Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2013, 15(1): 67-68
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.


Promoval na FVL UK v Praze (1972). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1978 a 1981). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Variantní angina pectoris a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1991). Habilitoval se pro obor vnitřní lékařství prací Němá ischemie myokardu (1998). Byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2006). Po promoci nejprve působil v nemocnici v Hořovicích, v nemocnici na Strahově, v Interní nemocnici Oblouková v Praze (1972– 1979), poté na II. interní klinice VFN v Praze (1979– 2007) a v současnosti působí jako přednosta Ústavu farmakologie 3. LF UK v Praze. Je autorem nebo spoluautorem přibližně 350 článků a kapitol v monografiích a 2 monografií. Je členem České kardiologické společnosti, European Society of Cardiology, International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy. Je členem redakčních rad řady odborných časopisů.

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.


Absolvoval LF UJEP Brno v letech 1970–1976. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1980 a atestaci II. stupně v roce 1984. Hodnost kandidáta věd obhájil v roce 1987 na téma Cévní mozkové příhody. Habilitoval v roce1997 s prací o monitoraci krevního tlaku u zdravých jedinců. Profesorem vnitřního lékařství se stal v roce 2008. Od roku 1977 do roku 2002 pracoval na I. kardioangiologické klinice a v roce 2003 přešel na II. interní kliniku LF MU a FN u sv. Anny v Brně, kde působí jako přednosta dosud. Publikoval 161 článků, z toho 52 v časopisech s IF. Přednesl 350 přednášek především z oblasti hypertenze. Je editorem rozsáhlé monografie Vnitřní lékařství a dále publikoval 38 kapitol v dalších knihách. Je místopředsedou výboru ČIS a vědeckým sekretářem ČSH. Je členem redakční rady časopisu Vnitřní lékařství a předsedou redakční rady Interní medicína pro praxi. Předmětem jeho zájmu je metabolický syndrom, vysoký krevní tlak a zvýšená aktivita sympatického nervového systému.

doc. MU Dr. Petr Heinc, Ph.D.


Promoval na LF Univerzity Palackého v Olomo uci v roce 1979. V letech 1979– 1991 pracoval jako sekundární lékař na interním oddělení OÚNZ v Prostějově a od roku 1991 pracuje na I. interní klinice FN a LF Univerzity Palackého v Olomo uci. V letech 1991– 1996 působil jako odborný asistent a od roku 1996 vykonává funkci zástupce přednosty kliniky. Ve funkčním období 1995– 1997 byl zvolen předsedo u Pracovní skupiny pro arytmi e a kardi ostimulaci České kardi ologické společnosti a od roku 1999 je členem výboru této pracovní skupiny. Pracovní zaměření: kardi ologi e, invazivní elektro­fyzi ologi e, radi ofrekvenční katetrové ablace, kardi ostimulace, ICD, echokardi ografi e. Odborný růst: 1982 –  atestace I. stupně z vnitřního lékařství, 1987 –  atestace z kardi ologi e, 2000 –  obhájil dizertační práci –  Ph.D. Je autorem 47 publikací v odborných časopisech, z toho 1 v zahraničí.

MUDr. David Goldemund


V roce 1999 ukončil LF MU v Brně a v roce 2005 složil atestaci II. stupně z neurologie. Od roku 1999 pracuje na 1. neurologické klinice MU a FN u sv. Anny v Brně. Podílí se na provozu iktové jednotky a cerebrovaskulární a neurosonologické ambulance.

MUDr. Petr Pavlík


Po absolvování LF UJEP v Brně v roce 1985 nastoupil na Interní kliniku 1. LF ve Zlíně, kde v roce 1988 získal atestaci I. stupně z vnitřního lékařství. V letech 1991 až 1996 pokračoval v postgraduálním studiu ve Francii na LF Univerzity Jules Verne v Amiens, kde získal v roce 1996 specializační diplom v pneumologii, současně se začal věnovat intenzivní medicíně. Atestaci z pneumologie a respiračních nemocí v České republice získal v roce 1997, atestace I. a II. stupně z anesteziologie a intenzivní medicíny složil v letech 1999, resp. 2003, atestaci z intenzivní medicíny v roce 2009. Od roku 1996 pracuje na pooperační JIP Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, od roku 2002 na pozici vedoucího lékaře oddělení. Věnuje se problematice hemodynamického monitoringu, sepse a infekčních komplikací, respiračních komplikací, orgánového selhání a náhrady orgánových funkcí. S touto tématikou souvisí jeho přednášková a publikační činnost.

MUDr. Michal Reif

V letech 1993 až 2000 studoval na LF MU Brno. Od roku 2000 dosud pracuje jako lékař na I. neurologické klinice FN U sv. Anny v Brně. Je členem „iktového týmu“, pracovníkem na JIP, v cévní ambulanci a v neurosonologické laboratoři.

MUDr. Daniel Václavík


V roce 1992 promoval na LF UP v Olomouci. Od té doby pracuje na neurologickém oddělení Vítkovické nemocnice Ostrava, kde působil na elektromyografii, v ultrazvukové laboratoři a na intenzivní péči, od roku 2002 je primářem oddělení. Atestaci II. stupně z neurologie složil v roce 1998. Jeho hlavním zaměřením jsou cévní mozkové příhody a neurosonologie. V letech 1999–2000 absolvoval postgraduální stáž v neurologii a iktové péči v Tel Aviv Sourasky Medical Center v Izraeli. Je členem cerebrovaskulárního výboru neurologické společnosti, od roku 2013 se podílí na výuce na LF Ostravské univerzity. Je spolu­autorem 2 monografií a autorem nebo spoluautorem 16 publikací v impaktovaných časopisech.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se