53rd Annual Meeting EASD, Lisabon , september 2017
Zamerané na klinickú štúdiu EXSCEL


Autoři: Ján Murín
Působiště autorů: I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2018; 7(2): 132
Kategorie: Zprávy

Exenatide Study of Cardiovascular Event Lowering

(R.J. Mentz, M.A. Bethel, A.F. Hernandez, B. Zinman, R.R. Holman, F. Giorgino)

Riziko celkovej mortality je u diabetikov asi 2-krát vyššie ako u nediabetikov, ale kardiovaskulárna (KV) mortalita je tu až 4-násobne vyššia. Benefit úpravy glykémie sa prejavuje v redukcii mikrovaskulárnych komplikácií diabetu, nie však komplikácií makrovaskulárnych. V istých nedávnych klinických štúdiách (testované nové antidiabetiká) sa nepreukázal benefit redukcie KV-príhod u DPP4- inhibítorov (saxagliptín, alogliptín a sitagliptín), podobne ani u lixisenatidu (GLP1-receptorový agonista), ale benefit KV-redukcie príhod ukázali ďalšie dva GLP1-receptorové agonisty (liraglutid, semaglutid) a tiež dva SGLT2-inhibítory (empagliflozín a kanagliflozín).

GLP1-receptorový agonista Exenatid (podávaný raz týždenne) vie redukovať glykémiu, telesnú hmotnosť, krvný tlak aj sérové lipidy, avšak vie tiež o niečo zvyšovať srdcovú frekvenciu. A preto sa v klinickej štúdii testovala jeho kvalita. Išlo o pragmatickú, randomizovanú a placebom kontrolovanú dvojito-slepú klinickú štúdiu vykonanú na 687 pracoviskách v 35 krajinách sveta riadenú dvoma vedeckými telesami – DUKE University v USA a Oxford University vo Veľkej Británii so sponzormi Amylin Pharma­ceuticals a Astra Zeneca. Do štúdie vstúpili diabetici 2. typu (HbA1c 6,5–10 %) v počte 14 752 osôb (obdobie 6/2010–9/2015), pričom asi 70 % z nich už prekonalo KV-príhodu a 30 % nie. Inak diabetici mali liečbu diabetu i KV-ochorenia podľa guidelines, teda veľmi dobrú.

Charakteristiky zaradených diabetikov: medián sledovania pacientov (3,2 roka), medián expozície exenatidu (2,4 roka), všetci mali dobrú liečbu: blokátory renín-angiotenzín-aldosterónového typu (40 %), antitrombotickú liečbu (74 %), betablokátory (55 %), statíny (73 %). Primárny end-point (KV-mortalita, nefatálny infarkt a cievna mozgová príhoda) sa vyskytol u 839 spomedzi 7 356 exenatidom liečených diabetikov (11,4 %) a u 905 spomedzi 7 396 placebom liečených diabetikov (12,2 %) s relatívnym rizikom 0,91 (signifikantné len pre noninferioritu, t. j. bezpečnosť liečby, pričom „p“ pre superioritu bolo 0,06). Druhotné end-pointy boli nasledovné: celková mortalita bola významne nižšia v ramene liečby exenatidom (RR 0,86), ale KV-mortalita (RR 0,88; NS), nefatálne infarkty (RR 0,97; NS) i cevne mozgové príhody (RR 0,85; NS) už významnosť nepreukázali. Taktiež nebol nárast výskytu prípadov srdcového zlyhávania u týchto diabetikov pri liečbe exenatidom a liečba bola bezpečná (bez zvýšenia výskytu pankreatitídy i nádorov pankreasu). Tieto výsledky boli zachované aj v podskupinovej analýze chorých.

V exenatidovom ramene bol nižší glykovaný hemoglobín (o 0,53 %), bola tu i nižšia telesná hmotnosť (o 1,2 kg), niečo nižší systolický krvný tlak (o 1,57 mm Hg), ale bol nárast výskytu srdcovej frekvencie (o 2,71 úderov/min).

Takže štúdia EXSCEL potvrdila bezpečnosť liečby exenatidom u diabetikov 2. typu s náznakom možnosti ovplyvnenia celkovej mortality, ak by štúdia ďalej pokračovala. GLP1-receptorové agonisty sú bezpečné u diabetikov 2. typu a ich účinnosť (v redukcii KV-príhod) je stále možná.

Doručené do redakcie: 6. 9. 2017

 prof. MUDr. Ján Murín CSc.

jan.murin@gmail.com 

www.unb.sk


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se