Výskyt polymorfizmu tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (TNFα-308) u detí s chronickými zápalovými ochoreniami čreva


Occurrence of Polymorphism of Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFα-308) in Children with Chronic Inflammatory Bowel Diseases

Background:
Experimental and clinical studies support the important role of tumor necrosis factor alpha (TNF alpha) in the pathogenesis of inflammatory bowel disease (IBD). Expression rate of TNF alpha, which is one of the key regulators of inflammatory processes, is genetically determined. This interindividual variability of expression might be influenced by functional polymorphisms in the gene of TNF alpha located on chromosome 6. The -308 G/A polymorphism belong to the most recognized polymorphisms. The promoter with the minor allele A shows a significantly higher transcriptional activity compared to the common allele G.

Objective:
The authors analyzed the frequency of the -308 G/A TNF alpha polymorphism in a cohort of pediatric patients suffering from Crohn’s disease (CD) and the ulcerative colitis (UC). Thus far, no study of this kind has been conducted in Slovakia and there is less data available from pediatric populations in the world literature compared to adults, as well.

Patients and methods:
The authors analyzed the polymorphism status in the position -308 of the TNF alpha gene using a polymerase chain reaction – restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method in 75 pediatric patients with IBD (36 UC and 39 CD) and 120 healthy controls. They estimated the genotype (GG, GA, AA) as well as the allele frequencies (G, A). The frequencies of genotypes were related to relapse rates of the patients.

Results:
In the Crohn’s disease group the authors found a significantly decreased allele frequency of the studied polymorphism compared to healthy controls (p = 0.049). On the contrary, they found no significant differences in allele frequencies between the UC patients and healthy controls (p = 0.615), between UC and CD group (p = 0.191) and between healthy controls and the whole IBD group (p = 0.11). They did not find any statistically significant differences in relapse rates between wild type and allele carriers.

Conclusion:
The authors report a significantly decreased frequency of the allele A of the TNF alpha -308 polymorphism in pediatric patients with Crohn’s disease. They could not show any association between the genotypes (GG, GA, AA) and relapse rates in their cohort.

Key words:
ulcerative colitis, Crohn’s disease, tumor necrosis factor alpha polymorphism TNF alpha-30


Autoři: I. Čierna;  P. Švec;  K. Jančovičová;  L. Kovács
Působiště autorů: II. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava prednosta prof. MUDr. L. Kovács, DrSc., MPH
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2006; 61 (2): 64-70.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Experimentálne a klinické štúdie potvrdzujú kľúčový význam tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (TNFα) v patogenéze zápalových ochorení čreva (IBD). Produkcia a variabilita TNFα ako jedného z centrálnych mediátorov zápalových procesov je geneticky determinovaná. Táto variabilita môže byť spôsobená funkčnými polymorfizmami v lokalizácii génu TNFα na 6. chromozóme. K najlepšie preskúmaným patrí G/A polymorfizmus v pozícii -308. Minoritná alela A promótora má signifikantne vyššiu transkripčnú aktivitu v porovnaní s bežnou alelou G.

Cieľ:
Cieľom práce bolo analyzovať výskyt polymorfizmu TNFα-308A v populácii detských pacientov s Crohnovou chorobou (CD), resp. ulceróznou kolitídou (UC) a zistiť asociácie polymorfizmu s výskytom chronických zápalových ochorení čreva. Štúdia s týmto zameraním nebola doteraz na Slovensku realizovaná a údajov z detskej populácie je vo svetovej literatúre podstatne menej v porovnaní s populáciou dospelých.

Pacienti a metódy:
Pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) sa u 75 pediatrických pacientov s IBD (UC: 36, CD: 39) a u 120 zdravých kontrol vyšetril polymorfizmus v pozícii -308 promótora génu TNFα. Stanovila sa frekvencia výskytu jednotlivých genotypov (G/G, G/A, A/A) a frekvencia výskytu alel (G alebo A). Výskyt jednotlivých genotypov sa hodnotil aj v súvislosti s počtom relapsov ochorení.

Výsledky:
V skupine detí s Crohnovou chorobou sa zistila signifikantne nižšia frekvencia sledovaného polymorfizmu (výskyt alely A) oproti zdravým kontrolám (p = 0,049). Naopak, nezistil sa žiadny signifikantný rozdiel medzi pacientmi s UC a skupinou zdravých kontrol (p = 0,615), rozdiel medzi výskytom alely A u UC a CD (p = 0,191) ako aj rozdiel medzi kontrolnou skupinou a pacientmi s IBD spolu (p = 0,11). U pacientov s UC ako aj CD sa nezistil signifikantný rozdiel medzi počtom relapsov u pacientov s genotypom G/G a vlastníkmi alely A.

Záver:
V súbore pacientov sa zistila signifikantne nižšia frekvencia výskytu alely A polymorfizmu TNF-308 u detských pacientov s Crohnovou chorobou v porovnaní so zdravými kontrolami. Nezistila sa súvislosť výskytu jednotlivých genotypov (G/G, G/A, A/A) s počtom relapsov ochorení.

Kľúčové slová:
ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, tumor nekrotizujúci faktor α, polymorfizmus TNFα-308


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 2

2006 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se