Vzdělávací akce IPVZ – 1. pololetí 2010


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (1): 41-44.
Kategorie: Zprávy

Katedra pediatrie FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Vedoucí: doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc., tel. 261 083 180,
fax 261 083 231, e-mail: pediatr@ftn.cz, hana.houstkova@ftn.cz

220001101 Specializační kurz – Základy dětského lékařství

Určeno pro lékaře připravující se k atestacím z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost před ukončením povinného pediatrického základu.

Program: Kontrola znalostí a dovedností, test na závěr společného pediatrického základu.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.,

MUDr. H. Cabrnochová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

10. 5. 2010–14. 5. 2010

220001102 Specializační kurz v dětském lékařství

Určeno pro lékaře připravující se k atestaci z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Vybrané aktuální problémy z klinické pediatrie, doplnění znalostí k atestacím.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

12. 4. 2010–16. 4. 2010

220001103 Specializační kurz v dětském lékařství

Určeno pro lékaře, připravující se k atestaci z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Vybrané aktuální problémy z klinické pediatrie, doplnění znalostí k atestacím.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

19. 4. 2010–23. 4. 2010

220001104 Kurz v neonatologii

Určeno pro neonatology, dětské lékaře a sestry pracující na novorozeneckých odděleních.

Program: Aktuální témata z péče o novorozence, vycházející a určená pro praxi.

Vedoucí: MUDr. J. Zach

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

25. 3. 2010

220001105 Kurz – Aktuality v pediatrii

Určeno pro dětské lékaře, dětské kardiology a dětské nefrology.

Program: Nutriční problematiky u akutních a chronických stavů v pediatrii, problematika domácí nutriční péče. Hypertenze v dětském věku, hodnocení TK, ABPM v dětském věku.

Vedoucí: prof. MUDr. J. Slaný, CSc.,

MUDr. T. Šuláková

Místo konání: Ostrava - Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

4. 2. 2010–5. 2. 2010

220001107 Specializační odborná stáž – Dětská kardiologie

Určeno pro dětské lékaře, neonatology, dětské kardiology, lékaře v přípravě k atestaci z dětské kardiologie.

Program: Diagnostika a léčba srdečních onemocnění u dětí.

Školitel: prof. MUDr. V. Chaloupecký, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 12 000,- Kč

4. 1. 2010–22. 1. 2010

1. 3. 2010–19. 3. 2010

220001108 Specializační odborná stáž – Operace vrozených srdečních vad

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z kardiochirurgie.

Program: Technika operací. Mimotělní podpůrný oběh u dětí. Pooperační komplikace a jejich řešení.

Školitel: prof. MUDr. T. Tláskal, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 14 000,- Kč

1. 2. 2010–26. 2. 2010

1. 3. 2010 – 26. 3. 2010

220001109 Odborná stáž – Prenatální echokardiografie

Určeno pro dětské kardiology a gynekology s atestací.

Program: Echokardiografická diagnostika vrozených srdečních vad a poruch srdečního rytmu u plodu v II. a III. trimestru gravidity.

Školitel: MUDr. J. Škovránek, CSc.,

MUDr. V. Tomek

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

1. 2. 2010–12. 2. 2010

1. 3. 2010–12. 3. 2010

220001110 Odborná stáž – Echokardiografie u dětí

Určeno pro dětské kardiology, dětské lékaře a neonatology s atestací.

Program: Echokardiografická diagnostika vrozených srdečních vad u dětí, včetně transezofageální a pooperační echokardiografie.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

11. 1. 2010–22. 1. 2010

Školitel: MUDr. J. Škovránek, CSc.,

MUDr. V. Tomek

15. 3. 2010–26. 3. 2010

Školitel: MUDr. J. Škovránek, CSc.

220001111 Odborná stáž – Funkční plicní vyšetření

Určeno pro sestry z alergologických a plicních ambulancí.

Program: Individuální plán školení, doplnění nových poznatků v oboru, aktivní práce v laboratoři funkčního vyšetření.

Školitel: MUDr. J. Pohl

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie, pavilon G2

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

25. 1. 2010–29. 1. 2010

220001112 Odborná stáž – Neonatologická péče

Určeno pro lékaře pracující na novorozeneckých odděleních I. a II. typu.

Program: Teoreticky – problematika novorozenecké asfyxie, výživy, infekcí, pneumopatií, GIT problémů, zásady péče o nedonošené novorozence. Prakticky – resuscitace, totální parenterální výživa, zásady vedení UPV.

Školitel: MUDr. J. Zach

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

25. 1. 2010–5. 2. 2010

12. 4. 2010–23. 4. 2010

17. 5. 2010–28. 5. 2010

220001113 Odborná stáž – Funkční plicní diagnostika

Určeno pro lékaře zabývající se diagnostikou a léčbou respiračních nemocí v dětském věku.

Program: Základní a podrobná vyšetření, bronchomotorické testy, indikace k vyšetření, vyhodnocení poruch ventilace.

Školitel: MUDr. J. Pohl

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

15. 2. 2010–26. 2. 2010

220001114 Odborná stáž – Dětská gastroenterologie a hepatologie

Určeno pro lékaře po absolvování pediatrického základu, se zájmem o dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na klinickou péči o ambulantní a hospitalizované dětské pacienty s chronickým onemocněním gastrointestinálního traktu a s poruchami výživy.

Školitel: prof. MUDr. J. Nevoral, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

1 týden

220001115 Odborná stáž – Dětská endokrinologie

Určeno pro lékaře se společným pediatrickým základem, s atestací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství nebo neonatologie, se zájmem o dětskou endokrinologii.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na součinnost praktických dětských lékařů a lékařů dětských lůžkových oddělení s dětskou endokrinologickou ordinací.

Školitel: prof. MUDr. J. Lebl, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

1 týden

220001116 Odborná stáž – Dětská nefrologie

Určeno pro lékaře po absolvování pediatrického základu, se zájmem o dětskou nefrologii.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na klinickou péči o ambulantní a hospitalizované dětské pacienty s akutním a chronickým onemocněním ledvin.

Školitel: doc. MUDr. T. Seeman, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

1 týden

220001117 Odborná stáž – Nezvratné selhání ledvin

Určeno pro lékaře s atestací z dětského lékařství se zájmem o nefrologii, event. před atestací z oboru dětská nefrologie.

Program: Kompletní léčba kojenců a batolat s nezvratným selháním ledvin včetně léčby peritoneální dialýzy

Školitel: doc. MUDr. K. Bláhová, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

1 týden

220001118 Odborná stáž – Intenzivní péče v dětském lékařství

Určeno pro lékaře se specializací v dětském lékařství a zájmem o pediatrickou intenzivní péči.

Program: Umělá plicní ventilace, farmakoterapie urgentních stavů, parenterální a enterální výživa, sledování metabolické situace dětí v kritických stavech, nepřímá kalorimetrie, katetrizace žilního systému, anestezie a analgosedace v podmínkách pediatrické JIP.

Školitel: MUDr. V. Dedek, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 3000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

3 dny

220001119 Odborná stáž – Dětská nefrologie

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

Program: Diagnostika a léčba IMC, uropatií a dysfunkcí dolních močových cest, problematika glomerulonefritid, proteinurií a hematurií, biopsie ledvin, hypertenze v dětském věku.

Školitel: MUDr. T. Šuláková,

prof. MUDr. J. Slaný, CSc.

Místo konání: Ostrava - Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

1 týden

220001120 Odborná stáž – Dětská gastroenterologie

Určeno pro lékaře dětských oddělení NsP, lékaře v přípravě k atestaci z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, lékaře specializující se v oboru dětská gastroenterologie.

Program: Problematika idiopatických střevních zánětů – diagnostika a léčba, poruchy motility, základy enterální a parenterální výživy v dětském věku.

Školitel: prof. MUDr. J. Slaný, CSc.,

MUDr. T. Šuláková

Místo konání: Ostrava - Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

1 týden

206001120 Odborná stáž – Systém diferencované péče o novorozence

Určeno pro neonatology a porodníky.

Program: Primární zajištění novorozence. Ohrožený novorozenec. Specializovaná péče o novorozence velmi nízké hmotnosti. Spolupráce neonatologa a porodníka.

Školitel: doc. MUDr. Z. Straňák, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

25. 2. 2010

25. 3. 2010

29. 4. 2010

220201101 Kurz – Současné trendy dorostového lékařství v ČR

Určeno pro dorostové lékaře, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost, pracovní lékaře a hygieniky.

Program: Organizace dorostové péče u nás a ve světě v posledních deseti letech. Rizikové chování v dospívání a změny ve zdravotním stavu mládeže. Zdravotně profesní problematika v adolescenci. Poruchy výživy – obezita a poruchy příjmu potravy v dorostovém věku.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

19. 2. 2010

220201102 Kurz dorostového lékařství I.

Určeno pro dětské lékaře před ukončením základního kmene dětského lékařství.

Program: Specifické zvláštnosti období dospívání, chronické somatické choroby, které začínají často v adolescenci. Psychologický a sociální vývoj jedince v dospívání, nejčastější poruchy psychosociální adaptace. Poruchy příjmu potravy v adolescenci, diagnostika a základní terapeutické přístupy.

Akce je pořádána ve spolupráci s katedrou pediatrie v rámci kurzu před ukončením základního kmene dětského lékařství v rozsahu 4 hodin.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, FTN, Vídeňská 800

Předpokládaná cena: 500,- Kč

12. 5. 2010

220201103 Kurz dorostového lékařství II.

Určeno pro dětské lékaře před atestací z dětského lékařství.

Program: Syndrom rizikového chování jako hlavní faktor morbidity a mortality dospívajících. Nástroje preventivního poradenství v oblasti návykových látek, práce s Manuálem drogové prevence pro praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD). Dotazník CRAFFT a jeho využití v pediatrické praxi. Poruchy reprodukčního zdraví dospívajících, preventivní poradenství v této oblasti, antikoncepční metody v adolescenci, jejich výhody a rizika. Režimová opatření při hormonální antikoncepci. Sexuálně přenosné choroby, screening a prevence, gravidita u dospívající dívky.

Akce je pořádána ve spolupráci s katedrou pediatrie v rámci kurzu před atestací z dětského lékařství v rozsahu 4 hodin.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, FTN, Vídeňská 800

Předpokládaná cena: 500,- Kč

14. 4. 2010

220201105 Odborná stáž – Klinická problematika dorostu

Určeno pro dětské lékaře a praktické lékaře.

Program: Komunikace s dospívajícími a psychosociální aspekty onemocnění v adolescenci.

Školitel: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

8. 2. 2010


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se