Vzdělávací akce IPVZ – 1. pololetí 2010


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (1): 41-44.
Kategorie: Zprávy

Katedra pediatrie FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Vedoucí: doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc., tel. 261 083 180,
fax 261 083 231, e-mail: pediatr@ftn.cz, hana.houstkova@ftn.cz

220001101 Specializační kurz – Základy dětského lékařství

Určeno pro lékaře připravující se k atestacím z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost před ukončením povinného pediatrického základu.

Program: Kontrola znalostí a dovedností, test na závěr společného pediatrického základu.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.,

MUDr. H. Cabrnochová

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

10. 5. 2010–14. 5. 2010

220001102 Specializační kurz v dětském lékařství

Určeno pro lékaře připravující se k atestaci z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Vybrané aktuální problémy z klinické pediatrie, doplnění znalostí k atestacím.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

12. 4. 2010–16. 4. 2010

220001103 Specializační kurz v dětském lékařství

Určeno pro lékaře, připravující se k atestaci z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Vybrané aktuální problémy z klinické pediatrie, doplnění znalostí k atestacím.

Vedoucí: doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

19. 4. 2010–23. 4. 2010

220001104 Kurz v neonatologii

Určeno pro neonatology, dětské lékaře a sestry pracující na novorozeneckých odděleních.

Program: Aktuální témata z péče o novorozence, vycházející a určená pro praxi.

Vedoucí: MUDr. J. Zach

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

25. 3. 2010

220001105 Kurz – Aktuality v pediatrii

Určeno pro dětské lékaře, dětské kardiology a dětské nefrology.

Program: Nutriční problematiky u akutních a chronických stavů v pediatrii, problematika domácí nutriční péče. Hypertenze v dětském věku, hodnocení TK, ABPM v dětském věku.

Vedoucí: prof. MUDr. J. Slaný, CSc.,

MUDr. T. Šuláková

Místo konání: Ostrava - Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

4. 2. 2010–5. 2. 2010

220001107 Specializační odborná stáž – Dětská kardiologie

Určeno pro dětské lékaře, neonatology, dětské kardiology, lékaře v přípravě k atestaci z dětské kardiologie.

Program: Diagnostika a léčba srdečních onemocnění u dětí.

Školitel: prof. MUDr. V. Chaloupecký, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 12 000,- Kč

4. 1. 2010–22. 1. 2010

1. 3. 2010–19. 3. 2010

220001108 Specializační odborná stáž – Operace vrozených srdečních vad

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z kardiochirurgie.

Program: Technika operací. Mimotělní podpůrný oběh u dětí. Pooperační komplikace a jejich řešení.

Školitel: prof. MUDr. T. Tláskal, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 14 000,- Kč

1. 2. 2010–26. 2. 2010

1. 3. 2010 – 26. 3. 2010

220001109 Odborná stáž – Prenatální echokardiografie

Určeno pro dětské kardiology a gynekology s atestací.

Program: Echokardiografická diagnostika vrozených srdečních vad a poruch srdečního rytmu u plodu v II. a III. trimestru gravidity.

Školitel: MUDr. J. Škovránek, CSc.,

MUDr. V. Tomek

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

1. 2. 2010–12. 2. 2010

1. 3. 2010–12. 3. 2010

220001110 Odborná stáž – Echokardiografie u dětí

Určeno pro dětské kardiology, dětské lékaře a neonatology s atestací.

Program: Echokardiografická diagnostika vrozených srdečních vad u dětí, včetně transezofageální a pooperační echokardiografie.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Dětské kardiocentrum

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

11. 1. 2010–22. 1. 2010

Školitel: MUDr. J. Škovránek, CSc.,

MUDr. V. Tomek

15. 3. 2010–26. 3. 2010

Školitel: MUDr. J. Škovránek, CSc.

220001111 Odborná stáž – Funkční plicní vyšetření

Určeno pro sestry z alergologických a plicních ambulancí.

Program: Individuální plán školení, doplnění nových poznatků v oboru, aktivní práce v laboratoři funkčního vyšetření.

Školitel: MUDr. J. Pohl

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie, pavilon G2

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

25. 1. 2010–29. 1. 2010

220001112 Odborná stáž – Neonatologická péče

Určeno pro lékaře pracující na novorozeneckých odděleních I. a II. typu.

Program: Teoreticky – problematika novorozenecké asfyxie, výživy, infekcí, pneumopatií, GIT problémů, zásady péče o nedonošené novorozence. Prakticky – resuscitace, totální parenterální výživa, zásady vedení UPV.

Školitel: MUDr. J. Zach

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

25. 1. 2010–5. 2. 2010

12. 4. 2010–23. 4. 2010

17. 5. 2010–28. 5. 2010

220001113 Odborná stáž – Funkční plicní diagnostika

Určeno pro lékaře zabývající se diagnostikou a léčbou respiračních nemocí v dětském věku.

Program: Základní a podrobná vyšetření, bronchomotorické testy, indikace k vyšetření, vyhodnocení poruch ventilace.

Školitel: MUDr. J. Pohl

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

15. 2. 2010–26. 2. 2010

220001114 Odborná stáž – Dětská gastroenterologie a hepatologie

Určeno pro lékaře po absolvování pediatrického základu, se zájmem o dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na klinickou péči o ambulantní a hospitalizované dětské pacienty s chronickým onemocněním gastrointestinálního traktu a s poruchami výživy.

Školitel: prof. MUDr. J. Nevoral, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

1 týden

220001115 Odborná stáž – Dětská endokrinologie

Určeno pro lékaře se společným pediatrickým základem, s atestací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství nebo neonatologie, se zájmem o dětskou endokrinologii.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na součinnost praktických dětských lékařů a lékařů dětských lůžkových oddělení s dětskou endokrinologickou ordinací.

Školitel: prof. MUDr. J. Lebl, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

1 týden

220001116 Odborná stáž – Dětská nefrologie

Určeno pro lékaře po absolvování pediatrického základu, se zájmem o dětskou nefrologii.

Program: Strukturovaná stáž zaměřená na klinickou péči o ambulantní a hospitalizované dětské pacienty s akutním a chronickým onemocněním ledvin.

Školitel: doc. MUDr. T. Seeman, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

1 týden

220001117 Odborná stáž – Nezvratné selhání ledvin

Určeno pro lékaře s atestací z dětského lékařství se zájmem o nefrologii, event. před atestací z oboru dětská nefrologie.

Program: Kompletní léčba kojenců a batolat s nezvratným selháním ledvin včetně léčby peritoneální dialýzy

Školitel: doc. MUDr. K. Bláhová, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, Pediatrická klinika 2. LF UK

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

1 týden

220001118 Odborná stáž – Intenzivní péče v dětském lékařství

Určeno pro lékaře se specializací v dětském lékařství a zájmem o pediatrickou intenzivní péči.

Program: Umělá plicní ventilace, farmakoterapie urgentních stavů, parenterální a enterální výživa, sledování metabolické situace dětí v kritických stavech, nepřímá kalorimetrie, katetrizace žilního systému, anestezie a analgosedace v podmínkách pediatrické JIP.

Školitel: MUDr. V. Dedek, CSc.

Místo konání: Praha 4, Vídeňská 800, FTN, katedra pediatrie

Předpokládaná cena: 3000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

3 dny

220001119 Odborná stáž – Dětská nefrologie

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.

Program: Diagnostika a léčba IMC, uropatií a dysfunkcí dolních močových cest, problematika glomerulonefritid, proteinurií a hematurií, biopsie ledvin, hypertenze v dětském věku.

Školitel: MUDr. T. Šuláková,

prof. MUDr. J. Slaný, CSc.

Místo konání: Ostrava - Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

1 týden

220001120 Odborná stáž – Dětská gastroenterologie

Určeno pro lékaře dětských oddělení NsP, lékaře v přípravě k atestaci z dětského lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, lékaře specializující se v oboru dětská gastroenterologie.

Program: Problematika idiopatických střevních zánětů – diagnostika a léčba, poruchy motility, základy enterální a parenterální výživy v dětském věku.

Školitel: prof. MUDr. J. Slaný, CSc.,

MUDr. T. Šuláková

Místo konání: Ostrava - Poruba, tř. 17. listopadu 1790, FNsP, Klinika dětského lékařství

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.

1 týden

206001120 Odborná stáž – Systém diferencované péče o novorozence

Určeno pro neonatology a porodníky.

Program: Primární zajištění novorozence. Ohrožený novorozenec. Specializovaná péče o novorozence velmi nízké hmotnosti. Spolupráce neonatologa a porodníka.

Školitel: doc. MUDr. Z. Straňák, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

25. 2. 2010

25. 3. 2010

29. 4. 2010

220201101 Kurz – Současné trendy dorostového lékařství v ČR

Určeno pro dorostové lékaře, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost, pracovní lékaře a hygieniky.

Program: Organizace dorostové péče u nás a ve světě v posledních deseti letech. Rizikové chování v dospívání a změny ve zdravotním stavu mládeže. Zdravotně profesní problematika v adolescenci. Poruchy výživy – obezita a poruchy příjmu potravy v dorostovém věku.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

19. 2. 2010

220201102 Kurz dorostového lékařství I.

Určeno pro dětské lékaře před ukončením základního kmene dětského lékařství.

Program: Specifické zvláštnosti období dospívání, chronické somatické choroby, které začínají často v adolescenci. Psychologický a sociální vývoj jedince v dospívání, nejčastější poruchy psychosociální adaptace. Poruchy příjmu potravy v adolescenci, diagnostika a základní terapeutické přístupy.

Akce je pořádána ve spolupráci s katedrou pediatrie v rámci kurzu před ukončením základního kmene dětského lékařství v rozsahu 4 hodin.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, FTN, Vídeňská 800

Předpokládaná cena: 500,- Kč

12. 5. 2010

220201103 Kurz dorostového lékařství II.

Určeno pro dětské lékaře před atestací z dětského lékařství.

Program: Syndrom rizikového chování jako hlavní faktor morbidity a mortality dospívajících. Nástroje preventivního poradenství v oblasti návykových látek, práce s Manuálem drogové prevence pro praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD). Dotazník CRAFFT a jeho využití v pediatrické praxi. Poruchy reprodukčního zdraví dospívajících, preventivní poradenství v této oblasti, antikoncepční metody v adolescenci, jejich výhody a rizika. Režimová opatření při hormonální antikoncepci. Sexuálně přenosné choroby, screening a prevence, gravidita u dospívající dívky.

Akce je pořádána ve spolupráci s katedrou pediatrie v rámci kurzu před atestací z dětského lékařství v rozsahu 4 hodin.

Vedoucí: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 4, FTN, Vídeňská 800

Předpokládaná cena: 500,- Kč

14. 4. 2010

220201105 Odborná stáž – Klinická problematika dorostu

Určeno pro dětské lékaře a praktické lékaře.

Program: Komunikace s dospívajícími a psychosociální aspekty onemocnění v adolescenci.

Školitel: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

8. 2. 2010


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se