Životní jubileum doc. MUDr. Otto Lochmanna, CSc.


Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 58, 2009, č. 2, s. 107
Kategorie: Osobní zprávy

Měsíc leden je bohatý na jubilea významných osobností naší mikrobiologie. Tuto skutečnost potvrzuje i  jubilant letošní, Doc. MUDr.  Otto Lochmann, CSc., který se dožívá 17. 1. tohoto roku sedmdesáti let.

Narodil se a vyrůstal v rodině faráře Československé církve husitské a není třeba zdůrazňovat, že pro tehdejší režim nebyl tento původ z kádrového pohledu ideální. Rodina se znelíbila režimu, což bylo mimo jiné spojeno se stěhováním mimo Prahu a dalšími ústrky. Rodinné zázemí význačně formulovalo jeho charakter, který neuhýbal tlakům a umožnil mu rozvinout jeho osobnostní vlastnosti, pro které jsme si ho vždy nesmírně vážili a vážíme: neokázalou skromnost, slušnost ve všech ohledech a  schopnost vcítit se do druhého a být mu nápomocen dobrým slovem i cennou radou.

Ve své profesionální kariéře dokázal doc. Lochmann svým působením naplnit a  obohatit obor, který si vyvolil a který se mu stal nejen povoláním, ale i celoživotním koníčkem. Po učednických letech v Ústí nad Labem pod vedením primáře Stehlíka, pokračoval a vědecky se profiloval v tehdejším Institutu hygieny a mikrobiologie, kde se věnoval problematice patogenity bakterií a také své velké odborné lásce – antibiotikům. Odborné znalosti a zkušenosti pak skvěle zúročil jako primář Ústavu lékařské mikrobiologie FN Motol, kam nastoupil v roce 1979 a působil až do svého odchodu do důchodu v roce 2000.

Ve spolupráci s tehdejším přednostou ústavu prof. Potužníkem položil základy moderního mikrobiologického pracoviště s  rozsáhlým spektrem vyšetřovacích metod, důrazem na interpretační a dynamickou povahu laboratorního diagnostického procesu. Zasloužil se o vybudování antibiotického střediska, které se stalo nepostradatelnou integrální součástí nejen celého ústavu, ale celé fakultní nemocnice. Kvalitou konzultační a konziliární činnosti v oblasti antibiotické léčby teoreticky vytýčil a prakticky realizoval koncepci racionální antibiotické terapie, která platí prakticky dodnes. Jako vynikající klinický mikrobiolog získal doc. Lochmann uznání i daleko za branami nemocnice a jeho účast v lékařském konziliu prezidenta Václava Havla, byla uznáním jeho dalekosáhlých medicínských zkušeností a znalostí.

Patří se také připomenout nemalou publikační aktivitu pana docenta. Již dizertační práce „Studium imunologie některých antibiotik“z roku 1983 přinesla nové poznatky, stejně jako nové originální metody stanovení protilátek proti některým skupinám antibiotik, které se používají na Ústavu lékařské mikrobiologie dodnes a jsou stále přínosem pro konzultační i klinickou praxi. Kromě mnoha odborných článků v našich i zahraničních časopisech největší popularity mezi kliniky, mikrobiology a dalšími specialisty dosáhly opakovaně vydávané publikace Vademekum antibiotickou terapii, Stručný průvodce antibiotiky a chemoterapeutiky a monografie Nežádoucí účinky antibiotik. Výčet není zdaleka úplný, ale ve všech těchto textech doc. Lochmann v přístupné a přehledné formě zúročil svoje dlouholeté zkušenosti a poznatky, které jsou studnou vědomostí pro správné a efektivní používání antibiotik a vše co s ním souvisí.

Nelze zapomínat ani na jeho pedagogickou činnost - skvělé přednášky, korektní přístup; pozoruhodné znalosti z něho činily oblíbeného pedagoga, na kterého vzpomínají generace dnešních lékařů, absolventů 2. lékařské fakulty. Své učitelské zkušenosti také shrnul v řadě skript pro studenty.

Na závěr ještě něco k povaze doc. Lochmanna, přes zdravotní obtíže, které ho v některých obdobích nemálo sužovaly, vždycky kolem sebe dokázal šířit dobrou náladu, jeho optimismus byl a je nakažlivý více než mikroby, kterým se s takovou péčí celý život věnuje a jeho charakteristický neopakovatelný smích dokáže navodit úžasnou atmosféru legrace a uvolnění kdekoli. Osobnost, která budí respekt, ale současně dokáže být nesmírně přátelská a je ozdobou každé společnosti.

Velmi nás těší, že pan doc. Lochmann ať už svou publikační činností, občasnými prezentacemi i radou je mikrobiologicky účasten a do dalších let mu přejeme pevné zdraví, životní pohodu, stálý smích na rtech a neutuchající odborný zájem.

Otakar Nyč


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 2

2009 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se