Patnáctileté výročí vydávání časopisu Eurosurveillance v ECDC Stockholm


Autoři: Kříž Bohumír
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 61, 2012, č. 1-2, s. 33-34

Dne 8. listopadu 2011 se konal v ECDC slavnostní vědecký seminář k uvedenému výročí [1].

Moderátorem odborné části semináře byl prof. Argus Nicoll z LSHTM z Londýna, který je v současnosti členem ECDC a koordinátorem programu chřipky. Úvodní přednášku o 30letých zkušenostech boje s HIV/AIDS přednesl Kevin Fenton, ředitel národního centra této infekce v ECDC v Atlantě. Další přednáška byla věnována problematice nově se objevujících virových infekcí, kterou prezentoval prof. Christian Drosten, ředitel Institutu virologie, Univerzity v Bonnu. Třetí přednáška se týkala technologických změn ovlivňujících publikační činnost a všech okolností s tím spojených, kterou přednesla ředitelka PSP Consulting Pipa Smart.

Další část semináře byla zahájena přednáškou Ines Steffens, šéfredaktorkou časopisu, který je evropským peer-reviewed vědeckým časopisem zaměřeným na epidemiologii, surveillance, prevenci a kontrolu přenosných nemocí v Evropě. Byl založen v roce 1995 a do roku 2007 financován společně Evropskou komisí, Institutem de Veille Sanitaraire (InFS) v Paříži a Health Protection Agency (HPA) v Londýně. Vydavatelství v Londýně publikovalo Eurosurveillance weekly, týdenní „on line“ časopis zaměřený na krátké zprávy a rychlé aktuální informace. Pařížské vydavatelství vydávalo měsíčník Eurosurveillance monthly v tištěné i elektronické podobě. Od března roku 2007 začalo tento časopis vydávat Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve Stockohlmu. Od ledna roku 2008 jsou obě předchozí elektronické verze (weekly a monthly) časopisu spojeny do týdenního vydávání krátkých a rychlých publikací a dlouhých článků. Čtvrtletně je vydáván časopis v tištěné podobě a je věnován jednotlivým infekcím a/nebo speciálním problematikám. Všechny publikované články jsou indexovány v PubMed/ Medline, Scipulus, EMBASE a EBSCO. Je indexován a abstraktován v Science Citation Index Expanded. První impakt faktor (IF) pro rok 2011 je očekáván v průběhu roku 2012. Paní šéfredaktorka dále seznámila přítomné se současným stavem zajištění činnosti redakce časopisu, konstatovala že časopis má řadu stálých spolupracovníků, kteří jej zásobují sděleními a články. Průměrně je publikováno po recenzi 40 % zaslaných článků. Zdůraznila jejich vysokou citovanost, která jistě přispěje k udělení IF, uvedla konkrétní případy, kdy časopis jako první publikoval důležité epidemiologické zprávy, události z oblasti veřejného zdravotnictví či výsledky odborné činnosti přispěvatelů.

Během posledních třech let (2009–2011) bylo publikováno více než 600 článků z 29 zemí EU/EEA a více než 30 zemí z ostatní části světa. Hlavním cílem Eurosurveillance je publikování včasných informací o probíhajících epidemiích a významných trendech infekčních onemocnění ze všech evropských zemí. Umožnit včasné zásahy veřejného zdravotnictví je jedním z cílů časopisu. Během pandemie v roce 2009, rychlý pohyb stručných, výstižných a věrohodných peer-review informací vzbudil celosvětovou pozornost. Do 10. srpna 2010, který je považován za oficiální konec pandemie, bylo publikováno více než 120 většinou rychlých sdělení. V mnoha případech se časopis stal prvním vědeckým časopisem hlásícím epidemie nově vzniklých či znovu se navracejících infekcí. Například v roce 2011 první hlášení o výskytu Shiga toxin/verotoxin produkujících Escherichia coli O104 v Německu [2–4] a epidemii malárie v Řecku [5] bylo publikováno v Eurosurveillace.

Jiné příklady, pojednávající o rezistenci u kapavky, infekci West Nile virem v Evropě a dalších infekcí, jsou toho důkazem.

Survey týkající se profesního zaměření čtenářů časopisu ukázala, že většina jich pracuje v oblasti infekčního lékařství, epidemiologie/veřejném zdravotnictví a vysoké procento v mikrobiologii. Mnoho čtenářů a přispívatelů zastává vedoucí místa ve světě a používá časopis ve své každodenní práci.

Další den byly věnován technickým otázkám administrace vydávání časopisu. Účastníci byli seznámeni s výsledky statistik s tím spojených a rozděleny do skupin, které řešily návrhy na zlepšení a rozšíření činnosti. Česká republika se nalézá početně ve třetí třetině odběratelů a přispěvatelů časopisu. Pouze 67 přihlášených dostává týdne pravidelně na svoji emailovou adresu informaci o článcích publikovaných poslední týden. Přihlásit je možno se na adrese www.eurosurveillance.org

Vyžadují pouze jméno a příjmení, e-mailovou adresu, profesionální zaměření (výběr z návrhu) a stát (z návrhu). Po přihlášení každý čtvrtek obdržíte názvy článků spolu s jejich internetovou adresou. Po kliknutí se objeví příslušný článek. Články jsou podle svého zaměření rozděleny do skupin: „Rapid communications, Surveillance and outbreak reports, News, případně Articles“. Na uvedené adrese jsou další informace týkající se mj. v minulosti publikovaných článků a vyhledávač podle klíčových slov.

Poděkování: V článku byly použity informace poskytnuté ECDC.

Do redakce došlo dne 20. 12. 2011.

Se souhlasem autora i šéfredaktorů bude současně uveřejněno i v časopise Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie.

Adresa pro korespondenci:

Doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc.

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 48

110 00 Praha 10

e-mail: bohukriz@szu.cz 


Zdroje

1. Eurosurveillance. Eurosurveillance anniversary scientific seminar. 15 Years. 1996-2011. Stockholm: ECDC; [Accessed 30 Nov 2011]. Dostupné na www: http://www.eurosur veillance.org/Public/Anniversary/Anniversary.aspx.

2. Frank, C., Faber, M. S., Askar, M., Bernard, H., Fruth, A., Gilsdorf, A. et al. Large and ongoing outbreak of haemolytic uraemic syndrome, Germany, May 2011. Euro Surveill. 2011;16(21):pii=19878. Dostupné na www: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19878.

3. Askar, M., Faber, M. S., Frank, C., Bernard, H., Gilsdorf, A., Fruth, A. et al. Update on the ongoing outbreak of haemolytic uraemic syndrome due to Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) serotype O104, Germany, May 2011. Euro Surveill. 2011;16(22):pii=19883. Dostupné na www: http://www.eurosurveillance.org/View Article.aspx?ArticleId=19883

4. Scheutz, F., MŅller Nielsen, E., Frimodt-MŅller, J., Boisen, N., Morabito, S., Tozzoli, R. et al. Characteristics of the enteroaggregative Shiga toxin/ /verotoxin-producing Escherichia coli O104:H4 strain causing the outbreak of haemolytic uraemic syndrome in Germany, May to June 2011. Euro Surveill., 2011; 16(24):pii=19889. Dostupné na www: http://www. eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19889

5. Danis, K., Baka, A., Lenglet, A., Van Bortel, W., Terzaki, I., Tseroni, M. et al. Autochthonous Plasmodium vivax malaria in Greece, 2011. Euro Surveill. 2011; 16(42):pii=19993. Dostupné na www: http://www. eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19993

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1-2

2012 Číslo 1-2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se