Patnáctileté výročí vydávání časopisu Eurosurveillance v ECDC Stockholm


Autoři: Kříž Bohumír
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 61, 2012, č. 1-2, s. 33-34

Dne 8. listopadu 2011 se konal v ECDC slavnostní vědecký seminář k uvedenému výročí [1].

Moderátorem odborné části semináře byl prof. Argus Nicoll z LSHTM z Londýna, který je v současnosti členem ECDC a koordinátorem programu chřipky. Úvodní přednášku o 30letých zkušenostech boje s HIV/AIDS přednesl Kevin Fenton, ředitel národního centra této infekce v ECDC v Atlantě. Další přednáška byla věnována problematice nově se objevujících virových infekcí, kterou prezentoval prof. Christian Drosten, ředitel Institutu virologie, Univerzity v Bonnu. Třetí přednáška se týkala technologických změn ovlivňujících publikační činnost a všech okolností s tím spojených, kterou přednesla ředitelka PSP Consulting Pipa Smart.

Další část semináře byla zahájena přednáškou Ines Steffens, šéfredaktorkou časopisu, který je evropským peer-reviewed vědeckým časopisem zaměřeným na epidemiologii, surveillance, prevenci a kontrolu přenosných nemocí v Evropě. Byl založen v roce 1995 a do roku 2007 financován společně Evropskou komisí, Institutem de Veille Sanitaraire (InFS) v Paříži a Health Protection Agency (HPA) v Londýně. Vydavatelství v Londýně publikovalo Eurosurveillance weekly, týdenní „on line“ časopis zaměřený na krátké zprávy a rychlé aktuální informace. Pařížské vydavatelství vydávalo měsíčník Eurosurveillance monthly v tištěné i elektronické podobě. Od března roku 2007 začalo tento časopis vydávat Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve Stockohlmu. Od ledna roku 2008 jsou obě předchozí elektronické verze (weekly a monthly) časopisu spojeny do týdenního vydávání krátkých a rychlých publikací a dlouhých článků. Čtvrtletně je vydáván časopis v tištěné podobě a je věnován jednotlivým infekcím a/nebo speciálním problematikám. Všechny publikované články jsou indexovány v PubMed/ Medline, Scipulus, EMBASE a EBSCO. Je indexován a abstraktován v Science Citation Index Expanded. První impakt faktor (IF) pro rok 2011 je očekáván v průběhu roku 2012. Paní šéfredaktorka dále seznámila přítomné se současným stavem zajištění činnosti redakce časopisu, konstatovala že časopis má řadu stálých spolupracovníků, kteří jej zásobují sděleními a články. Průměrně je publikováno po recenzi 40 % zaslaných článků. Zdůraznila jejich vysokou citovanost, která jistě přispěje k udělení IF, uvedla konkrétní případy, kdy časopis jako první publikoval důležité epidemiologické zprávy, události z oblasti veřejného zdravotnictví či výsledky odborné činnosti přispěvatelů.

Během posledních třech let (2009–2011) bylo publikováno více než 600 článků z 29 zemí EU/EEA a více než 30 zemí z ostatní části světa. Hlavním cílem Eurosurveillance je publikování včasných informací o probíhajících epidemiích a významných trendech infekčních onemocnění ze všech evropských zemí. Umožnit včasné zásahy veřejného zdravotnictví je jedním z cílů časopisu. Během pandemie v roce 2009, rychlý pohyb stručných, výstižných a věrohodných peer-review informací vzbudil celosvětovou pozornost. Do 10. srpna 2010, který je považován za oficiální konec pandemie, bylo publikováno více než 120 většinou rychlých sdělení. V mnoha případech se časopis stal prvním vědeckým časopisem hlásícím epidemie nově vzniklých či znovu se navracejících infekcí. Například v roce 2011 první hlášení o výskytu Shiga toxin/verotoxin produkujících Escherichia coli O104 v Německu [2–4] a epidemii malárie v Řecku [5] bylo publikováno v Eurosurveillace.

Jiné příklady, pojednávající o rezistenci u kapavky, infekci West Nile virem v Evropě a dalších infekcí, jsou toho důkazem.

Survey týkající se profesního zaměření čtenářů časopisu ukázala, že většina jich pracuje v oblasti infekčního lékařství, epidemiologie/veřejném zdravotnictví a vysoké procento v mikrobiologii. Mnoho čtenářů a přispívatelů zastává vedoucí místa ve světě a používá časopis ve své každodenní práci.

Další den byly věnován technickým otázkám administrace vydávání časopisu. Účastníci byli seznámeni s výsledky statistik s tím spojených a rozděleny do skupin, které řešily návrhy na zlepšení a rozšíření činnosti. Česká republika se nalézá početně ve třetí třetině odběratelů a přispěvatelů časopisu. Pouze 67 přihlášených dostává týdne pravidelně na svoji emailovou adresu informaci o článcích publikovaných poslední týden. Přihlásit je možno se na adrese www.eurosurveillance.org

Vyžadují pouze jméno a příjmení, e-mailovou adresu, profesionální zaměření (výběr z návrhu) a stát (z návrhu). Po přihlášení každý čtvrtek obdržíte názvy článků spolu s jejich internetovou adresou. Po kliknutí se objeví příslušný článek. Články jsou podle svého zaměření rozděleny do skupin: „Rapid communications, Surveillance and outbreak reports, News, případně Articles“. Na uvedené adrese jsou další informace týkající se mj. v minulosti publikovaných článků a vyhledávač podle klíčových slov.

Poděkování: V článku byly použity informace poskytnuté ECDC.

Do redakce došlo dne 20. 12. 2011.

Se souhlasem autora i šéfredaktorů bude současně uveřejněno i v časopise Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie.

Adresa pro korespondenci:

Doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc.

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 48

110 00 Praha 10

e-mail: bohukriz@szu.cz 


Zdroje

1. Eurosurveillance. Eurosurveillance anniversary scientific seminar. 15 Years. 1996-2011. Stockholm: ECDC; [Accessed 30 Nov 2011]. Dostupné na www: http://www.eurosur veillance.org/Public/Anniversary/Anniversary.aspx.

2. Frank, C., Faber, M. S., Askar, M., Bernard, H., Fruth, A., Gilsdorf, A. et al. Large and ongoing outbreak of haemolytic uraemic syndrome, Germany, May 2011. Euro Surveill. 2011;16(21):pii=19878. Dostupné na www: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19878.

3. Askar, M., Faber, M. S., Frank, C., Bernard, H., Gilsdorf, A., Fruth, A. et al. Update on the ongoing outbreak of haemolytic uraemic syndrome due to Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) serotype O104, Germany, May 2011. Euro Surveill. 2011;16(22):pii=19883. Dostupné na www: http://www.eurosurveillance.org/View Article.aspx?ArticleId=19883

4. Scheutz, F., MŅller Nielsen, E., Frimodt-MŅller, J., Boisen, N., Morabito, S., Tozzoli, R. et al. Characteristics of the enteroaggregative Shiga toxin/ /verotoxin-producing Escherichia coli O104:H4 strain causing the outbreak of haemolytic uraemic syndrome in Germany, May to June 2011. Euro Surveill., 2011; 16(24):pii=19889. Dostupné na www: http://www. eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19889

5. Danis, K., Baka, A., Lenglet, A., Van Bortel, W., Terzaki, I., Tseroni, M. et al. Autochthonous Plasmodium vivax malaria in Greece, 2011. Euro Surveill. 2011; 16(42):pii=19993. Dostupné na www: http://www. eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19993

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1-2

2012 Číslo 1-2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se