Prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc. – 80 let


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (6): 415-416.
Kategorie: Osobní zprávy

V uplynulých dnech oslavil své 80. narozeniny pan prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc., dlouholetý přednosta Dětské kliniky ILF (později IPVZ) v Praze-Krči a čelný představitel české sociální pediatrie.

Rodák z Prahy, syn učitele a vychovatelky, studoval v Písku a Prachaticích, kde také maturoval. Medicínu studoval na Fakultě dětského lékařství UK v Praze, kde v r. 1955 promoval s vyznamenáním. V té době také absolvoval studia psychologie a pedagogiky na vysoké škole pedagogické. Po promoci pracoval na dětských odděleních v Táboře, Benešově a od r. 1961 jako primář dětského oddělení ve Vlašimi.

jp_32284_f_1
jp_32284_f_1

Rodinná anamnéza i zájem o pedagogiku a psychologii dítěte předurčily jeho zaujetí pro děti nějak ohrožené a znevýhodněné. Stal se tak zakladatelem české sociální pediatrie. Tento svůj zájem uplatnil výrazně v době svého působení jako vedoucí oddělení na Ministerstvu zdravotnictví v letech 1964–1967, kde měl na starost kojenecké ústavy, dětské domovy a jesle. Později se stal též asistentem pro sociální pediatrii na Dětské klinice ILF, kterou tehdy vedl prof. Švejcar. Ve snaze hledat nové formy péče o děti bez vlastní rodiny byl v 70. letech spolu s dalšími osobnostmi (např. prof. Matějček) zakladatelem SOS dětských vesniček v tehdejším Československu. Tyto aktivity nejen podporoval a organizoval, ale snažil se je také odborně zhodnotit. Vytvořil dotazník pro zhodnocení životních jistot a perspektivy dětí bez vlastní rodiny, který dokazoval signifikantní posun v hodnotách dětí právě z dětských vesniček oproti dětem v jiných formách ústavní péče. Později také vytvořil Dotazník funkčnosti rodiny, jako nástroj pro včasnou detekci poruch rodiny, který se stal koncem 80. let součástí náplně preventivních prohlídek v dětském věku.

Od r. 1971 pracoval na dětském oddělení Fakultní polikliniky Středočeského kraje, později jako primář dětského oddělení Fakultní polikliniky v Praze 1 v Klimentské ulici. V r. 1973 získává titul kandidáta věd s prací „Děti narozené mimo manželství“. V r. 1980 pak habilituje s prací „Sociální problémy v pediatrii“. V témže roce nastupuje jako vedoucí katedry pediatrie a přednosta Dětské kliniky ILF v Praze-Krči.

Jako hlavní garant specializačního vzdělávání v pediatrii usiluje o to, aby pediatři měli široký rozhled o celém oboru, aby měli nejen hluboký klinický základ, ale uměli vést rodiče v péči o děti, aby uměli diagnostikovat poruchy rodiny a aby byli za každých okolností ochránci práv dítěte. K tomu vedl i své spolupracovníky. Byl přísným, někdy i obávaným, ale vždy spravedlivým examinátorem u atestačních zkoušek. Pověstná byla jeho příprava a dokonalé utajení otázek pro zkoušené. Snažil se vychovávat své následovníky, mnoho mladých kolegů zahrnoval mnohdy řadou úkolů s cílem naučit se vzdělávat, vědecky myslet a pracovat. Mnozí, dnes už s úsměvem, vzpomínají na neoblíbené páteční odpolední vizity.

V roce 1985 obhájil doktorát věd s prací „Poruchy rodiny ve vztahu k dítěti“. V roce 1987 byl jmenován profesorem dětského lékařství. V rámci kliniky založil vědecko-výzkumnou laboratoř preventivní a sociální pediatrie, první pracoviště svého druhu u nás. Počátkem 90. let založil a stal se vedoucím Dětského krizového centra pro týrané a zneužívané děti v Praze, opět prvního zařízení svého druhu v Praze. To vše svědčí o jeho velké předvídavosti aktuální problematiky vývoje a zdraví dětí.

Prof. Dunovský je autorem více než 250 odborných prací a několika monografií, z nichž nejznámější je první učebnice sociální pediatrie (název „Sociální pediatrie“ tehdy nebyl ještě povolen) s názvem „Sociální a právní problematika v dětském lékařství“, kterou vydal spolu s dr. Stolínovou v r. 1979. V roce 1989 napsal spolu s kolegy z tehdejší NDR (Eggers a spol.) učebnici „Sociální pediatrie“ a v roce 1995 první monografii svého druhu u nás „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě“ (spolu s autory Matějčkem, Dytrychem). V roce 1999 vyšla poslední učebnice „Sociální pediatrie – vybrané kapitoly“, jejímž byl prof. Dunovský hlavním autorem.

Prof. Dunovský je čestným předsedou Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP, korespondujícím členem Německé společnosti sociální pediatrie a členem Newyorské akademie věd.

Vážený pane profesore, za všechny Vaše kolegy, spolupracovníky a žáky Vám přejeme především hodně zdraví, radosti a pohody do dalších let Vašeho života.

Ad multos annos !!!

MUDr. František Schneiberg
Doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se