Hospitalizace dětí a dospívajících pro intoxikaci alkoholem a drogami na dětských odděleních v ČR


Autoři: P. Kabíček
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. J. Zeman, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2011; 66 (5): 322.
Kategorie: Aktuální téma

V únoru t. r. byla na ministerstvu zdravotnictví ustavena pracovní skupina, která se zabývá problematkou abúzu alkoholu a dalších návykových látek u dětí a dospívajících. Jejími členy jsou přednostka Pediatrické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Krč Praha doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc., MUDr. Pavel Kabíček, CSc., z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha – jako zástupce dorostové medicíny, MUDr. Marian Koranda, primář Detoxu Praha, Nemocnice milosrdných sester K. Boromejského Pod Petřínem, dětský psychiatr MUDr. Jaroslav Matýs z ambulantního oddělení dětské a dorostové psychiatrie z Ostravy a dvě pracovnice ministerstva zdravotnictví: MUDr. Iva Truellová a Mgr. Jarmila Vedralová.

Úkolem této pracovní skupiny je vypracovat algoritmus pro hospitalizace dětí a dospívajících, kteří jsou akutně intoxikováni alkoholem a/nebo drogami. Zkušenosti z posledních let ukazují, že počet těžkých alkoholových intoxikací se u nás zvyšuje a zhoršuje se také závažnost jednotlivých případů. To koresponduje s celoevropsky referovaným trendem u mladých lidí – pít alkohol k dosažení co nejrychlejší alterace stavu.

Oficiální statistiky ukazují, že akutní intoxikace návykovými látkami v dětství a adolescenci jsou nedostatatečně hlášeny. Např. podle statistiky ÚZIS bylo v roce 2009 hospitalizováno jen 42 dospívajících ve věku 15–19 let se základní diagnózou F10.0 (akutní intoxikace alkoholem)! Proto se chceme pokusit tento problém v ČR zmapovat. Získaná data pak budou použita jako východisko další práce skupiny.

Dne 21. dubna t. r. jsem o připravované studii referoval na výboru České pediatrické společnosti a výbor studii podpořil. V průběhu léta t. r. jsme oslovili přednosty dětských klinik a primáře českých a moravských dětských lůžkových oddělení a požádali je o spolupráci na statistice posledních 5 let počtu, závažnosti a některých dalších důležitých dat u hospitalizovaných dětí a dospívajících s intoxikací alkoholem a/nebo drogami. V průběhu podzimu pak proběhne statistické zhodnocení.

Projekt je podpořen dotací MZ č. OZS/22/313/11; evidenční číslo projektu 22/11/PDD. 

MUDr. Pavel Kabíček, CSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství

1. LF UK a VFN

Ke Karlovu 2

128 08 Praha 2

e-mail: p.kabicek@post.cz 


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2011 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se