s pankreatopatií 102 (P-5)

Vecka M., Staňková B.: Kam směřuje HPLC: klinické pohledy 92 (B1-1)

Veselý Š. viz Cernei N. 196

Viklický O. viz Zima T. 138

Vnenková A. viz Klapová J. 106 (P-15)

Vokráčková K., Tošnerová J., Franěk T.: Záchyt paraproteinu u pacientů s hyperproteinemií, u nichž nebyla požadována elektroforéza bílkovin 107 (P-19)

Voříšek V. viz Haklová L. 92 (B1-3)

Z

Zápecová M., Kubíčková V.: Implementace řízení systému kvality při zavádění sítě nových POC glukometrů 103 (P-8)

Zavacká I. viz Šafarčík K. 97 (B5-1)

Zemanová Z. viz Lhotská H. 92 (B1-2)

Zembol F. viz Marešová I. 96 (B3-5)

Zima T. viz Brodská H. 11

Zima T.: Harmonizace referenčních intervalů 113

Zima T.: Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie) 138

Zima T. viz Friedecký B. 153

Zima T. viz Friedecký B. 155

Zítka O. viz Cernei N. 196

Zrníková L. viz Bartková M. 105 (P-12)

Žák A. viz Vávrová L. 102 (P-5)

Klíčová slova

A

adipokiny 16

adipokiny 116

adiponektin 16

adiponektin 116

A-FABP 16

A-FABP 116

akutní infarkt myokardu 203

akutní pankreatitida 16

Alzheimerova choroba 189

amyloidóza 61

amyloidóza 65

analytická fáze 11

Asymptomatický mnohočetný myelom - rizikové faktory - léčba 70

B

bias 127

biologická variabilita 132

clearance kreatininu 123

C

cystatin C 4

cystatin C 8

cystatin C 123

četnost kontrolních analýz 127

D

diabetes 74

diagnostický algoritmus 49

diferenciální diagnostika 49

dyslipidémie 116

F

feritin 184

FGF-21 16

G

genomika 65

glomerulární filtrace 4

glomerulární filtrace 8

glomerulární filtrace 123

glukometry 74

H

harmonizace 177

HbA1c 127

hematologický pacient 11

homocysteín 81

hyperhomocysteinémia 81

hypofosfatémie 169

hypokalémie 169

hypomagnezémie 169

CH

chronické onemocnění ledvin 4

chronické onemocnění ledvin 123

I

IgM 61

infarkt myokardu 81

Iontově-výměnná chromatografie 196

ISO 15197:2013 74

J

jaterní biopsie 184

K

karcinom prostaty 196

kardiální markery 203

klasifikace amyloidóz 49

kreatinin 4

kreatinin 8

kreatinin 123

kvalita 74

M

malnutrice 169

MAPK 81

měď 184

mnohočetný myelom 61

monoklonální gamapatie nejistého významu 61

N

návaznost 177

neinvazivní biomarkery 196

O

oxidační stres 189

P

POCT 127

preanalytická fáze 11

preciznost 127

predikce závažnosti 16

prognostická stratifikace 49

proteinový biočip 203

R

realimentační syndrom 169

referenční intervaly 132

referenční materiály 177

referenční populace 132

referenční postupy 177

rozhodovací meze 132

S

sarkosin 196

saturace transferinu 184

sekvenování 65

selfmonitoring 74

standardizace 177

systémová AL amyloidóza 49

systolická dysfunkce 203

T

taurin 196

V

volné radikály 189

von Willebrandův faktor 116

výrobci diagnostik 177

W

Waldenströmova makroglobulinémie 61

Z

železo 184

Keywords

A

acute myocardial infarction 203

acute pancreatitis 17

adipocyte fatty acid binding protein 116

adipokines 17

adipokines 116

adiponectin 17

adiponectin 116

A-FABP 17

Alzheimer’s disease 189

amyloidosis 61

amyloidosis 65

analytical phase 11

B

bias 127

biological variability 132

C

cardiac markers 203

classification of amyloidosis 49

copper 184

creatinine 4

creatinine 8

creatinine 123

creatinine clearance 123

cystatin C 4

cystatin C 8

cystatin C 123

D

decision limits 132

diabetes 74

diagnostic algorithm 49

differential diagnosis 49

dyslipidemia 116

F

ferritin 184

FGF-21 17

free radicals 189

frequency of control analysis 127

G

genomics 65

glomerular filtration 8

glomerular filtration rate 4

glomerular filtration rate 123

glucometers 74

H

HbA1c 127

heart stroke 81

hematological patient 11

homocysteine 81

hyperhomocysteinemia 81

hypokalemia 169

hypomagnesemia 169

hypophosphatemia 169

CH

chronic kidney disease 4

chronic kidney disease 123

Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) 4

I

IgM 61

ion-exchange chromatography 196

iron 184

ISO 15197:2013 74

L

liver biopsy 184

M

malnutrition 169

MAPK 81

monoclonal gammopathy of undetermined significance 61

multiple myeloma 61

N

non-invasive biomarker 196

O

oxidative stress 189

P

POCT 127

preanalytical phase 11

precision 127

producers of diagnostics 177

prognostic stratification 49

prostate carcinoma 196

protein biochip 203

Q

quality 74

R

refeeding syndrome 169

reference intervals 132

reference materials 177

reference population 132

reference procedures 177

S

sarcosine 196

self monitoring 74

sequencing 65

severity prediction 17

smoldering multiple myeloma – risk factors - treatment 70

standardization 177

standardization 177

systemic AL amyloidosis 49

systolic dysfunction 203

T

taurine 196

traceability 177

transferrin saturation 184

V

von Willebrand factor 116

W

Waldenström’s macroglobulinemia 61


Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×