Trend a výzva v prenose syfilisu z matky na dieťa


Autoři: D. Švecová 1;  J. Luha 2
Působiště autorů: Department of Dermatoneverology, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovakia 1;  Institute of Medical Biology, Genetics and Clinical Genetics, Faculty of Medicine, Bratislava, Slovakia 2
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 66, 2017, č. 1, s. 24-29
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cieľ:
Cieľom tejto práce je vyhodnotiť epidemiologický trend v incidencii syfilisu preneseného z matky na dieťa, u žien v reprodukčnom veku a u tehotných žien v súvislosti s programom antenatálnej starostlivosti v období rokov 1991–2014 na Slovensku.

Materiál a metóda:
Na vyhodnotenie incidencie v sledovanom období 1991–2014 na Slovensku sa použili prípady potvrdeného syfilisu.

Výsledky:
V sledovanom období bolo nahlásených 101 prípadov syfilisu preneseného z matky na dieťa. Incidencia vzrástla v roku 1996, čo predstavovalo 33,3 prípadov/100 000 živonarodených detí a poukázalo na nesúlad v programe antenatálnej starostlivosti. Incidencia syfilisu u žien v reprodukčnom veku ukázala vzrast v roku 2001, čo predstavovalo 10,44 prípadov/100 000 žien v reprodukčnom veku v populácii. Najvyššia incidencia u tehotných žien bola zaznamenaná v roku 2000, čo predstavovalo 3,24 prípadov/1000 tehotných žien v populácii. Všetky tri súbory vykázali vzrastajúci trend v prvej dekáde a klesajúci trend v druhej dekáde. Najvyšší pokles vo výskyte medzi tehotnými ženami bol zaznamenaný nasledovne: výskyt (0,37) v roku 2011 poklesol na 0,11 v roku 2014 a korešpondoval s poklesom výskytu preneseného syfilisu z matky na plod.

Záver:
Prenos syfilisu z matky na dieťa predstavuje problém vo verejnom zdraví populácie a vyžaduje si komplexné surveilance vo všetkých krajinách. Zistené údaje vedú k požiadavke účinného zlepšenia programu antenatálnej starostlivosti týkajúcej sa tehotných žien. Posledné roky 2011–2014 poukázali na zlepšenie aplikácie programu antenatálnej starostlivosti, čo korešpondovalo zo znížením počtu syfilisu preneseného z matky na dieťa.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
prenos z matky na dieťa – syfilis u tehotných žien – syfilis u žien v reprodukčnom veku – zdravie matky


Zdroje

1. Blencowe H, Cousens S, Kamb M, Berman S, Lawn JE. Lives saved tool supplement detection and treatment of syphilis in pregnancy to reduce syphilis related stillbirths and neonatal mortality. BMC Public Health. 2011:11(Suppl 3):S9.

2. da Costa C C, Freitas VL, do Nascimento Sousa DM , de Oliveira LL, Araúcho Chagas ACM, de Oliveira Lopes MV, et al. Congenital syphilis in Ceará. Rev Esc Enferm USP. 2013;47(1):149–56.

3. European Centre for Disease prevention and Control (ECDC). Surveillance report. Sexually transmitted infections in Europe 1990–2009. Stockholm 2011. ISBN 978-92-9193-291-7. Dostupný na http://ecdc.europa.eu/en/publications/

4. European Centre for Disease prevention and Control (ECDC). Surveillance report. Sexually transmitted infections in Europe 1990–2010. Stockholm 2012. ISBN 978-92-9193-374-7. Dostupný na http://ecdc.europa.eu/en/publications/.

5. European Centre for Disease prevention and Control (ECDC). Surveillance report. Sexually transmitted infections in Europe 2013. Stockholm 2014. ISBN 978-92-9193-547-7. Dostupný na http://ecdc.europa.eu/en/publications/.

6. European Centre for Disease prevention and Control (ECDC). Technical report. Antenatal screening for HIV, hepatitis B, syphilis and rubeolla susceptibility in the EU/EEA. Stockholm 2016. ISBN 978-92-9193-844-5. Dostupný na http://ecdc.europa.eu/en/publications/.

7. Gomez GB, Kamb ML, Newman LM, Mark J, Broutet N, Hawkes SJ. Untreated maternal syphilis and adverse outcomes of pregnancy: a systemic review and meta-analysis. Bull World Health Organ. 2013; 91: 217–226.

8. Health statistics yearbook of the Slovak Republic. Annual Almanach 1996-2014, National Health Information Center in the Slovak Republic, Edition of Health Service Statistic, Bratislava, 1997– 2016. ISBN 80-967-476-3-0. Dostupný na www.nczisk.sk/en/Publications/Edition-health-Statistics.

9. Hegyi V, Danilla T, Hegyi E. Actual trends of the incidence of syphilis and gonorrhea in Slovakia in the years 1990-6. Sex Trans Infect. 1998; 74: 376–377.

10. Chakraborty R, Luck S. Syphilis is on the increase: the implications for child health. Arch Dis Child., 2008;93: 105–109.

11. Janier M, Hegyi V, Dupin N, Unemo M, Tiplica GS, Potočnik M, French P, Patelk R. 2014 European guideline on the management of syphilis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014: 28, 1581–1593.

12. Laghari HA, Sultana V, Samoo AH, Makhija P, Ara J, Hira. Prevalence and associated risk factors for syphilis in women with recurrent miscarriages. Pak J Med Sci. 2014; 30 (2): 295–298.

13. Rodríguez-Cerdeira C, Silami-Lopes VG. Congenital syphilis in the 21st century. Actas Dermosifiliogr. 2012; 103 (8): 679–693.

14. Sexually transmitted diseases in the Slovak Republic. Annual Almanaches 1991–2014, National Health Information Center in the Slovak Republic, Edition of Health Service Statistic, Bratislava: 1992–2015. Dostupný na www.nczisk.sk/en/Publications/Edition-health-Statistics.

15. Singh AE, Romanowski B. syphilis: Review with emphasis on clinical, epidemiologic, and some biologic features. Clin Microbial Rev. 1999; 12 (2):187–209.

16. Svecova D, Part M, Luha J. Increasing trend of syphilis. Bratisl Lek Listy. 2015; 116(10): 596–600.

16. World Health Organization (WHO) and department of Reproductive health and research. Investment case for eliminating congenital syphilis: promoting better maternal and child health outcomes and stronger health system. Geneva: World Health Organization 2010. ISBN 978  924 1504348. Dostupný na http://www.who.int/reproductivehealth/topics/rtis/cs_global_updates/en/index.htm.

17. World Health Organization (WHO) Global guidance on criteria and processes for validation: elimination of mother-to child transmission (EMTCT) of HIV and syphilis. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2014. ISBN 978 924 1505888. Dostupný na http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241505888/en/index.htm

18. World Health Organization (WHO) Regional office for Europe. Scaling up sexually transmitted infection prevention and control in the WHO European Region. Ljubljana, Slovenia: World Health Organization 2011. Dostupný na http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/sexually-transmitted-infections/publications2/2011/scaling-up-sexually-transmitted-infection-prevention-and-control-in-the-who-european-region

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1

2017 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se