Lucia Časnocha Lúčanová: Infekcie novorodencov


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2020; 75 (5): 325.
Kategorie: Nové knihy

Vydavateľ: P+M Turany, 2019, náklad: 400 ks, počet strán: 120. ISBN: 978-80-89694-60-0

Problematika infekcií je v súčasnosti nesmierne aktuálna. V závere minulého roka vyšla monografia a vysokoškolská učebnica autorky MUDr. Lucie Časnocha Lúčanovej, PhD., s názvom Infekcie novorodencov. Je to prvá slovenská publikácia, ktorá sa zaoberá komplexne uvedenou problematikou.

Dr. Lucia Časnocha Lúčanová pracuje na Neonatologickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin a JLF UK. Je známou autorkou viacerých vedeckých i prehľadových prác venovaných problematike infekcií v novorodeneckom veku, ktoré boli uverejnené v recenzovaných časopisoch. Svoje viacročné skúsenosti a aktuálne literárne poznatky zhrnula v predloženej knižnej publikácii. Text je moderný, vyčerpávajúci a lekárom rôznych odborov (pediatria, neonatológia, intenzívna medicína, infektológia a i.) ponúka ucelený pohľad na problematiku, ktorá je v dennej praxi častá a veľmi aktuálna. V celosvetovom meradle predstavujú infekcie najčastejšiu príčinu úmrtí novorodencov.

Práca je rozdelená do piatich základných častí: 1. Imunita a infekcie novorodencov, 2. Bakteriálne infekcie novorodencov, 3. Mykotické infekcie, 4. Infekcie novorodencov zapríčinené prvokmi, 5. Vírusové infekcie novorodencov. Každá kapitola je ukončená zoznamom literárnych zdrojov. Text je doplnený tabuľkami a schémami.

Publikácia začína stručnou charakteristikou imunitného systému novorodenca a jeho špecifikami ovplyvňujúcimi vznik infekcií a obranu proti nim. Nasleduje rozsiahla kapitola venujúca sa bakteriálnym infekciám. Autorka detailne popisuje epidemiológiu, etiológiu, patogenézu, klinický obraz, diagnostiku, liečbu i profylaxiu včasných aj neskorých bakteriálnych infekcií. Ponúka pediatrom a neonatológom praktický návod na starostlivosť o novorodenca s rizikom vzniku včasnej infekcie, sumarizuje najnovšie odporučenia starostlivosti o novorodencov s rizikom infekcie, s podozrením na prebiehajúcu infekciu alebo s už potvrdenou bakteriálnou infekciou. Popisuje nozokomiálne infekcie a ich prevenciu. Pozornosť venuje napr. aj anaeróbnym infekciám, tuberkulóze, lymskej borelióze či chlamýdiovým infekciám, ale i syfilisu, ktorého výskyt sa v slovenskej populácii v súčasnosti zvyšuje. V nasledujúcich troch častiach publikácie sa detailne venuje mykotickým, protozoárnym a vírusovým infekciám novorodencov, ktoré neboli v slovenskom písomníctve doposiaľ spracované takýmto prehľadným spôsobom. Autorka uvádza všetky najvýznamnejšie príčinné agensy a jednotlivými infek-
ciami sa detailne zaoberá. Nechýbajú informácie o moderných možnostiach diagnostiky, liečby i prevencie týchto ochorení a praktické odporučenia. Zvláštna pozornosť je venovaná aj kongenitálnej a perinatálnej HIV infekcii s pripomienkou, že Slovensko zaznamenáva vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. Autorka nezabudla ani na chrípku novorodencov či kongenitálnu infekciu exotickým Zika vírusom. Koronavírus nebol v čase písania knihy aktuálny.

Knižná publikácia Infekcie novorodencov je prínosom pre klinickú prax. Zároveň dopĺňa medzery v učebných textoch pre pediatriu, neonatológiu, ale aj infektológiu a iné príbuzné odbory. Monografia je vhodná pre pregraduálne štúdium i postgraduálnu výchovu lekárov i sestier.

Gratulujem autorke k vydanému dielu. Vďaka patrí tiež recenzentom knihy prof. MUDr. Mirkovi Zibolenovi, CSc., a prof. MUDr. Milošovi Jeseňákovi, PhD., MBA, Dott.Ric., ako tiež vydavateľovi P+M Turany. Čitateľom prajem, aby v knihe našli zdroj najnovších poznatkov a informácií.

Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., Martin


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2020 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×