Molekulární epidemiologie tuberkulózy vězňů


Molecular Epidemiology of Tuberculosis among Prisoners

The subject of the investigation is a group of 27 strains of Mycobacterium tuberculosis isolated in2000 fromprisoners with the diagnosis of tuberculosis, 19 Czechs and 8 foreigners (mean age 41 and35 years resp.). The molecular-epidemiological examination of these strains was made using theRFLP fingerprint technique (Restriction Fragment Length Polymorphism) with evidence of theinsertive sequence IS6110 and the technique of spoligotyping, based on detection of hybridizationof spacer oligonucleotides. DNA fingerprinting revealed a high polymorphism in the number andmolecular weight of sequence IS6110 which is common in Czech and other European strains of M.tuberculosis. All strains with the exception of two had mutually different fingerprint profiles. In thetwo with identical fingerprints probably a duplicit examination of the same material was involvedwhich occurred by mistake during transport or in the laboratory. The fingerprint method thus didnot prove interhuman transmission of tuberculosis between the examined prisoners. The techniqueof spoligotyping revealed the finding of genotype Beijing M. tuberculosis in two sick prisoners, oneAlgerian and one Albanese, and in one Czech prisoner. This genotype found in a high percentage ofpatients in southeastern Asia and in migrants from this area was detected for the first time in theCzech Republic.The findings are evidence of a satisfactory standard of the programme of tuberculosis control in theCzech prison system and at the same time draw attention to the potential possibility of the spreadof tuberculosis from migrants coming from areas with a high prevalence.

Key words:
DNA – fingerprinting – tuberculosis in prisoners.


Autoři: M. Kubín 1;  T. Lillebaek 2;  V. Polanecký 1;  B. Kozáková 1;  Z. Švecová 3;  E. Papíková 4;  A. Vobora 4
Působiště autorů: Hygienická stanice hl. m. Prahy 2International Reference Laboratory for Mycobacteriology, Statens Seruminstitut Copenhagen, Denmark3Ústav lékařské mikrobiologie, FN, Plzeň 4Zdravotnická služba Vězeňské služby ČR 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2003, č. 1, s. 3-8
Kategorie: Články

Souhrn

Předmětemstudie je soubor 27 kmenů Mycobacteria tuberculosis izolovaných od vězňů s diagnózoutuberkulózy v roce 2000, 19 Čechů a 8 cizinců (věkový průměr 41, resp. 35 let). Molekulárně-epidemiologickévyšetření těchto kmenů bylo provedeno technikou RFLP fingerprintingu (RestrictionFragment Length Polymorphism) s průkazem insertivní sekvence IS6110 a technikou spoligotypizace,založené na detekci hybridizace spacerových oligonukleotidů. DNA fingerprinting ukázalvysokou polymorfii v počtu i molekulární hmotnosti sekvence IS6110, která je obvyklá u českýchi jiných evropských kmenů M. tuberculosis. Všechny kmeny s výjimkou jedné dvojice se vyznačovalyvzájemně odlišnými profily fingerprintů. U dvojice s identickými fingerprinty šlo pravděpodobněo duplicitní vyšetření stejného materiálu, k jehož záměně došlo běhemtransportu nebo v laboratoři.Metodou fingerprintingu nebyl tedy prokázán interhumánní přenos tuberkulózy mezi vyšetřenýmivězni. Technika spoligotypizace prokázala nález genotypu Beijing M. tuberculosis u dvou nemocnýchvězňů, jednoho Alžířana a jednoho Albánce a dále u jednoho českého vězně. Tento genotypnacházený u vysokého procenta nemocných v jihovýchodní Asii a u migrantů z této oblasti, je jehoprvním nálezem v České republice.Nálezy dokumentují dobrou úroveň programu kontroly tuberkulózy v českém vězeňském systémua současně poukazují na potenciální možnost šíření tuberkulózy od migrantů přicházejících z oblastívysoké prevalence.

Klíčová slova:
DNA – fingerprinting – tuberkulóza vězňů.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se