Zhoubný novotvar prostaty v České republice.Nemocniční analytická studie případů a kontrol


Prostate Cancer in Czech Republic. Hospital-basedCase-control Study

In a hospital-based analytical case-control study of prostate cancer conducted during 1996–1997 atthe Urological clinics of FNKV Prague 10, 181 cases of prostate cancer and 277 controls of males withnon cancerous urological disease were analysed. Mean age of newly diagnosed cases of prostatecancer was 70.8 years, mean age of death (83) from this cancer was 72.8 years. At the time of diagnosis44,2% cases had already remote metastases in bones. Five-year cumulative survival rate of the caseswas in this study 53.4%. Statistically significant differences were observed in examination ofprostatic specific antigene (PSA) and alkaline phosphatase. Results of other biochemical examina-tions, digital rectal examination or sonography of the prostate did not show statistically significantdifferences between cases and controls.Implementation of both digital rectal examination and PSA examination into the scheme of preven-tive medical examination of males over 50 years of age represents the only possibility how to increasethe proportion of the prostatic cancer diagnosed in early latent stage and thus therapeutically andprognostically more favourable.

Key words:
prostate cancer – hospital based case-control study – PSA examination.


Autoři: A. M. Čelko 1;  J. Dáňová 1;  M. Urban 2
Působiště autorů: Oddělení epidemiologie, Centrum preventivního lékařství, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2 Urologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovz, Praha 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 2000, č. 4, s. 162-164
Kategorie: Články

Souhrn

V nemocniční analytické studii případů a kontrol zaměřené na zhoubný novotvar prostaty provedené na Urologické klinice FNKV v Praze v letech 1996–1997 bylo analyzováno celkem 181 případůkarcinomu prostaty a 277 kontrol mužů s jiným nenádorovým urologickým onemocněním. Průměrný věk případů nově diagnostikovaného novotvaru prostaty byl 70,8 let, průměrný věk zemřelýchmužů (celkem 83 pacientů) byl 72,8 let. V době stanovení diagnózy mělo již 44,2 % případů distantnímetastázy ve skeletu. Pětileté kumulativní přežívání nemocných s karcinomem prostaty bylo v tétostudii 53,4 %. Statisticky významné rozdíly mezi případy s karcinomem prostaty a kontrolami bylyprokázány ve výsledcích vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA) a alkalické fosfatázy.Ostatní druhy vyšetření prostaty, a to jak biochemické, palpační, nebo sonografické, neprokázalystatisticky významné rozdíly mezi případy a kontrolami.Zavedení kombinace palpačního vyšetření prostaty s vyšetřením PSA v rámci preventivních prohlídek mužů starších než 50 let představuje v současnosti jedinou možnost, jak zvýšit záchytnostdiagnostikovaných novotvarů prostaty v latentním, terapeuticky a prognosticky příznivějším stadiu.

Klíčová slova:
karcinom prostaty – nemocniční studie případů a kontrol – vyšetření PSA.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se