Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve


Autoři: I. Rovný
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 60, 2011, č. 3, s. 131
Kategorie: Recenze

Titul: Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve
Vydavateľstvo: PRO Banská Bystrica
Recenzent: prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

Monografia „Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve“ od doc. MUDr. Klementa C., CSc., a kol., ktorá vyšla vo Vydavateľstve PRO Banská Bystrica, je dlho očakávanou monografiou, pretože témy, ktoré sú podrobne popísané v jednotlivých kapitolách, sú výsostne aktuálne, originálne a časové.

Autorom sa podarilo priblížiť problematiku mimoriadnych situácii vo verejnom zdravotníctve tak, že pri zostavovaní obsahu použili jednotiaci uhol pohľadu, čím dali monografii „viditeľné smerovanie“, prehľadné a jasne sformulované ciele, spoločný jazyk  a príťažlivú formu. Týmto sa monografia stala prístupnou pre odborníkov verejného zdravotníctva, ale aj pre laickú verejnosť, čím sa doc. Klementovi spolu s kolektívom podarilo veľmi umne rozšíriť záujem o túto monografiu, ktorá sa stáva nielen zdrojom vedomostí, poznatkov, ale aj návodom na ich uplatňovanie do denného života. Monografia sa na druhej strane stáva cennou inštrukciou pri riešení mimoriadnych udalostí vo verejnom zdravotníctve, ktoré môžu mať – vzhľadom na potenciálnu vysokú chorobnosť a úmrtnosť – závažný sociálny a ekonomický dosah, pretože môžu ohroziť zásobovanie obyvateľstva základnými životnými potrebami a narušiť chod národného hospodárstva. Pretože monografia je  dôležitá i z hľadiska riešenia problematiky prípravy na mimoriadne udalosti a práve touto skutočnosťou sa potvrdzuje skutočnosť, že v SR sa tieto udalosti nepodceňujú a venuje sa im náležitá teoretická i praktická pozornosť. Za ďalší prínos monografie možno označiť skutočnosť, že ju možno využiť nielen v rámci rezortu zdravotníctva, ale aj v rámci iných ústredných orgánov štátnej správy.

Sumarizujúc možno konštatovať, že monografia spĺňa všetky kritéria kladené na monografiu ako takú a možno ju využiť ako pedagogickú pomôcku, ale súčasne je aj poskytovateľom a rozširovateľom vedomostí, ktoré pomáhajú upevňovať postoje a návyky zamerané na ochranu a podporu zdravia jednotlivcov a populačných skupín, na podporu pozitívnych a odstraňovaní negatívnych prvkov týkajúcich sa zdravia a života človeka i pri mimoriadnych udalostiach.

Autorom sa podarilo novátorsky, originálne až priekopnícky napísaním tejto monografie zabrániť, aby sa – či už opísanie alebo popísanie – mimoriadnych udalostí vo verejnom zdravotníctve stalo jednak registráciou udalostí, ale aby tieto udalosti, možné očakávané skutočnosti, fakty, reálie poslúžili všetkým, ktorí majú záujem tieto mimoriadne udalosti aj riešiť. Monografia dáva zaujímavý pohľad na skutočnosť, kde Slovensko v danej problematike je, kam smeruje, čo ešte musí urobiť a v čom je pred niektorými krajinami popredku.

Resumé, výber, interpretácia, usporiadanie, hodnotenie, verifikácia, analýza a syntéza tém a celej problematiky mimoriadnych situácií nesie pečať vysokej profesionality, odbornosti a citu pre mieru, preto je monografia veľmi umne vyvážená, nič nie je na úkor ničoho a nikoho, čo považujem tiež za veľmi cenný prínos zo strany samotného autora. Z obsahu monografie a jej jednotlivých kapitol vidieť, že hlavný autor je skúsený praktik, ktorý dôverne, až intímne pozná danú problematiku, ovláda ju a uvádza do života.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 3

2011 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se