Epidemiologie virové hepatitidy E


Autoři: A. Kasem;  K. Azeem;  J. Vlčková;  S. Zatloukalová;  L. Štěpánek;  Z. Kyselý;  H. Kollárová
Působiště autorů: Department of Public Health, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Czech Republic
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 68, 2019, č. 4, s. 176-182
Kategorie: Souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Hepatitida E patří mezi hlavní problémy veřejného zdraví. Odhaduje se, že každý rok na hepatitidu E ve světě zemře přibližně 44 000 osob. Virus hepatitidy E je nejčastější příčinou akutní virové hepatitidy na světě. Zatím bylo popsáno 7 genotypů viru hepatitidy E, z nichž pouze 4 mohou způsobit onemocnění člověka.

Genotypy 1 a 2 jsou obligátními lidskými patogeny, k přenosu dochází fekálně-orální cestou a prostřednictvím kontaminované vody. Jsou hlavními příčinami epidemické a endemické akutní hepatitidy v rozvojových zemích v důsledku špatných hygienických podmínek. Naopak ve vyspělých zemích prevalují genotypy 3 a 4, které jsou zoonotického původu a jsou přenášeny alimentárně a přímým kontaktem s infikovaným zvířetem. U genotypů 3, 4 byl popsán i přenos krví, krevními produkty a tkáněmi z infikovaných osob nebo zvířat, také byl popsán přenos z matky na dítě. Většina infekcí HE probíhá klinicky asymptomaticky, ale průběh se může lišit od self-limiting onemocnění až po fulminantní selhání jater. Byly popsány i extrahepatální projevy infekce virem hepatitidy E.

Prevence infekce virem hepatitidy E se zaměřuje především na hygienická opatření, jako jsou bezpečnost pitné vody a sanitace lidských odpadů. Důraz by měl být kladen i na stravovací zvyklosti, kulinární úpravu a také na sledování distribuce zoonotických rezervoárů.

Vakcína proti virové hepatitidě E je dostupná pouze v Číně, chrání pouze proti genotypu 4 a nejsou důkazy o zkřížené ochraně i proti jiným genotypům.

Klíčová slova:

epidemiologie – hepatitida E – VHE – rizikové faktory – prevence


Zdroje

1. Vishwanathan R. Infectious hepatitis in Delhi (1955–1956): a cri-tical study – epidemiology. Ind J Med Res, 1957;45(Suppl.1):1–29.

2. Balayan MS, Andjaparidze AG, Savin Skaya SS, et al. Evidence for a virus in Non-A, Non-B hepatitis transmitted via the fecal-oral route. Intervirol, 1983;20(1):23–31.

3. European Centre For Disease Prevention And Control. Facts about hepatitis E [online]. 2017 [cit. 2018-12-08]. Dostupné na www: <https://ecdc.europa.eu/en/hepatitis-e/facts>

4. WHO. Hepatitis E: Key facts [online]. 2019 [cit. 2019-09-17]. Dostupné na www: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-e>

5. Nan Y, Zhang YJ. Molecular Biology and Infection of Hepatitis E Virus. Front Microbiol, 2016;7:1419.

6. Emerson SU, Purcell RH. Hepatitis E virus. In: Fields virology. 6th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health; 2013. s. 3047–3058. ISBN 1451105630.

7. Purdy MA, Harrison TJ, Jameel S, et al. ICTV Virus Taxonomy Profile: Hepeviridae. J Gen Virol, 2017;98(11):2645–2646.

8. Schlauder GG, Mushahwar IK. Genetic Heterogenecity of Hepatitis E Virus. J Med Virol, 2001;65:282–292.

9. Lu L, Li C, Hagedorn CH. Phylogenetic analysis of global hepatitis E virus sequences: genetic diversity, subtypes and zoonosis. Rev Med Virol, 2006;16(1):5–36.

10. Lee GH, Tan BH, Teo ECH, et al. Chronic Infection With Camelid Hepatitis E Virus in a Liver Transplant Recipient Who Regularly Consumes Camel Meat and Milk. Gastroenterol, 2016;150(2):355–357.

11. Kenney SP. The Current Host Range of Hepatitis E Viruses. Viruses, 2019;211(8).

12. Johne R, Plenge-Bonig A, Hess M, et al. Detection of a novel he-patitis E-like virus in faeces of wild rats using a nested broad-spectrum RT-PCR. J Gen Virol, 2010;91(3):750–758.

13. Zhao C, Zhongren MA, Harrison TJ, et al. A novel genotype of he-patitis E virus prevalent among farmed rabbits in China. J Med Virol, 2009;81(8):1371–1379.

14. Hoofnagle JH, Nelson KE, Purcell RH, et al. Hepatitis E. N Engl J Med, 2012;367(13): 1237–1244.

15. Khuroo MS, Khuroo MS, Khuroo NS. Hepatitis E: Discovery, global impact, control and cure [online]. World J Gastroenterol, 2016;22(31):7030–7045.

16. Khuroo MS, Kamili S, Jameel S. Vertical transmission of hepatitis E virus. Lancet, 1995;345(8956):1025–1026.

17. Meng XJ, Wiseman B, Elvinger F, et al. Prevalence of antibodies to hepatitis E virus in veterinarians working with swine and in normal blood donors in the United States and other countries. J Clin Microbiol, 2002;40(1):117–122.

18. Renou C, Cadranel JF, Bourlière M, et al. Possible zoonotic transmission of hepatitis E from pet pig to its owner. Emerg Infect Dis, 2007;13(7):1094–1096.

19. Ukuli AQ, Mugimba KK. Seroprevalence of hepatitis E in swine abattoir workers. Afr Health Sci, 2017;17(4):1022–1028.

20. Drobeniuc J, Favorov MO, Shapiro CN, et al. Hepatitis E virus antibody prevalence among persons who work with swine. J Infect Dis, 2001;184(12):1594–1597.

21. Galiana C, Fernández-Barredo S, García A, et al. Occupational exposure to hepatitis E virus (HEV) in swine workers. Am J Trop Med Hyg, 2008;78(6):1012–1015.

22. Meng XJ. Zoonotic and foodborne transmission of hepatitis E virus. Sem Liver Dis, 2013;33(1):41–49.

23. Lhomme S, Dubois M, Abravanel F, et al. Risk of zoonotic transmission of HEV from rabbits. J Clin Virol, 2013;58(2):357–362.

24. Satou K, Nishiura H. Transmission dynamics of Hepatitis E among swine: Potential impact upon human infection. BMC Veterinary Research, 2007;3.

25. Li TC, Chijiwa K, Sera N, et al. Hepatitis E virus transmission from wild boar meat. Emerg Infect Dis, 2005;11(12):1958–1960.

26. Tei S, Kitajima N, Takahashi K, et al. Zoonotic transmission of he-patitis E virus from deer to human beings. Lancet, 2003;362(9381):371–373.

27. Yazaki Y, Mizuo H, Takahashi M, et al. Sporadic acute or fulminant hepatitis E in Hokkaido, Japan, may be food-borne, as suggested by the presence of hepatitis E virus in pig liver as food. J Gen Virol, 2003;84(Pt9):2351–2357.

28. Berto A, Grierson S, Hakze-van der Honing R, et al. Hepatitis E virus in pork liver sausage, France. Emerg Infect Dis, 2013;19(2):264–266.

29. La Rosa G, Proroga YTR, de Medici D, et al. First Detection of Hepatitis E Virus in Shellfish and in Seawater from Production Areas in Southern Italy. Food Environ Virol, 2018;10(1):127–131.

30. Kamar N, Bendall R, Legrand-Abravanel F, et al. Hepatitis E. Lancet, 2012;6736(11):1–12.

31. Dalton HR, Stableforth W, Thurairajah P, et al. Autochthonous hepatitis E in Southwest England: natural history, complications and seasonal variation, and hepatitis E virus IgG seroprevalence in blood donors, the elderly and patients with chronic liver disease. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2008;20(8):784–790.

32. Marrone G, Biolato M, Mercurio G, et al. Acute HEV hepatitis: clinical and laboratory diagnosis. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2019;23(2):764–770.

33. Wedemeyer H, Rybczynska J, Pischke S, et al. Immunopathogenesis of hepatitis E virus infection. Sem Liver Dis, 2013;33(1):71–78.

34. Krawczynski K, Aggarwal R, Kamili S. Hepatitis E. Infect Dis Clin North Am, 2000;14(3):669–687.

35. Adlhoch C, Avellon A, Baylis SA, et al. Hepatitis E virus: Assessment of the epidemiological situation in humans in Europe, 2014/15. J Clin Virol, 2016;82:9–16.

36. Patra S, Kumar A, Trivedi SS, et al. Maternal and fetal outcomes in pregnant women with acute hepatitis E virus infection. Ann Int Med, 2007;147(1):28–33.

37. Javed N, Ullah SH, Hussain N, et al. Hepatitis E virus seroprevalence in pregnant women in Pakistan: maternal and fetal outcomes. East Mediterr Health J, 2017;23(8):559–563.

38. Hussaini SH, Skidmore SJ, Richardson P, et al. Severe hepatitis E infection during pregnancy. J Viral Hepatitis, 1997;4(1):51–54.

39. Pas SD, de Man RA, Mulders C, et al. Hepatitis E virus infection among solid organ transplant recipients, the Netherlands. Emerg Infect Dis, 2012;18(5):869–872.

40. Ramachandran J, Eapen CE, Kang G, et al. Hepatitis E su-perinfection produces severe decompensation in patients with chronic liver disease. J Gastroenterol Hepatol, 2004;19(2): 134–138.

41. Kumar AS, Kumar PS, Singh R, et al. Hepatitis E virus (HEV) infection in patients with cirrhosis is associated with rapid decompensation and death. J Hepatol, 2007;46(3):387–394.

42. WHO. Viral hepatitis: Report by Secretariat [online]. 2009 [cit. 2019-09-17]. Dostupné na www: <http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_22-en.pdf>

43. Rein DB, Stevens GA, Theaker J, et al. The global burden of he-patitis E virus genotypes 1 and 2 in 2005. Hepatol, 2012;55(4):988–997.

44. Khuroo MS, Khuroo MS. Hepatitis E: an emerging global di-sease – from discovery towards control and cure. J Viral Hepatitis, 2016;23(2):68–79.

45. Khuroo MS. Study of an epidemic of non-A, non-B hepatitis. Am J Med, 1980;68(6):818–824.

46. Reyes G, Purdy M, Kim J, et al. Isolation of a cDNA from the virus responsible for enterically transmitted non-A, non-B hepatitis. Sci, 1990;247(4948):1335–1339.

47. Naik, SR, Aggarwal R, Salunke PN, et al. A large waterborne viral hepatitis E epidemic in Kanpur, India. Bull World Health Organ, 1992;70(5):597–604.

48. Zhuang H, Cao XY, Liu CB, et al. Epidemiology of hepatitis E in China. Gastroenterol Jpn, 1991;26(Suppl3):135–138.

49. Gideon database [online]. 2018 [cit. 2018-12-20]. Dostupné na www: <https://web.gideononline.com/login.php?gdn_form=Y21kPXVuYXV0aCZ0YXJnZXQ9L3dlYi9lcGlkZW1pb2xvZ3kvaW5kZXgucGhw>

50. WHO. The Global Prevalence of Hepatitis E Virus Infection and Susceptibility: A Systematic Review [online]. 2010 [cit. 2019-09-17]. Dostupné na www: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70513/WHO_IVB_10.14_eng.pdf?sequence=1>

51. Hartl J, Otto B, Madden RG, et al. Hepatitis E seroprevalence in Europe: A meta-analysis. Viruses, 2016:6(8).

52. Wihelm BJ, Rajić A, Greig J, et al. A systematic review/meta-analysis of primary research investigating swine, pork or pork products as a source of zoonotic hepatitis E virus. Epidemiol Infect, 2011;139(8):1127–1244.

53. Renou C, Roque-Afonso AM, Pavio N. Foodborne transmission of hepatitis E virus from raw pork liver sausage, France. Emerg Infect Dis, 2014;20(11):1945–1947.

54. Dalton HR, Bendall R, Ijaz S, et al. Hepatitis E: an emerging infection in developed countries. Lancet Infect Dis, 2008;8(11):698–709.

55. Aspinall EJ, Couturier E, Faber M, et al. Hepatitis E virus infection in Europe: surveillance and descriptive epidemiology of confirmed cases, 2005 to 2015. Eurosurveillance, 2017;22(26).

56. European Centre for Disease Control and Prevention. Hepatitis E in the EU/EEA, 2005–2015: Surveillance report [online]. 2017 [cit. 2018-10-02]. Dostupné na www: <https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/HEV_Surveillance-report-2005-2015.pdf>

57. Mansuy JM, Gallian P, Dimeglio C, et al. A nationwide survey of hepatitis E viral infection in French blood donors. Hepatol, 2016;63(4):1145–1154.

58. Renou C, Lafeuillade A, Cadranel JF, et al. Hepatitis E virus in HIV-infected patients: a prospective sero-virological study in France. AIDS, 2010;24(10):1493–1499.

59. Faber MS, Wenzel JJ, JILG W, et al. Hepatitis E virus seropre-valence among adults, germany. Emerg Infect Dis, 2012;18(10):1654–1657.

60. Pischke, S, Behrendt P, Bock CT, et al. Hepatitis E in Germany – an under-Reported Infectious Disease. Dtsch Arztelb Int, 2014;111(35–36):577–583.

61. Príkazská M, Beneš Č. Virová hepatitida E v ČR [Viral hepatitis E in the Czech Republic]. Zpr Cent Epidemiol Mikrobiol, 2015; 24(2):63–68.

62. Trmal J, Beneš Č, Trnková M. Differences in the incidence of viral hepatitis A and E in the Czech Republic. Epidemiol Mikrobiol Imunol, 2013;62(1):19–25.

63. Němeček V, Butovičová P, Malý M, et al. The prevalence of antibodies against Hepatitis E Virus in the Czech Republic: serological survey. Epidemiol Mikrobiol Imunol, 2017;66(1):3–7.

64. Emerson SU, Arankalle VA, Purcell RH. Thermal stability of hepatitis E virus. J Infect Dis, 2005;192(5):930–933.

65. Barnaud E, Rogée S, Garry P, et al. Thermal inactivation of infectious hepatitis E virus in experimentally contaminated food. Appl Environ Microbiol, 2012;78(15):5153–5159.

66. Moor D, Liniger M, Baumgartner A, et al. Screening of Ready-to-Eat Meat Products for Hepatitis E Virus in Switzerland. Food Environ Virol, 2018;10(3):263–271.

67. Szabo K, Trojnar E, Anheyer-Behmenburg H, et al. Detection of hepatitis E virus RNA in raw sausages and liver sausages from retail in Germany using an optimized method. Int J Food Microbiol, 2015;215:149–156.

68. Teshale EH, Hu DJ. Hepatitis E: Epidemiology and prevention. World J Hepatol, 2011;3(12):285–291.

69. Colson P, Coze C, Gallian P, et al. Transfusion-associated hepatitis E, France. Emerg Infect Dis, 2007;13(4):648–649.

70. Kumar N, Sarin SK. Hepatitis E- Is it a risk to transfusion safety? Asian J Transfus Sci, 2013;7(1):1–3.

71. Mirazo S, Ramos N, Mainardi V, et al. Transmission, diagnosis, and management of hepatitis E: an update. Hepat Med, 2014;6:45–59.

72. Kamp C, BlümeL J, Baylis SA, et al. Impact of hepatitis E virus testing on the safety of blood components in Germany – results of a simulation study. Vox Sang, 2018;113(8):811–813.

73. Arankalle VA, Chobe LP. Retrospective analysis of blood transfusion recipients: evidence for post-transfusion hepatitis E. Vox Sang, 2000;79(2):72–74.

74. WHO. Hepatitis E Vaccine: Composition, Safety, Immunogenicity and Efficacy A document prepared for Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) by the Hepatitis E Vaccine Working Group [online]. 2014 [cit. 2019-03-03]. Dostupné na www: < https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/2_HepEvaccsafety_immunogenicity_efficacy_final_1Oct2014.pdf?ua=1,>

75. Sanyal AJ, Boyer TD, Terrault N, et al. Zakim and Boyer’s hepatology: a textbook of liver disease. 7th Ed. Philadelphia: Elsevier. 2018.

76. WHO. Hepatitis E vaccine: WHO position paper, May 2015. Wkly Epidemiol Rec, 2015;90(18):185–200.

77. Pérez-Gracia MT, Suay B, Mateos-Lindemann ML. Hepatitis E: an emerging disease. Infect Genet Evol, 2014;22:40–59.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se