Autodidaktický test hodnotený kreditmi SACCME


Autoři: Andrej Dukát
Působiště autorů: II. interná klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2013; 2(1): 42-43
Kategorie: Edukačný kvíz


1. Kardiorenálny syndróm predstavuje:

 • a) renálnu dysfunkciu spojenú s chronickým srdcovým zlyhávaním
 • b) urémiu a stav po prekonanom infarkte myokardu
 • c) renálnu insuficienciu a prítomnosť kardiovaskulárnych riziových faktorov
 • d) renálne zlyhanie a poruchy rytmu srdca

2. V sekundárnom kardiorenálnom syndróme u diabetikov je spoločné postihnutie:

 • a) hemodynamické
 • b) neurohumorálne
 • c) imunologické
 • d) všetky z uvedených

3. Framinghamská štúdia definovala zvýšené riziko diabetu pre vznik srdcového zlyhávania:

 • a) dvojnásobné u mužov
 • b) päťnásobné u žien
 • c) vzostup rizika nezávisí od prítomnosti ischemickej choroby srdca
 • d) všetky z uvedených

4. Framinghamská štúdia preukázala, že diabetes je zodpovedný za:

 • a) 6 % prípadov srdcového zlyhávania u mužov
 • b) 12 % prípadov srdcového zlyhávania u žien
 • c) žiadne z uvedených
 • d) všetky z uvedených

5. Zvýšeným rizikom vzniku a progresie srdcového zlyhávania u diabetikov nie je:

 • a) vaskulárne poškodenie
 • b) metabolické zmeny
 • c) náhla mozgovocievna príhoda
 • d) ischémia myokardu

6. Charakteristikami tzv.diabetickej dyslipidémie sú:

 • a) vysoká hladina LDL-cholesterolu a zvýšený LP(a)
 • b) zvýšené hladiny HDL-cholesterolu a zvýšené hladiny LDL-cholesterolu
 • c) zvýšené hladiny triacylglycerolov, nízke hladiny HDL-cholesterolu a iba mierne zvýšené hladiny LDL-cholesterolu
 • d) zvýšené hladiny triacylglycerolov, nízke hladiny HDL-cholesterolu a vysoké hladiny LDL cholesterolu

7. Na protrombotickom stave cirkulácie u diabetikov sa zúčastňujú:

 • a) zvýšená sérová hladina antitrombínu III
 • b) zvýšená hladina proteínu C
 • c) všetky z uvedených
 • d) žiadne z uvedených

8. U pacientov so srdcovým zlyhávaním a zachovalou funkciou ľavej komory je liečba:

 • a) ako u systolického zlyhania
 • b) je stále nejasná
 • c) nie je indikovaná
 • d) v liečbe sa pridávajú antitrombotiká

9. Medzi antiremodelačnú liečbu pred vznikom srdcového zlyhania po prekonanom IM zaraďujeme:

 • a) ACE-inhibítory
 • b) betablokátory
 • c) spironolakton
 • d) všetky z uvedených

10. V liečbe diabetikov so srdcovým zlyhávaním je použitie tiazolidíndiónov:

 • a) indikované
 • b) kontraindikované
 • c) ešte prebiehajú klinické štúdie bezpečnosti
 • d) nie je známe

11. Asociácia medzi diabetom a predsieňovou fibriláciou:

 • a) nie je prítomná
 • b) epidemiologické sledovania preukázali tesný vzťah
 • c) je jasným, významným a nezávislým rizikovým faktorom pre vznik PF
 • d) dlhodobé sledovania nenašli významnú

12. Asymetrický dimetylarginín (ADMA):

 • a) je citlivý biomarker pre vaskulárne komplikácie u diabetikov
 • b) jeho úlohu zatiaľ nepoznáme
 • c) zlepšuje oxidatívny stres u pacientov s diabetom
 • d) zlepšuje endotelovú dysfunkciu u pacienov s diabetom

13. Príčina hospitalizácie v klinickej praxi je u akútneho srdcového zlyhania oproti akútnemu koronárnemu syndrómu:

 • a) častejšia
 • b) zriedkavejšia
 • c) obe predstavujú rovnakú proporciu
 • d) nie je známe

14. Podľa údajov American Heart Association iba časť pacientov pri liečbe hypertenzie dosiahne požadované cieľové hodnoty krvného tlaku:

 • a) 10 %
 • b) 20 %
 • c) 30 %
 • d) 50 %

15. Hlavným problémom non-adherencie na antihypertenzívnu liečbu je:

 • a) non-perzistencia
 • b) nedostatočná kompliancia
 • c) netolerancia antihypertenzív
 • d) obava z vedľajších nežiaducich účinkov

16. V patogenéze kardiorenálneho syndrómu ku zhoršeniu obličkových funkcií prispievajú:

 • a) zvýšený centrálny venózny tlak
 • b) intraabdominálna hypertenzia
 • c) všetky z uvedených
 • d) žiadne z uvedených

17. Anémia u pacientov s kardiorenálnym syndrómom vzniká:

 • a) ako dôsledok nižšej produkcie erytropoetínu v poškodených obličkách
 • b) pre systémový prozápalový stav
 • c) pre relatívny deficit železa
 • d) všetky z uvedených

18. V patogenetických procesoch podieľajúcich sa na vzniku diabetického poškodenia kardiorenálnej osi hrá centrálnu úlohu:

 • a) aktivácia systému RAAS
 • b) zvýšený oxidačný stres
 • c) aktivácia SNS
 • d) žiadne z uvedených

19. Na vývoji diabetickej nefropatie signalizačnou dráhou profibrotických cytokínov zúčastňujú:

 • a) transformujúci rastový faktor beta (TGFβ)
 • b) vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF)
 • c) žiadne z uvedených
 • d) všetky z uvedených

20. Koncové produkty neenzýmovej glykácie (advanced glycation endproducts):

 • a) zlepšujú funkciu endotelu
 • b) pôsobia protizápalovo
 • c) žiadne z uvedených
 • d) všetky z uvedených

Hodnotenie testu kreditmi SACCME
Hodnotenie testu kreditmi SACCME

Správne môžu byť aj viaceré odpovede.


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se