Profesor Jiří Nevoral sedmdesátiletý


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2012; 67 (6): 419.
Kategorie: Osobní zprávy


Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc., oslavil v tomto roce své 70. narozeniny. Maturoval v Praze, jako dorostenec dosáhl velkých úspěchů ve sportovní střelbě. Promoval v roce 1965 na Fakultě dětského lékařství UK v Praze. Během studia pracoval jako pomocná síla v Ústavu fyziologie, kde si jej jako výborného studenta vybral obávaný examinátor doc. MUDr. Jindřich Sedláček, řada mediků se nestala lékaři, když neuspěli u jeho rigorosa. Po promoci nastoupil do Plzně a z tamní dětské kliniky se vrátil do Prahy na I. dětskou kliniku umístěnou tehdy ještě v areálu Dětské nemocnice Na Karlově. Pracoviště se přesunulo v roce 1971 do Motola a prof. Nevoral zde působí dodnes bez přerušení více než 40 let! Absolvoval dvě atestace z pediatrie a začal se intenzivně věnovat problematice onemocnění zažívacího traktu u dětí. V roce 1985 obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Některé hodnoty žaludeční sekrece a jejich využití v pediatrické praxi“, habilitován byl v roce 1991 a v roce 2005 jmenován profesorem pediatrie Univerzity Karlovy v Praze.

Při budování klinického pracoviště dětské gastroenterologie včetně pediatrické endoskopie dokonale využil několika svých zahraničních stáží (Stockholm, Lund, Brusel, Hannover, Heidelberg). Za podpory pracoviště se podařilo vybudovat endoskopickou jednotku, která dnes snese srovnání se světovými špičkovými zařízeními, v Motole tak je možno provádět celé spektrum běžných dia-gnostických i terapeutických výkonů u dětí včetně kojenců. „Gastro“ oddělení Pediatrické kliniky ve spolupráci s kojeneckým oddělením dnes pečuje o nejtěžší pacienty, včetně přípravy dětí k transplantaci jater a následné péče o tyto rizikové pacienty. Ze zahraničí přivážel Nevoral vždy nové nápady, které uváděl rychle do praxe. Pracoviště mělo vždy živé kontakty se zahraničními kolegy, především v Německu a Rakousku, Nevoral byl také dlouho nejvýznamnějším českým zástupcem v Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN). Dodnes udržuje aktivní kontakty i s kolegy z německé Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung. Uznáním úrovně dětské gastroenterologie v ČR byla i výzva uspořádat evropský kongres ESPGHAN, který se konal v Praze v roce 2003, Nevoral byl jeho prezidentem. Kongres překonal počtem účastníků historický rekord. Důležitá je i jubilantova činnost v rámci Pracovní skupiny dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy při České pediatrické společnosti, je jejím aktivním členem, ať už dříve jako předseda nebo člen výboru. Společně s prof. Radou a prof. Fričem založil Nevoral Společnost pro probiotika a prebiotika a je jejím současným předsedou. Společnost uvádí na pravou míru masmediální nadšení nad probiotiky všeho druhu a snaží se o racionální přístup k problému na úrovni evidence based medicine.

Na seznamu publikační činnosti profesora Jiřího Nevorala jsou uvedeny dvě monografie: „Onemocnění jater v dětském věku“ a „Výživa v dětském věku“, napsal i několik kapitol věnovaných dětské gastroenterologii v dalších monografiích. Je autorem a spoluautorem celkem 180 článků v českých a zahraničních časopisech a byl úspěšným řešitelem a spoluřešitelem řady grantových projektů. Z uvedeného výčtu vyplývá, že i přes svůj věk je Nevoral stále velmi aktivním členem kliniky, přednáší našim a zahraničním studentům a práce jej evidentně pořád baví. V soukromí je profesor Nevoral vynikajícím vypravěčem řady historek, ať již jako pamětník kliniky Na Karlově či v Motole, v jeho přítomnosti se nikdo nenudí. Stále dokáže být svým kolegům dobrým rádcem a na prvním místě je pro něj vždy pacient – a to nikoliv pacient ve smyslu laboratorních výsledků na monitoru počítače, ale jeho klinický stav. A to je – přiznejme si – v dnešní době stále vzácnější úkaz.

Kolektiv nejbližších spolupracovníků a celé Pediatrické kliniky z Motola přeje prof. Nevoralovi ještě dlouhá léta aktivního života a radosti z dosud vykonané práce, radost z vnoučat. Přejeme ale i prožití řady zajímavých životních situací, z nichž může pak jubilant čerpat inspiraci pro své oblíbené historky, kterými vždy potěší své posluchače.

Jan Janda a Jiří Bronský 


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se