Syndrom fragilního X chromozomu typu FRAXE: klinická a molekulárně-genetická diagnostika


Fragile X Syndrome at the FRAXE Locus: Clinical and Molecular Genetics Diagnosis of Affected Family

Fragile X syndrome is X linked inherited disease which manifests with mental retardation at affected males and mild mental dysfunction at affected females. Majority of patients have also behavioral problems including hyperactivity and autism. There are two different types of fragile X syndrome on the molecular level: FRAXA and FRAXE. Present article deal with clinical and molecular genetics analysis of affected family for the FRAXE type of fragile X syndrome that has not been described in the Czech literature yet.

First, the FRAXA type of syndrome was excluded by molecular analysis at the proband with psychomotor retardation. Consecutively, a method for detection of the FRAXE type of syndrome was established by combination of polymerase chain reaction (PCR) and Southern blotting. Described technique allows to determine an expansion and approximate size of (CCG)n repeat at the 5’ end of the FMR2 gene. It was found that mother of the proband is a carrier of the mutant FRAXE allele which passed to her son. In agreement with previously published results, it was confirmed that the (CCG)n repeat at the FMR2 gene is unstable when passed through one generation to the next.

Both, the expansion and the contraction of the (CCG)n repeat was observed at studied family. Our report indicates that not only DNA analysis of FMR1 gene (FRAXA type) but also DNA analysis of FMR2 gene (FRAXE type) is important at patients with mental retardation that are suspected for fragile X syndrome.

Key words:
fragile X syndrome, FRAXA, FRAXE, mental retardation, DNA diagnosis


Autoři: I. Blaháková 1;  K. Světnicová 2;  Š. Mašková 2;  P. Hněvsová 3;  G. Křečková 4;  L. Kozák 1
Působiště autorů: Centrum molekulární biologie a genové terapie, IHOK, Fakultní nemocnice Brno přednosta prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc. 1;  Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha primář MUDr. V. Gregor 2;  Oddělení dětské neurologie, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha primář MUDr. J. Hadač, CSc. 3;  Gennet CZ, s. r. o., pobočka Liberec primář MUDr. D. Stejskal 4
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (11): 638-643.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Syndrom fragilního X chromozomu je X vázané dědičné onemocnění projevující se mentální retardací u postižených mužů a lehčí mentální dysfunkcí u postižených žen. Většina nemocných má také poruchy chování včetně hyperaktivity a autismu. Na molekulární úrovni jsou známy 2 rozdílné typy syndromu fragilního X chromozomu: FRAXA a FRAXE. Článek pojednává o klinické a molekulárně-genetické analýze rodiny s výskytem syndromu fragilního X chromozomu typu FRAXE, která zatím v naší literatuře nebyla popsána.

U probanda s psychomotorickou retardací byl molekulární analýzou vyloučen syndrom typu FRAXA. Kombinací polymerázové řetězové reakce (PCR) a Southernova blottingu byla zavedena metoda pro detekci syndromu typu FRAXE. Popsaná technika umožňuje určit zvětšení a přibližnou velikost (CCG)n repetice v 5’ oblasti FMR2 genu. Bylo zjištěno, že matka probanda je nositelkou mutantní FRAXE alely, kterou předala svému synovi. V souladu s dříve publikovanými údaji byla potvrzena nestabilita (CCG)n repetitivní oblasti FMR2 genu v průběhu přenosu z jedné generace do druhé jak ve smyslu její expanze, tak také její kontrakce. Sdělení poukazuje na důležitost DNA analýzy nejen FMR1 genu (typ FRAXA), ale i FMR2 genu (typ FRAXE) u pacientů s mentální retardací s podezřením na syndrom fragilního X chromozomu.

Klíčová slova:
syndrom fragilního X chromozomu, FRAXA, FRAXE, mentální retardace, DNA diagnostika


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 11

2007 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×