XXXIV. Celoštátna konferencia Spoločnosti dorastového lekárstva s medzinárodnou účasťou


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2019; 74 (8): 483-484.
Kategorie: Zprávy z kongresů a cest

XXXIV. Celoštátna konferencia Spoločnosti dorastového lekárstva s medzinárodnou účasťou, konaná v dňoch 20.‒21. septembra 2019 na Starých Horách, bola venovaná 50. výročiu vzniku Slovenskej lekárskej spoločnosti a 50. výročiu vzniku Spoločnosti dorastového lekárstva. Konala sa v krásnom prostredí na rozhraní pohorí Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Miestom konferencie bolo Doškoľovacie a rekreačné zariadenie sociálnej poisťovne na Starých Horách.

Úvodný blok 4 prednášok bol venovaný dominantne hematológii a následne variam. Prof. Hrstková z Brna a MUDr. Grešíková z Bratislavy venovali pozornosť potrebe starostlivosti o prenášačky hemofílie a hemofílii v detskom veku. V excelentných prednáškach zhodnotili súčasný stav a perspektívu v budúcnosti. V ďalšej prednáške doc. Červeňová a MUDr. Černianska z Bratislavy poukázali na nutnosť širokej interdisciplinárnej spolupráce v ambulancii detského nefrológa pri zisťovaní príčiny anémie. Doc. Strnová a MUDr. Urge z Bratislavy podali prehľad o úskaliach pri odhaľovaní endokrinopatií v detskom veku. Dve na seba nadväzujúce retro prednášky prof. Buchanca z Martina boli spomienkou na 50. narodeniny doc. MUDr. Vladimíra Galandu. Prvá z nich „Lipomatóza u 4-ročného chlapca“ odznela na slávnostnej schôdzi Slovenskej lekárskej spoločnosti pri príležitosti 50-tky p. docenta dňa 12. 2. 1964 v Martine. Druhá prednáška „Polymalformačný Klippel-Trénaunay-Weberov syndróm s progresívnou lipodystrofiou“ ako pokračovanie príbehu tejto ďalej spresnenej kazuistiky bola prednesená na 1. pracovnej konferencii Slovenskej pediatrickej spoločnosti v Martine dňa 21. 10. 1966 za predsedníctva prof. MUDr. J. Michaličkovej, DrSc. V následnej bohatej diskusii sa odpovedalo na otázky, obohacoval program o vlastné skúsenosti diskutujúcich a spomínalo aj na časy minulé.

Odpoludňajší program konferencie bol venovaný pneumoalergioimunológii a ftízeológii plus variam. V prvej prednáške prof. Šagát a spol. z Bratislavy referovali o problematike cudzích telies v dýchacích cestách, zdôraznili včasnú diagnostiku a skorú terapeutickú intervenciu. Prednášku doplnili zaujímavými kazuistikami. Ďalšia prednáška doc. Pohanku a spol. z Bratislavy s názvom ,,Špecifiká cystickej fibrózy v dorastovom veku“ poukázala na predlžujúci sa vek prežitia pacientov, ich presun do dorastového a dospelého veku a z toho vyplývajúcich špecifík v terapii až po transplantačnú liečbu. Doc. Jakušová a spol. z Martina referovali o dopade alergie na bielkoviny kravského mlieka diagnostikovanej u dojčiat na vývoj choroby v adolescentnom veku. MUDr. Babecová a spol. z Bratislavy referovali o vplyve chybnej diagnostiky bronchiálnej astmy na osud pacientov v dospievaní. MUDr. Podmanická a spol. z Banskej Bystrice uviedli kazuistiky pacientov, kde pri status astmatikus bol negatívny auskultačný nález na pľúcach. V ďalšej prednáške MUDr. Vargová a spol. z Bratislavy referovali o prípadoch legionellovej infekcie a nutnosti včasnej aj sérologickej diagnostiky. Prof. Furková a spol. z Bratislavy referovali o nutnosti úzkej spolupráce nefrológa a imunológa pri diagnostike a terapii nefrologických pacientov. Prednáška doc. MUDr. Hrebíka a spol. z Bratislavy „Kardiológia v dorastovom lekárstve“ bola venovaná pokrokom v detskej kardiochirurgii na Slovensku a bola spojená s fotoprezentáciou nových priestorov Kardiochirurgického centra pre deti a dospelých v Bratislave, tesne pred dátumom jeho uvedenia do prevádzky. Veľmi bohatá diskusia vzájomne obohatila prednášajúcich, diskutujúcich a pozorné plénum konferencie.

Na druhý deň konferencie boli na programe Varia. MUDr. Birková a spol. z Bratislavy v prednáške so zaujímavým názvom ,,Keď sa pokazí potrubie...“ referovala o gastroenterologickej problematike. Ďalšia prednáška prof. Kresánka a spol. z Bratislavy bola upozornením na výskyt zriedkavo sa vyskytujúcich intoxikácií ortuťou v rámci Slovenska, registrovaných v TIC Bratislave. Trojica prednášok Ing. Markovej a spol. z Brna a Bratislavy, MUDr. Hajdúka a spol. z Bratislavy a prof. MUDr. Illyésa z Budapešti bola venovaná Bemer terapii. Autori pútavou prezentáciou o šírení pulzových vĺn, o mikrocirkulácii, možnostiach priaznivého ovplyvňovania terminálnej perfúzie pri neinvazívnej opakovanej aplikácií Bremer terapie presviedčali auditórium o vhodnosti rozšírenia tejto metódy. V zahraničí sa využíva ďaleko častejšie ako u nás. Je úspešná pri liečení kožných defektov, popálenín, psoriázy, diabetickej nohy, opuchov aj pri hypertenzii. V rámci niekoľkých kazuistík bolo zdokumentované aj úspešné liečenie jednej z účastníčok konferencie. Bemer terapia podľa autorov môže priaznivo pôsobiť aj pri polyneuropatiach a niektorých psychických poruchách. Blok prednášok bol zakončený bohatou diskusiou a demonštráciou prístroja.

V spoločenskej časti konferencie bola už tradičná vernisáž olejomalieb prof. MUDr. Janky Buchancovej z Martina a umeleckých diel Ing. Karla Hrstku z Brna. Bohatá účasť dokumentovala vzťah lekárov k umeniu, niektorí z nich tiež maľujú, vo svojich domovoch majú diela viacerých výtvarníkov.

Konferencia sa konala v srdečnom, priateľskom ovzduší. Veľká vďaka patrí iniciátorke podujatia prof. MUDr. Kataríne Furkovej z Bratislavy a jej spolupracovníkom a tiež Ing. Danici Paulenovej a p. redaktorke Eve Stachovej z AMEDI Bratislava. Organizačný výbor pozval účastníkov konferencie a ďalších záujemcov na XXXV. Konferenciu dorastového lekárstva, ktorá bude na Starých Horách v septembri 2020 a bude venovaná nedožitému 85. výročiu narodenia prof. MUDr. Miroslava Šašinku, DrSc.

K správe pripájam niekoľko obrázkov z vernisáže: Súsošie Betlehem a obraz Jízda králů v Kyjově od K. Hrstku (obr. 1 a 2),olejomaľbu Zima v Tatrách (obr. 3) od J. Buchancovej, ktorá je v popredí s účastníkmi vernisáže na obr. 4.

Súsošie Betlehem, autor ing. K. Hrstka
Obr. 1. Súsošie Betlehem, autor ing. K. Hrstka

Jízda králů v Kyjově, autor ing. K. Hrstka.
Obr. 2. Jízda králů v Kyjově, autor ing. K. Hrstka.

Zima v Tatrách, autorka prof. J. Buchancová.
Obr. 3. Zima v Tatrách, autorka prof. J. Buchancová.

Účastníci vernisáže, ktorá bola súčasťou spoločenskej
časti konferencie.
Obr. 4. Účastníci vernisáže, ktorá bola súčasťou spoločenskej časti konferencie.

Doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 8

2019 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se