Hospitalizace dětí a dospívajících pro intoxikaci alkoholem a drogami na dětských odděleních v ČR


Autoři: P. Kabíček
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. J. Zeman, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2011; 66 (5): 322.
Kategorie: Aktuální téma

V únoru t. r. byla na ministerstvu zdravotnictví ustavena pracovní skupina, která se zabývá problematkou abúzu alkoholu a dalších návykových látek u dětí a dospívajících. Jejími členy jsou přednostka Pediatrické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Krč Praha doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc., MUDr. Pavel Kabíček, CSc., z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha – jako zástupce dorostové medicíny, MUDr. Marian Koranda, primář Detoxu Praha, Nemocnice milosrdných sester K. Boromejského Pod Petřínem, dětský psychiatr MUDr. Jaroslav Matýs z ambulantního oddělení dětské a dorostové psychiatrie z Ostravy a dvě pracovnice ministerstva zdravotnictví: MUDr. Iva Truellová a Mgr. Jarmila Vedralová.

Úkolem této pracovní skupiny je vypracovat algoritmus pro hospitalizace dětí a dospívajících, kteří jsou akutně intoxikováni alkoholem a/nebo drogami. Zkušenosti z posledních let ukazují, že počet těžkých alkoholových intoxikací se u nás zvyšuje a zhoršuje se také závažnost jednotlivých případů. To koresponduje s celoevropsky referovaným trendem u mladých lidí – pít alkohol k dosažení co nejrychlejší alterace stavu.

Oficiální statistiky ukazují, že akutní intoxikace návykovými látkami v dětství a adolescenci jsou nedostatatečně hlášeny. Např. podle statistiky ÚZIS bylo v roce 2009 hospitalizováno jen 42 dospívajících ve věku 15–19 let se základní diagnózou F10.0 (akutní intoxikace alkoholem)! Proto se chceme pokusit tento problém v ČR zmapovat. Získaná data pak budou použita jako východisko další práce skupiny.

Dne 21. dubna t. r. jsem o připravované studii referoval na výboru České pediatrické společnosti a výbor studii podpořil. V průběhu léta t. r. jsme oslovili přednosty dětských klinik a primáře českých a moravských dětských lůžkových oddělení a požádali je o spolupráci na statistice posledních 5 let počtu, závažnosti a některých dalších důležitých dat u hospitalizovaných dětí a dospívajících s intoxikací alkoholem a/nebo drogami. V průběhu podzimu pak proběhne statistické zhodnocení.

Projekt je podpořen dotací MZ č. OZS/22/313/11; evidenční číslo projektu 22/11/PDD. 

MUDr. Pavel Kabíček, CSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství

1. LF UK a VFN

Ke Karlovu 2

128 08 Praha 2

e-mail: p.kabicek@post.cz 


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2011 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se