Týrané dítě v naší dnešní společnosti a zdravotníci


Child Abuse and Neglect Syndrome (sy CAN) in Our Society and Medical Staff

Goal:
Description of today’s state of sy CAN.

Methodology:
Processing of created forms – „reports“ in MS Excel programme, comparison of incidence of detached signs and interpretation of results. Attempt to introduce an electronic form to report susp. sy CAN.

Results:
Medical staff appears to be the weak link in the detection of suspected sy CAN detection. Social workers are the most successful specialists in finding susp. sy CAN. The roles of police and school have been continually improving. The electronic form of the report failed down. Two hundred and eight children were reported as susp. CAN. Only 8 forms were duplicated. Twenty children were reported twice, five other three times and one child four times. Nearly all CASE (97%) passed at home. The children did not know only 3% of abusers.

Conclusions:
Medical experts surprised with their lowest activity in detection, they also were the most conservative ones – they did not use possibility to report the case of abuse by an electronic way. Alcohol and drug abuse, sexual promiscuity, and physical violence among adult members in the family were the most frequent (72%) manifestations of social pathology in these families. Alcohol abuse and family violence coincide in one third of all cases. The authors also show general recommendation, when the susp. sy CAN could be speculated. The necessity of working together is stressed at the end. Nevertheless, in spite of doing the best we did not manage to demonstrate correlation of values in our country and in Europe. Our numbers are 20 times lower.

Key words:
CAN syndrome, alcoholism, family violence, working together, family, child


Autoři: Z. Novotný 1;  S. Jelen 2;  M. Holčáková 3
Působiště autorů: Dětský domov pro děti do 3 let, p. o., Ostrava ředitel MUDr. Z. Novotný 1;  Oddělení centrálního příjmu Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava primář MUDr. S. Jelen 2;  Krizové centrum pro děti a rodinu Centra sociálních služeb Magistrátu města Ostravy, Ostrava vedoucí Ing. J. Drastík 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (1): 25-30.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Účel:
Deskripce současného stavu detekce syndromu CAN a navržení využití poznatků pro praxi.

Metody:
Zpracování vytvořených formulářů – „hlášenek“ v programu MS Excel, porovnání výskytu jednotlivých jevů a interpretace hodnot. Pokus o zavedení elektronické formy hlášení suspektního syndromu CAN.

Výsledky:
Nejslabším článkem v detekci suspektního syndromu CAN jsou zdravotníci. Nejúspěšnější ve vyhledávání jsou sociální pracovníci, výrazně se zvyšuje aktivita policie a školských pracovníků. Elektronická forma hlášení naprosto neuspěla. Od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2005 bylo zachyceno 208 dětí. Pouze 8 hlášenek bylo duplicitních, 20 dětí bylo hlášeno 2krát, 5 dětí 3krát a jedno 4krát. Téměř všechny (97 %) případy se udály doma. Pouze 3 % abuzerů byla dítěti neznáma.

Závěry:
Zdravotničtí pracovníci projevili nejnižší aktivitu v detekci, byli nejkonzervativnější – nevyužili ani jednou elektronickou formu hlášení. Nejčastějšími (72 %) sociálně patologickými projevy těchto rodin byly abúzus alkoholu, drog, sexuální promiskuita, fyzické násilí mezi partnery. Abúzus alkoholu a domácí vzájemné násilí mezi dospělými koinciduje ve třetině případů. Je uvedeno obecné doporučení, kdy lze uvažovat o možnosti syndromu CAN. Závěrem je zdůrazněna nutnost týmové spolupráce. Přes veškerou snahu se nepodařilo prokázat, že by výskyt sy CAN v populaci dětí koreloval s hodnotami v okolních státech. Naše údaje jsou 20krát nižší.

Klíčová slova:
syndrom CAN, alkoholismus, domácí násilí, týmová spolupráce, dítě, rodina


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×