Zemřel MUDr. Vladimír Polanecký


Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 67, 2018, č. 4, s. 203
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 18. 9. 2018 zemřel náhle a neočekávaně ve věku nedožitých 77 let MUDr. Vladimír Polanecký, který patřil mezi výrazné osobnosti české hygieny a epidemiologie.


MUDr. Polanecký se narodil 5. prosince 1941 v Praze. Studium na Střední všeobecně vzdělávací škole ukončil maturitou v roce 1959 a v roce 1966 promoval na Lékařské fakultě hygienické UK. Nejprve působil jako lékař ve Výzkumném ústavu imunologie a po dvou letech nastoupil jako vedoucí odboru epidemiologie na tehdejší Obvodní hygienickou stanici v Praze 2. V letech 1972–1985 pracoval jako odborný asistent Katedry epidemiologie Fakulty všeobecného lékařství UK. Od roku 1986 působil jako vedoucí lékař Ústavu národního zdraví Národního výboru hlavního města Prahy.

Od roku 1991 zastával nejprve funkci vedoucího protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy a posléze od roku 1993 do června roku 2007 byl ředitelem Hygienické stanice (HS) hlavního města Prahy. V roce 1997 se HS hl. m. Prahy pod jeho vedením stala výukovým pracovištěm Katedry hygieny a epidemiologie IPVZ.

Za dobu svého působení v roli ředitele HS hl. m. Prahy byl několik let předsedou Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro epidemiologii a v rámci svého působení ve funkci ředitele HS hl. m. Prahy inicioval vznik oddělení Epidemiologie drogových závislostí s celostátní působností.

MUDr. Polanecký úzce spolupracoval s Ministerstvem zdravotnictví a aktivně přispíval svými znalostmi a zkušenostmi při přípravě celé řady metodických návodů a pokynů k prevenci infekčních nemocí. Současně se významně podílel na tvorbě, respektive novelizaci prováděcích předpisů k zákonu o ochraně veřejného zdraví. Po celou dobu svého působení v hygienické službě se významnou měrou věnoval problematice nozokomiálních nákaz a jejich prevenci. Nelze samozřejmě opominout i jeho rozsáhlou přednáškovou a publikační činnost.

Od roku 1995 byl zaměstnancem IPVZ – katedra hygieny a epidemiologie, kterou v období let 2009–2016 vedl.

MUDr. Polanecký svou autoritou a odbornou erudicí, kterou prosazoval se zarputilou cílevědomostí, ovlivnil celou řadu studentů v rámci postgraduálního studia, spolupracovníků a kolegů z oblasti ochrany veřejného zdraví.

Vážený pane doktore, milý Vladimíre, bylo nám ctí a potěšením se na Tebe obracet o rady, podložené Tvou letitou praxí a širokými znalostmi v oblasti infekční epidemiologie. Svým osobitým humorem, který ne každý dovedl ocenit, se Ti dařilo naše setkání příjemně zpestřovat. Budeš nám i řadě kolegů chybět.

Sylvie Kvášová, Jitka Částková

V Praze, dne 10. října 2018


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 4

2018 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×