Zemřela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.


Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 68, 2019, č. 3, s. 155
Kategorie: Osobní zprávy

Ve věku 90 let v pondělí 3. června 2019 nás navždy opustila paní docentka RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.

Paní docentka se narodila 13. 12. 1928 v Praze, v rodině úředníka. Po maturitě jí nebylo umožněno jít studovat na vysokou školu, tak začala pracovat jako laborantka v tehdejším Ústavu epidemiologie a mikrobiologie v laboratoři pro streptokoky. Po několikaletém působení v laboratoři mohla v roce 1954 jít konečně studovat při zaměstnání mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V lednu roku 1959 se jí narodila dcera Martina a v témže roce Jarmila studium dokončila. Po promoci v roce 1959 pracovala dále v laboratoři pro streptokoky, která byla později jmenována Národní referenční laboratoří a WHO spolupracujícím centrem pro streptokoky. Věnovala se laboratorní diagnostice streptokokových nákaz a taxonomii streptokoků a enterokoků. Kandidátskou práci obhájila na Československé akademii věd v roce 1966. Publikovala více než 150 odborných článků. Byla členem redakčních rad odborných periodik v naší republice i v zahraničí.

Velice významná byla její pedagogická činnost. V roce 1961 začala působit na katedře lékařské mikrobiologie IPVZ, nejdříve jako tajemník pod vedením prof. K. Rašky, později doc. L. Syrůčka. Od roku 1987 byla vedoucím této katedry a tuto funkci zastávala s krátkým přerušením až do roku 2005. Habilitovala na 2. LF UK v roce 1990. Za dlouhá léta postgraduálního vzdělávání vychovala několik generací mikrobiologů.


Ocenění zaslouží její práce v odborných společnostech. Intenzivně se angažovala především ve Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP. V letech 1998–2007 zastávala funkci předsedkyně výboru a poté byla čestným členem výboru. Přes problémy s chůzí se pravidelně zúčastňovala schůzí výboru. V devadesátých letech působila i v předsednictvu Československé Společnosti mikrobiologické (ČSSM) při Akademii věd a zastávala funkci vědeckého tajemníka i šéfredaktorky Bulletinu ČSSM.

Za zásluhy v odborných, pedagogických i reprezentačních aktivitách získala mj. Zlatou pamětní medaili ČLS JEP (2013), Čestnou medaili J. E. Purkyně (2005) navrženou výborem SEM, medaili Františka Patočky od ČSSM (2004), medaili Stanislava Prowázka od Slovenské Společnosti klinické mikrobiologie (2006) a diplom Čestného členství Společnosti mikrobiologických laborantů (2017).

Aktivně působila i v mezinárodních odborných Společnostech a organizacích. V letech 2000–2004 byla členkou Executive Committee of European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases. V té době se velice úspěšně zhostila role prezidentky 14. Evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčního lékařství ECCMID, který se v roce 2004 konal v Praze.

Za dobu svého působení v bakteriologii získala celosvětově uznávanou pozici odborníka v problematice streptokoků a zasloužila se o rozvoj oboru mikrobiologie a jeho reprezentaci. Na mezinárodním XIX. Lancefield International Symposium on Streptococci a Streptococal Diseases (LISSSD) 2004 v Buenos Aires byla odměněna „Appreciattion Awards“ sympozia.

Doc. Jelínková byla vzácnou ženou s neuvěřitelnou vnitřní silou. Přes opravdu těžký život neztrácela pozitivní energii. V roce 2005 se několik měsíců dennodenně starala o svou hospitalizovanou dceru. Když Martina po těžké nemoci zemřela, převzala doc. Jelínková výchovu svých tří dospívajících vnoučat. Do posledních svých dnů, přes velké zdravotní obtíže, se pravidelně zúčastňovala různých odborných akcí, včetně mimopražských. Obvykle se smysluplně zapojovala do diskusí a zajímala se o novinky v jejích oblíbených oborech – mikrobiologii a epidemiologii. Měla ráda přírodu, kulturu a společenský život. Ráda se přátelila s mladými lidmi. Na zmíněném sympoziu v Buenos Aires se spolu s mladými bakterioložkami z Argentiny stala zakladatelkou skupiny „streptogirls“.

My, kteří jsme měli to štěstí se s ní stýkat a spolupracovat, budeme na ni s láskou a úctou vzpomínat.

Děkujeme vnoučatům Jitce, Heleně a Pavlovi za poskytnutí všech podkladů k sepsání této vzpomínky na úžasnou osobnost, která ovlivnila mnoho odborných, ale i osobních životů.

Za všechny spolupracovníky, kolegy a přátele

Petr Petráš

Po dohodě šéfredaktorů byl příspěvek otištěn i v časopiseZprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×