Navždy nás opustila první dáma české dětské tyreologie, paní prof. MUDr. Olga HNÍKOVÁ, CSc.
*29. listopadu 1931 – 22. prosince 2017


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2018; 73 (1): 53-54.
Kategorie: Osobní zprávy

Paní profesorka pocházela z Prahy. Maturovala na Prvním městském dívčím gymnáziu Elišky Krásnohorské. Pregraduální medicínské vzdělávání ukončila v roce 1957 na tehdejší Fakultě dětského lékařství, dnešní 2. lékařské fakultě UK v Praze. Po promoci se tenkrát odcházelo na tzv. „umístěnku“ a tak své první pediatrické klinické zkušenosti v roli sekundární lékařky sbírala v letech 1957–1959 na dětském oddělení ve Slaném. V letech 1961–1964 pracovala jako obvodní dětská lékařka v obcích v okolí Slaného.


Od roku 1965 natrvalo spojila svou klinickou praxi, pedagogickou a výzkumnou činnost s původně hygienickou, nyní 3. lékařskou fakultou UK a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. Stala se žákyní, přítelkyní a následovnicí zakladatelky české dětské endokrinologie, paní prof. Čížkové-Písařovicové, která vedla Kliniku dětí a dorostu do roku 1973. Na její klinice působila postupně v pozicích technicko-vědecké pracovnice, ordinářky pro dětskou endokrinologii a primářky. Neměla to však politicky lehké. Kvůli „nežádoucímu západnímu vlivu“ na studenty byla přeřazena ze školského na zdravotnické místo a na sklonku totality byla odvolána i z místa zdravotnického zástupce. Před politickými problémy doby se nikdy nesklonila a neponížila a své pozice vždy opírala jen o etiku a odbornost. Paní profesorka si dokázala i v těžkých dobách udržet kontakt s vyspělým světem. Publikovala v kvalitních zahraničních časopisech v době, kdy jsme o jejich existenci ani nevěděli, a systematicky přinášela inspirace a mezinárodní kontakty do české dětské endokrinologie. Teprve v roce 1990 jí byla umožněna habilitace a v r. 1993 jmenování profesorkou.

Na základě zkušeností z ročního pobytu (1969–1970) v „Department of Endocrinology and Metabolism“ na University of Utah v Salt Lake City ve Spojených státech zavedla u nás v roce 1972 stanovení celkového tyroxinu metodou RIA. Pomocí této metody provedla první pilotní studie novorozeneckého screeningu vrozené hypotyreózy v ČR. Publikovala na 170 původních prací a byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou 7 českých grantů a 4 evropských studií. Její zkušenosti byly koncentrovány v monografii „Kongenitální hypotyreóza“ (Avicenum 1989) a v dalších 6 monografiích, jejichž je spoluautorkou. V roce 1989 se stala prvním českým řádným členem Evropské společnosti dětské endokrinologie (ESPE).

V letech 1990–1997 vedla „svou mateřskou“ Kliniku dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV ve funkci přednostky. Život kliniky byl otiskem její osobnosti, skromnosti a celoživotní pokory před medicínou. Vyrovnanost, uměřenost ve všech situacích, přirozená autorita, dar naslouchat, rozmlouvat a hledat cestu ze spletitých problémů byly přijímány jako samozřejmost.

Paní profesorka se stala jednou z vedoucích osobností české dětské endokrinologie a bezesporu nejvýznamnějším naším dětským tyreologem. V aktivním klinickém životě pokračovala až do počátku prosince 2017, dokud jí fyzické síly nezradily. Po celou dobu se starala o své pacienty v endokrinologické ambulanci, přednášela medikům, účastnila se státních závěrečných zkoušek z pediatrie, vychovala stovky lékařů.

Největším přínosem paní profesorky v celostátním kontextu bylo mnohaleté úsilí a často boj s nepřejícími postoji dobových zdravotnických představitelů s cílem zavést novorozenecký screening zaměřený na včasné odhalení vrozené hypotyreózy. Její úsilí a odhodlání bylo završeno v roce 1985, kdy se v tehdejším Československu stal tento screening vedle fenylketonurie druhým, celoplošně (celostátně) prováděným novorozeneckým screeningem. Neméně významným přínosem je její zásadní podíl na vyřešení jodového deficitu v České republice. Těmito počiny umožnila tisícům dětem žít plnohodnotný život bez jinak neodvratného těžkého mozkového postižení. Jako první u nás úspěšně použila analoga gonadoliberinu v léčbě předčasné puberty.

Obraz osobnosti paní profesorky dotváří její kulturní a sportovní zájmy. Především hudba, hrála výtečně na klavír. Byla milovnicí krásné literatury a malířství. Věnovala se turistice a kanoistice. Bohatost jejího života byla završena naplněnou rodinou, synem a dcerou, rovněž lékaři, vnoučaty a pravnoučaty.

My, žáci a spolupracovníci naší vážené a milé paní profesorky, jsme vděčni za vše, co vykonala pro dětské pacienty, pro českou pediatrii a endokrinologii a pro nás lékaře jak odborně, tak lidsky. Osobnost paní profesorky nám zůstává trvalým vzorem.

Za kolektiv pracovníků Kliniky dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, za Českou pediatrickou společnost a Českou endokrinologickou společnost ČLS JEP

Felix Votava, Jan Lebl


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se