Různé projevy syndromu fragilního X chromosomu a jejich příčiny


Different Manifestations of the Fragile X Chromosome Syndrome and Their Causes

Fragile X syndrome is characterized in affected hemizygotes by severe mental retardation, hyperkinetic behavior, problem with concentration and infantile autism, delayed development of speech, macrocephaly, large ears, protruding jaw and chin, high-pitched voice and postpubertal macroorchidism. Name of this affection resembles a cytogenetic marker – fragile site on the long arm of chromosome X in region Xq27 – folic acid depended. This phenotype is associated with mutation in FMR1 gene and clinical as well as laboratory findings show very variable expression due to different size of amplification of CGG repeats, somatic mosaicism and parental origin of the mutation. Population incidence of this disorder is 1:3000 and it is second most common cause of mental retardation in man. Amplification of CGG tri-nucleotide repeats 50–200 is unstable and represents premutation, which leads in hemizygotes to the normal transmitting males (NTM) who are carriers of gonosomal recessive disorder.

Authors refer the familial occurrence of fragile X syndrome, 4 persons with full mutation and severe mental deficiency in 3 males and borderline intelligence in their mother and 2 cases of fragile X premutation in both graduated persons, but with progressive intention tremor, Parkinsonism in the man and premature ovarian failure in the woman.

Key words:
fragile X syndrome, gonosomal recessive inheritance, mental retardation, somatic mosaicism, premutation, normal transmitting male, progressive ataxia, parkinsonism, premature ovarian failure


Autoři: E. Seemanová;  Z. Mušová
Působiště autorů: Oddělení klinické genetiky, Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF, Praha vedoucí MUDr. M. Havlovicová
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (6): 417-422.
Kategorie: Případ měsíce

Souhrn

Syndrom fragilního X chromosomu je u postižených hemizygotů charakterizován závažnou mentální retardací, hyperkinetickým syndromem, projevy autismu, opožděným vývojem řeči, makrocefalií, velkými boltci, prominentní bradou, vysokým hlasem a postpubertálně makroorchidismem. Název afekce připomíná cytogenetický marker – zlom na dlouhém raménku X chromosomu v oblasti Xq27 – patrný při kultivaci v médiu chudém na kyselinu listovou. Fenotyp je důsledkem mutace ve FMR1 genu a klinické i laboratorní nálezy jeví širokou variabilitu jako projev různě dlouhé expanze trinukleotidových opakování CGG, somatického mosaicismu a rodičovského původu zděděné mutace. Frekvence klasického fenotypu se závažnou mentální retardací u mužů je uváděna 1:3000 a po Downovu syndromu se jedná o druhou nejčastější příčinu mentální retardace. Zmnožení tripletů mezi 50–200 opakováními představuje premutaci, která u mužských jedinců vede k unikátní situaci tzv. normálních transmitujících mužů (NTM), kdy i muži mohou být přenašeči gonosomálně recesivně determinované poruchy.

Autorky referují rodinu s familiárním výskytem syndromu fragilního X chromosomu s projevy plné mutace u 3 mužských jedinců s těžkou mentální retardací a matky postižených s podprůměrným intelektem a abortivní formy z premutace u dvou vysokoškoláků, u muže s projevem parkinsonismu a u ženy s předčasným klimaxem.

Klíčová slova:
syndrom fragilního X chromosomu, gonosomálně recesivní determinace, mentální retardace, somatický mosaicismus, premutace, normální transmitující muž, parkinsonismus, předčasná ovariální insuficience


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 6

2007 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se