Infekce bakteriemi Pseudomonas aeruginosa u nemocných cystickou fibrózou Možnosti diagnostiky a klinické výstupy tříleté studie


Infection with Bacteria Pseudomonas aeruginosa in Patients with Cystic Fibrosis Diagnostics Possibilities and Clinical Outcomes of a Three-Year Study

Cystic fibrosis is a serious genetically determined disease with the frequency of 1:
2500 to 3500 live born children in our population. This multi-organ disease affects especially respiratory and gastrointestinal tract. The respiratory defect with participation of a severe infection is the main cause of progressive respiratory failure and premature death. The main severe pathogens include Pseudomonas aeruginosa and bacteria of the Burkholderia cepacia complex. Early detection of this infection helps to postpone chronic infection and identification of highly communicable, epidemic strains helps to introduce targeted anti-epidemic measures, which prevent the transfer of infection among patients and decrease incidence of new infections. The introduction of precise diagnosis based on PCR methods became the landmark of diagnostics of the Burkholderia cepacia complex. The importance of this method is lower in the diagnostics of Pseudomonas aeruginosa infection due to a less precise detection. The authors draw attention to timely detection and therapy of intection by Pseudomonas aeruginosa based on regular cultures combined with PCR detection (optimally in monthly intervals) together with examination of anti Pseudomonas aeruginosa antibodies.

Key words:
cystic fibrosis, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia complex, PCR diagnostics, antibodies against Pseudomonas aeruginosa


Autoři: P. Pohunek;  D. Zemková;  J. Brázová;  Š. Vošahlíková;  V. Vávrová
Působiště autorů: Pediatrická klinika UK 2. LF, FN Motol, Praha přednosta prof. MUDr. J. Lebl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (9): 527-533.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cystická fibróza je závažné geneticky podmíněné onemocnění, které se v naší populaci vyskytuje v četnosti 1:2500–3500 živě narozených dětí. Toto multiorgánové onemocnění postihuje především respirační a zažívací trakt. Respirační postižení s účastí závažné infekce je hlavní příčinou progresivního respiračního selhání a předčasného úmrtí. Hlavními závažnými patogeny jsou bakterie Pseudomonas aeruginosa a bakterie komplexu Burkholderia cepacia. Včasná detekce této infekce pomáhá oddálit chronickou infekci a identifikace vysoce přenosných, epidemických kmenů přispívá k zavedení cílených protiepidemických opatření, která zabraňují přenosu infekce mezi pacienty a snižují incidenci nových infekcí. V diagnostice bakterií komplexu Burkholderia cepacia se mezníkem stalo zavedení přesné diagnostiky založené na metodě PCR. V diagnostice infekce Pseudomonas aeruginosa je význam této metody menší z důvodu menší přesnosti detekce. Pro včasnou detekci a léčbu infekce Pseudomonas aeruginosa klademe důraz na pravidelné kultivační vyšetření kombinované s PCR detekcí (ideálně v intervalech po 1 měsíci) a vyšetřením protilátek proti Pseudomonas aeruginosa.

Klíčová slova:
cystická fibróza, Pseudomonas aeruginosa, komplex Burkholderia cepacia, PCR diagnostika, protilátky proti Pseudomonas aeruginosa


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 9

2007 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×