Nálezy hantavirového antigenu u hlodavců v Českérepublice


Hantavirus Antigen in Rodentsin the Czech Republic

The work is based on the hitherto implemented examinations of lungs of rodents from the territoryof the Czech Republic for the presence of hantavirus antigen. For detection of a species specificantigen the ELISA set Hantagnost from the Poliomyelitis Institute in Moscow was used. A total of1494 micromammalia of 15 species caught in 1991–2001 were examined. The hantavirus antigen wasdetected in the lungs of 101 individuals (6.8%) whereby representatives of the species Microtusarvalis predominated markedly: 97 positive from 687 examined (14.1%). Twice the hantavirusantigen was proved in Microtus subterraneus and once each in Apodemus sylvaticus and Clethrionomysglareolus. From hitherto assembled findings ensues that most probably genotype Tula wasinvolved. The authors observed a direct correlation of positivity on the increase of voles and theseason of their catching with maxima in the spring and autumn months. No correlation with the sexof the host was found.

Key words:
hantavirus – antigen – Tula – rodents – Czech Republic.


Autoři: M. Pejčoch 1,2;  M. Heroldová 3;  J. Zejda 4;  F. Treml 5;  B. Kříž 1
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav v Praze 2Krajská hygienická stanice v Brně3Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR 4Oblastní odbor Státní rostlinolékařské správy v Brně 5Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2003, č. 1, s. 18-24
Kategorie: Články

Souhrn

Práce navazuje na dosavadní výsledky vyšetření plic hlodavců z území České republiky na přítomnosthantavirového antigenu. K průkazu rodově specifického antigenu byla použita soupravaELISA Hantagnost z Ústavu poliomyelitidy v Moskvě. Bylo vyšetřeno 1494 mikromamalií 15 druhůodchycených v letech 1991–2001. Hantavirový antigen byl prokázán v plicích 101 jedince (6,8 %),přičemž výrazně převažovali zástupci druhu Microtus arvalis: 97 pozitivních z 687 vyšetřených(14,1 %). Dvakrát byl hantavirový antigen prokázán u Microtus subterraneus a jedenkrát vždyu Apodemus sylvaticus a Clethrionomys glareolus. Z dosavadních poznatků vyplývá, že se s největšípravděpodobností jednalo o genotyp Tula. Byla zaznamenána přímá závislost pozitivity na vzrůstuhrabošů a na ročním období jejich odchytu s maximy v jarních a podzimních měsících. Nebylaprokázána závislost pozitivity na pohlaví hostitele.

Klíčová slova:
Hantavirus – antigen – Tula – hlodavci – Česká republika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se