Lymská borelióza – epidemiologická analýza výskytu v severnom regióne Slovenska


Autoři: Bochničková Mária 1;  Szilágyiová Mária 2;  Gardlík Roman 3
Působiště autorů: General Military Hospital Ružomberok, Slovakia 1;  Clinic of Infectology and Travel Medicine, Martin, Slovakia 2;  Institute of Molecular BioMedicine, Bratislava, Slovakia 3
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 61, 2012, č. 1-2, s. 3-8

Souhrn

Lymská choroba je aktuálnym verejnozdravotným problémom. Preto sme sa v prospektívnej aj retrospektívnej epidemiologickej štúdii venovali výskytu antropozoonózy v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Zo zdravotných dokumentácii infekčných oddelení sme vytvorili súbor 476 pacientov liečených počas rokov 1989–2010 pre uvedené ochorenie, 280 v okrese Liptovský Mikuláš a 196 pacientov v okrese Ružomberok. Chorobnosť v jednotlivých rokoch sme porovnávali s celoslovenskými údajmi. Počet všetkých chorých pacientov (n = 476) po porovnaní s údajmi o hlásených prípadoch z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši (n = 221) potvrdil zaostávanie hlásnej služby. Skutočný výskyt Lymskej choroby v regióne Liptova je dvojnásobne vyšší. Priemerná chorobnosť LB za 22 rokov výskytu bola 16,24/100 000 obyvateľov. Zo 476 liečených pacientov (ženy 62,48 %, muži 37,52 %) bolo najviac ochorení vo vekovej kategórii 45–54-ročných, s priemernou ročnou chorobnosťou 21,18. Štúdia potvrdila vyšší výskyt Lymskej choroby v ženskej populácii.

Kľúčové slová:
lymská borelióza – Lymská choroba – chorobnosť – incidencia – hlásenie – vekovo--špecifická chorobnosť.


Zdroje

1. Aberer, E. Lyme borreliosis. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2007, 5, p. 406–410.

2. Bazovská, S., Macháčová, E., Špáleková, M., Kontrošová, S. Reported incidence of Lyme disease in Slovakia and antibodies to B. burgdorferi antigens detected in healthy population. Bratislavské lekárske Listy, 2005, 106, 8–9, p. 270–273.

3. Čermáková, Z., Ryšková, O., Honegr, K., Hanovcová, I. Diagnosis of Lyme borreliosis using enzyme immunoanalysis. MedSci Monit, 2005, 11, p. 121–125.

4. Derdáková, M., Lenčáková, D. Association of genetic variability within the Borrelia burgdorferi s. l. with the ecology, epidemiology of Lyme borreliosis in Europe. Ann. Agric. Environ. Med., 2005, 12, p. 165–172.

5. Hulínská, D., Dřevová, H., Votýpka, J., Langrová, K., Kurzová, Z. Prevalence druhu Borrelia burgdorferi sensu latou pacientů v České republice – přímá sekvenční analýza a polymerázová řetězová reakce v reálním čase. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 2004, 4, s. 181–189.

6. Janovská, D., Macková, B., Vondrová, M., Hulínská, D. Lymská borrelióza – epidemiologická situace v ČR. In Kliešťami prenášané infekčné choroby a iné zoonózy. Košice 2001, p. 35–41.

7. Jarefors, S., Bennet, L., You, E., Forsberg, P. et al. Lyme borreliosis reinfection: might it be explained by a gender difference in immune response? Immunology, 2006, 118, p. 224–232.

8. Peťko, B. Ekológia Borrelia burgdorferi sensu lato v Európe. In Kliešťami prenášané infekčné choroby a iné zoonózy. Košice 2001, p. 42–44, ISBN:80-968473-2-5.

9. Schnarr, S. et al. Lyme borreliosis. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2006, 20, 6, p. 1099–1118.

10. Smith, R., Takkinen, J. Lyme borreliosis: Europe – wide coordinated surveillance and action needed? EuroSurveillance, 2006, 11, 25, p. 2977. Dostupné na www: http://www.eurosurveillance.org

11. Steere, C. A. Lyme borreliosis in 2005. 30 years after initial observations in Lyme Connecticut. The Middle European Journal of Medicine, 2006, 118, 21–22, p. 625–633.

12. Wilske, B. Epidemiology and diagnosis of Lyme borreliosis. Annals of Medicine, 2005, 37, p. 568–579.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 1-2

2012 Číslo 1-2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se