Miroslav Souček et al. Vnitřní lékařství


Autoři: Andrej Dukát
Působiště autorů: II. interná klinika, Nemocnica Staré Mesto. UN Bratislava a LF UK v Bratislave
Vyšlo v časopise: Forum Diab 2012; 1(1): 55
Kategorie: Z odbornej tlače

Praha, Brno: Grada Publishing, Facta Medica, Muni Press 2011, 1. diel 800 strán, 2. diel 784 strán, 3. diel Registry a skratky, DVD. ISBN: 978-80-247-2110-1


Na knižný trh sa koncom roka 2011 dostala monografia kolektívu autorov z Brna Vnitřní lékařství, ktorej zostavovateľom je profesor Miroslav Souček, CSc., prednosta II. internej kliniky Masarykovej univerzity. Spolu s kolektívom viacerých odborníkov v oblasti vnútorného lekárstva vydali úplne novú učebnicu internej medicíny. Treba zvlášť ohodnotiť úsilie profesora Součka a jeho kolektívu (celkom 176 autorov) obohatiť náš literárny fond o novú monografiu o vnútorných chorobách z pohľadu skúsených klinikov. Monografia je široko a inovatívne koncipovaná.

V odbore vnútorné choroby ako integrujúcom odbore ostatných nadstavbových pododborov sa objavilo množstvo nových poznatkov v patogenéze, epidemiológii, diagnostike i v liečbe, všetko v relatívne krátkom časovom období. Viaceré z nich našli svoj odraz v medzinárodných i národných odporúčaniach. Tieto nové poznatky celkom logicky majú svoj odraz v klinickej praxi. Nová knižná monografia internej medicíny ich následne podrobne, prehľadne a zrozumiteľne rozoberá.

Nová učebnica Vnitřní lékařství je rozložená do 2 dielov respektíve do 3 zväzkov. Prvý diel obsahuje 6 kapitol: úvodnú, kardiológiu, pneumológiu, gastroenterológiu, nefrológiu a onkológiu. Jej rozsah je 800 strán.

Druhý diel obsahuje ďalších 15 kapitol: reumatológiu, choroby imunitného systému, endokrinológiu a metabolizmus, akútne stavy, infektológiu, neurológiu, psychiatriu, geriatriu, otravy, genetiku, bioterorizmus, bolesť, výživu, paliatívnu medicínu a sexuálne dysfunkcie. Rozsah tohto dielu je 784 strán.

Tretí zväzok prináša autorský a vecný register a zoznam skratiek,ktoré významne pomáhajú čitateľovi v jeho orientácii v texte.

Priložené DVD, ktoré je súčasťou monografie, obsahuje ďalšie užitočné informácie k textu. Okrem úplného obsahu publikácie je doplnená o vybrané odporúčania, farebné prílohy, ktoré sú usporiadané podľa kapitol, interaktívne zoznamy a použitú literatúru. Týmto sa dosiahla veľmi užitočná a dobrá prehľadnosť.

Text monografie je rozsiahly a obsahuje kapitoly, ktoré neboli podrobnejšie rozobrané v ostatných učebniciach internej medicíny, čo je zvlášť hodnotné. Text učebnice je doplnený o bohatú dokumentáciu a ilustrácie. Jazyková a štylistická úroveň je veľmi dobrá, text sa veľmi dobre číta a sleduje, používa sa správna terminológia. Za každou kapitolou sa nachádza ešte krátky zoznam odkazov na literatúru. Učebnica Vnitřní lékařství predstavuje najnovšiu učebnicu, ktorá je k dispozícii širokému okruhu čitateľov. Podrobne rozoberá nielen všetky súčasti veľkej internej medicíny, ale i nadstavbových predmetov a ďalších úzko súvisiacich okruhov tohto základného odboru.

Pripájam sa k recenzentovi profesorovi MUDr. Vlastimilovi Ščudlovi, CSc., prednostovi III. internej kliniky LF Univerzity Palackého a FN v Olomouci, k jeho vysoko pozitívnemu hodnoteniu, a veľmi odporúčam monografiu na používanie pre široký okruh čitateľov. Monografia logicky nadväzuje na predchádzajúce učebnice internej medicíny, ktoré vydali profesori Klener, Dítě a Češka. Vhodne zapadá do kontextu výborných učebníc internej medicíny v domácom i vo svetovom písomníctve. Je preto logicky určená internistom, špecialistom v nadstavbových odboroch, praktickým lekárom, ale aj študentom medicíny. Autorom sa treba poďakovať za napísanie takto rozsiahlého a kvalitného diela, ktoré poskytuje potrebné, užitočné a nové informácie pre klinickú prax, pretože predstavuje veľký prínos pre celú medicínsku obec a každého internistu.

Pre čitateľov nášho časopisu je zaujímavé, že sa na vydaní podieľal aj vydavateľ tohto časopisu, vydavateľstvo Facta Medica.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP

e-mail: andrej.dukat@sm.unb.sk

Doručené do redakcie 16. apríla 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více