Ezetimib – selektivní inhibitor cholesterolu a jeho využití při léčbě familiárních hypercholesterolémií u dětí a adolescentů*


Ezetimib – Selective Inhibitor of Cholesterol and Its Application in the Therapy of Familial Hypercholesterolemia in Children and Adolescents

Introduction:
The search for new metabolically effective and harmless hypolipidemic drugs for the therapy of familial hypercholesterolemia proved to be successful in finding a selective inhibitor of cholesterol absorption, which was tested in our children and adolescents for the first time.

Objective:
Practical testing of a new non-statin drug ezetimib – a selective inhibitor of intestinal absorption of cholesterol – for efficient therapy of the child familial hypercholesterolemia.

Results:
Twenty-five children with familial hypercholesterolemia demonstrated by molecular genetic methods were successfully treated with ezetimib at the dose of 5 or 10 mg/d as monotherapy or in combination with simvastatin or atorvastatin (2.5 to 20 mg/d). In all patients the therapeutic level of total cholesterol of 4.8 mmol/l was easily reached. In 15 children Ezetrol (5 to 10 mg/d) alone was sufficient for cholesterol levels to become normal. No unfavorable effects have been observed during the two years of therapy.

Conclusion:
Ezetrol (Schering Plough-MSD) administered at the dose of 5 or 10 mg/d as monotherapy or in combination with simvastatin or atorvastatin very efficiently decreased the level of elevated cholesterol in the child and adolescent hypercholesterolemia to therapeutic level. Over the two years of administration neither untoward side effects have been observed, nor changes in laboratory markers of nutrition including vitamins, sex hormones or somatometric data of growth and body mass.

Key words:
familial hypercholesterolemia in children and adolescents, ezetimib, drug therapy, non-statin therapy


Autoři: J. Hyánek;  V. Martiníková;  J. Dvořáková;  L. Dubská;  F. Pehal
Působiště autorů: Metabolická ambulance, Oddělení klinické biochemie, hematologie, imunologie a molekulární genetiky ;  Nemocnice Na Homolce, Praha přednosta prim. MUDr. M. Průcha, PhD.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (11): 603-609.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Hledání nových metabolicky účinných a neškodných hypolipidemik pro léčbu familiární hypercholesterolémie přineslo úspěch ve formě selektivního inhibitoru vstřebávání cholesterolu, který je poprve vyzkoušen i u našich dětí a adolescentů.

Cíl:
Praktické vyzkoušení nového nestatinového léku ezetimibu – selektivního inhibitoru střevní absorpce cholesterolu – pro účinnou léčbu dětské familiární hypercholesterolémie.

Výsledky:
Pětadvacet dětí a adolescentů s molekulárně-geneticky prokázanou familiární hypercholesterolémií bylo úspěšně léčeno ezetimibem v dávce 5 nebo 10 mg/d samostatně nebo v kombinaci se simvastatinem či atorvastatinem (2,5–20 mg/d). U všech pacientů bylo velice snadno dosaženo léčebné hladiny celkového cholesterolu 4,8 mmol/l. U 15 dětí stačilo k normalizaci hladiny cholesterolu pouze podávání samotného Ezetrolu (5–10 mg/d). Žádné nepříznivé účinky během 2leté léčby zatím nebyly pozorovány.

Závěr:
Ezetrol (Schering Plough-MSD) podávaný v dávkách 5 a nebo 10 mg/d samostatně nebo v kombinaci se simvastatinem a atorvastatinem velmi efektivně snižoval zvýšený cholesterol u dětské a adolescentní familiární hypercholesterolémie na léčebnou hladinu. Za 2 roky podávání autoři nepozorovali žádné nepříznivé vedlejší účinky ani změny laboratorních markerů nutrice včetně vitaminů, pohlavních hormonů či somatometrických údajů růstu a hmotnosti.

Klíčová slova:
familiární hypercholesterolémie u dětí a adolescentů, ezetimib, medikamentózní léčba, nestatinová léčba


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 11

2007 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×