Horečka Ebola: „vynořující se“ nemoc


Ebola Fever: an „Emerging“ Disease

One of the most fatal diseases encountered by mankind so far is Ebola fever. Ebola fever is causedby a highly pathogenic virus from the Filoviridae family which is found in nature in four differentsub-types which differ among others also by their pathogenicity for man. The hitherto detected EBOsub-types are stable do not change in the course of an epidemic nor in the course of the patient’sillness, nor during passage of the virus from one subject to another. The author presents a historicalreview of epidemics, nosocomial and laboratory infections, spread and epizoonosis caused by theEbola virus. The author presents a detailed clinical picture describing the frequency and evolutionof different clinical symptoms and signs based on the observation of 103 patients infected with theEbola virus in Kikwit, Zaire (nowadays Democratic Republic of Congo) in 1995. In the laboratorydiagnosis individual tests are mentioned assessing the presence of the virus, viral antigens andantibodies, incl. the most recent immunohistochemical test. The author mentions the problem ofpatient care and his therapy, incl. available antiviral drugs and passive immunotherapy. He alsodiscusses the possibility and probability of spread of the Ebola virus into our environment. Hementions principles for transport of subjects with suspected disease, demands for their strictisolation and maximum protection of the attending staff incl. barrier nursing technique. The authordiscusses also principles of epidemiological work, detection and isolation of sources, identificationand follow up of contacts and epidemiological supervision of affected areas. Past epidemics madeit possible to assemble many scientific findings and practical experience. These make it possible tocope nowadays with any attack of the Ebola virus not only in areas of its epizootic occurrence.

Key words:
Filoviridae – Ebola virus – Ebola fever.


Autoři: Z. Ježek
Působiště autorů: Expert Světové zdravotnické organizace
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2001, č. 2, s. 54-66

Souhrn

Jednou z nejfatálnějších chorob, se kterou se lidstvo dosud střetlo, je horečka Ebola. Horečka Ebolaje vyvolána vysoce patogenním virem z čeledi Filoviridae, který se vyskytuje v přírodě ve čtyřechodlišných subtypech lišících se mimo jiné i svojí patogenitou pro člověka. Dosud objevené subtypyEBO jsou stabilní, geneticky se nemění ani v průběhu epidemie, ani v průběhu onemocnění pa-cienta, ani pasážemi viru z osoby na osobu. Je podán historický přehled epidemií, nozokomiálnícha laboratorních nákaz, zánosů a epizoocií působených virem Eboly. Je uveden podrobný klinickýobraz popisující četnost a evoluci jednotlivých klinických symptomů a příznaků založený na pozo-rování 103 pacientů infikovaných virem Eboly v Kikwitu v Zairu (dnes Demokratická republikaKongo) v roce 1995. V laboratorní diagnostice jsou uvedeny jednotlivé testy zjišťující přítomnostviru, virových antigenů a protilátek včetně nejnovějšího imunohistochemického testu. Je popsánaproblematika péče o pacienta a jeho terapie včetně dostupných antivirových medikamentů a pasiv-ní imunoterapie. Rovněž se diskutuje o možnosti a pravděpodobnosti zánosu viru Eboly do našehoprostředí. Jsou uvedeny zásady pro transport osob podezřelých z onemocnění, nároky na jejichpřísnou izolaci a zajištění maximální ochrany ošetřujícího personálu včetně bariérové ošetřovatel-ské techniky. Pojednává se o zásadách protiepidemické práce, o vyhledávání a izolaci zdrojů,identifikaci a sledování kontaktů a o epidemiologickém dohledu nad postiženou oblastí. Minuléepidemie umožnily nahromadit množství vědeckých poznatků a praktických zkušeností. Ty dnesumožňují zdolat jakýkoliv úder viru Eboly, a to nejen v oblasti jeho epizootického výskytu.

Klíčová slova:
Filoviridae – virus Ebola – horečka Ebola.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se