Kudy dál


Vyšlo v časopise: Hojení ran 7, č. 3: 1, 2013
Kategorie: Editorial

V době, kdy píšu tento úvodník, se celá republika v parlamentních volbách rozhoduje, kudy povede naše další cesta. Shodou okolností jsme nedávno řešili tuto otázku také v případě časopisu Hojení ran.

V rámci jednání výboru České společnosti pro léčbu rány, která je odborným partnerem našeho časopisu, jsem měl možnost předložit analýzu současného stavu a představy o perspektivách našeho časopisu.

Domnívám se, že za sedm let existence časopis dokázal mnohé. Hojení ran má rozsáhlé (a stále rostoucí) spektrum čtenářů, lékařů i sester, které se zajímají o problematiku hojení ran. Podařilo se nám získat řadu kvalitních autorů a vybudovat funkční recenzní řízení pro zajištění kvality příspěvků. Časopis je indexován v Bibliographia medica Čechoslovaca a zařazen na Seznam recenzovaných časopisů Rady pro výzkum a vývoj (nezbytná to podmínka pro uznání publikace pro účely grantů). Posledním úspěchem je úplná digitalizace časopisu ve spolupráci se společností Meditorial pro zveřejnění plných textů v rámci webových stran Prolekare.cz a tím i přebírání obsahu do řady citačních databází. Pravidelně jej prezentujeme na řadě odborných akcí pro lékaře i sestry a jsme mediálním partnerem odborných konferencí. Především však, domnívám se, je obsah časopisu plný zajímavých textů.

Jsou ale i oblasti, ve kterých se časopisu nedaří. Jde především o finance. Tak jako všechny specializované medicínské časopisy potřebuje i Hojení ran financování z více zdrojů. Samotné předplatné nestačí, a proto časopis publikuje i inzerci. Získat grant je totiž pro soukromého vydavatele jen velmi obtížné. Nicméně ekonomická krize dopadla i na potenciální inzerenty našeho časopisu – výrobce a distributory prostředků a léků určených k hojení ran. Ti se v mnoha případech potácejí v ekonomických problémech a na inzerci v odborných časopisech jim nezbývají peníze nebo jsou jejich rozpočty velmi omezeny.

Redakce a vydavatelství, po konzultaci s redakční radou, zavedlo řadu úsporných opatření a snížilo provozní náklady časopisu, např. tiskové a distribuční výdaje, autorské honoráře a další. Úspory samy však nestačí.

Myslím, že z jednání výboru mohu prezentovat shodu na tom, že ani redakce časopisu, ani redakční rada a Výbor ČSLR nemá zájem na snížení odborné úrovně časopisu a publikaci PR. Shodli jsme se naopak na tom, že se pokusíme zvýšit odbornou prestiž časopisu a začneme pracovat na projektu zařazení našeho časopisu do některé z mezinárodních citačních databází a perspektivně i získání impakt faktoru. Jde o velmi ambiciózní projekt, který si vyžádá delší čas.

Pevně věřím, že, spolu s důslednou podporou naší činnosti výborem ČSLR, je to cesta, jak zvýšit zájem inzerentů o inzerci v našem časopise a že inzerenti toto naše úsilí neoslyší. Jinou alternativou je totiž pozastavení vydávání časopisu až do doby po ekonomické krizi, a to bychom pochopitelně činili jen velmi neradi.


Karel Vízner

šéfredaktor

Spolu s tímto číslem dostáváte do rukou suplementum č. 2 věnované tématice popálenin. Krom několika redakčních článků (zpráva z kongresu, kapitoly z historie, vzpomínka na prof. Radanu Königovou) jsou jeho dominantním obsahem abstrakta prací z 18. konference Společnosti popáleninové medicíny, jíž byl náš časopis mediálním partnerem. Rád bych na tomto místě poděkoval organizátorům akce, především prim. MUDr. Ludomíru Brožovi z Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady v Praze, za spolupráci a pomoc při vydání tohoto suplementa.


Štítky
Chirurgie všeobecná Sestra Domácí péče

Článek vyšel v časopise

Hojení ran

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se